Citations / CITATIONS

 ENHMΕΡΩΣH EΩΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

I. Citations: Citations to papers in international journals (365)

 

Look at:

Efstratios Theodosiou - Citations - ResearchGate 

Για Citation Index στις εργασίες της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών, βλέπε:
Arts & Humanities Citation Index - Science - Thomson Reuters  

---------------------------------------------------------------------------------------------

Για την εργασία υπ' αριθ. 1: 1980, MNRAS 192, p. 745K

1. Goraya, P.S.: 1984, Astro. Sp. Sc., 105, p. 323.
2. Goraya, P.S.: 1984, Astron. and Astroph., 138, p. 19G.
3. Danezis, E.: 1984, PhD Thesis, University of Athens, Physics Department.
4. Goraya, P.S.: 1985, Astro. Sp. Sc., 108, p. 161.
5. Goraya, P.S.: 1985, Astro. Sp. Sc., 112, p. 1.
6. Goraya, P.S.: 1985, Astro. Sp. Sc., 112, p. 325.
7. Goraya, P.S.: 1985, Mon. Not. R. Astr. Soc., 215, p. 265G.
8. Singh, M.: 1985, Astro. Sp. Sc., 113, p. 325.
9. Lester, J.B., Gray R.O., Kurucz, R.L.: 1986, Astroph. Journal Suppl.(A&AS) 61, p. 509G.
10. Singh, M.: 1986, Astro. Sp. Sc., 120, p. 133.
11. Goraya, P.S., Gurm, H.S.: 1987, Astron. and Astrophys., 180, p. 167.
12. Goraya, P.S., Tur, N.S.: 1988, Astron. Journal, 96, p. 346G.
13. Gerbaldi, M., Floquet, M., Faraggianna, R., van't Veer-Memmeret, C.: 1989, A&AS 81, p. 127G.
14. Castelli, F.: 1991 A&A 251, p. 106C.
15. Stothers, Richard B.: 1991, ApJ 383, p.820S.
16.Bonifacio, P. and Castelli, F.: 1993, pvnp. conf. 143B.
17. Sokolov, N.A.: 1995, A&AS 110, 553S.
18. Tur, N.S., Goraya, P.S., Sharma, S.D.: PASP 107, 730T.
19. Leone, F. Manfre, M.: 1996, A&A 315, p. 526L.
20. Kaynaklar: www.ankara.edu.tr/rectorate/tez/data/fen/doctora/berahittin/
etkinsicaklik.html.
21. Amparo Marco and Guillermo Bernabeo: astro-ph/0101348v1, 19 January 2001.Sokolov, N.A.: 1995, A&AS 110, 553S.
22. Marco, Amparo; Bernabeu, Guillermo; Neueruela, Ignacio: A&A, 2001, 121, 2075M.
23.
Marco, Amparo; Bernabeu, Guillermo: 2001 A&A, 2001 A&A, 372, 477M.

24.  Goraya, P.S., Continuum Energy Distribution of Bright Be Stars 2006Ap&SS.306...93G. 12/2006 A E R .

25. Favata, F.; Neiner, C.; Testa, P.; Hussain, G.; Sanz-Forcada, J., Testing magnetically confined wind shock models for β Cephei using XMM-Newton and Chandra phase-resolved X-ray observations. 2009A&A...495..217F.
26. Fossati, L.; Ryabchikova, T.; Bagnulo, S.; Alecian, E.; Grunhut, J.; Kochukhov, O.; Wade, G. The chemical abundance analysis of normal early A- and late B-type stars. 2009A&A...503..945F.

 

Για την εργασία υπ' αριθ. 2: 1985, MNRAS 214, p. 327T

1. Lester, J.B., Gray, R.O. Kurucz, R.L.: 1986, Astroph. Journal Suppl. (ApJS) 61, p. 509G.
2. Goraya, P.S.: 1987, Astron. and Astroph. (A&A.) 180, p. 167G.
3. Vander Linden, D., Butler, K.1988, A&A 189, 137 V.
4. Goraya, P.S., Tur, N.S.: 1988, AJ 96, p. 346G.
5. Tur, N.S., Goraya, P.S.: 1988, Ap&SS 148, p. 131T.
6. Gulati, R.K., Malagnini, M.L., Morossi, C.: 1989, A&AS 80, p. 73G.
7. Gerbaldi, M., Floquet, M. Faraggiana, R., van't Veer-Memmeret, C.: 1989, A&AS 81, p. 127G.
8. Achmad, L., de Jager, C., Nieuwenhuijzen, H.: 1991, A&A 249, p.192A.
9. Stothers, Richard B.: 1991, ApJ 383, p. 820S.
10. Gray R.O.: 1992, A&A 265, p. 704G.
11. Sokolov, N.A.: 1995, A&AS 110, 553S.
12. Tur, N.S., Goraya, P.S., Sharma, S.D.: PASP 107, 730T.
13. Kato, Ken-Ichi, Watanabe, Yoshiya, Sadakane, Kozo: 1995, PASJ 48, p. 601K.
14. Mennickent, R.E., Sterken, C., Vogt, N.: 1998, A&A 330, p. 631M.
15. Lancon, A. and Wood, P.D.: 2000, A&A 146, p. 217L.
16. 
Bjorkman, Karen S., Miroshnichenko, Anatoly, S., McDavid, Pogrosheva, Tatiana M.: 2002 ApJ. 573, 812B.

18. Fremat, Y., Neiner, C., Hubert, A.-M., Floquet, M., Zorec, J., Janot-Pacheco, E. and Renan de Meideros, J.: 2006 A&A, 451, 1053F.

19. Ohanesyan, J. B., Identification of peculiar A-stars. I. Analysis of the equivalent width of the 2786 2810 Å spectral band and the MgII 4481 Å line for 137 A-stars. 2008Ap.....51..490O.

20.  Ruban, E. V.Effective temperatures of normal stars of classes O9-A0, 1986Ap.....25..406R

21. Farhang, A., Khostoshahi, H.G., Javadi, A., van Loon J.Th., Probing the Local Bubble with Diffuse Interstellar Bands. III. The Northern Hemisphere Data and Catalog. The Astrophysical Journal Supplement Series 12/2014; 216(33). DOI:10.1088/0067-0049/216/2/33 

 

Για την εργασία υπ' αριθ. 3: (A&AS) 1986, 65, 207K.

1. Meylan, G.: 1988, ApJ 331, p. 718M.
2. Issa, I.A.: 1989, AN 310, p. 195I.
3. Battinelli, Paolo, Capuzzo-Dolcetta, Roberto, 1989, ApJ 347, 794B.
4. Dubath, P., Meylan, G., Mayor, M., Magain, P.: 1990 A&A 239, p. 142D.

5. Mackey, A.D. and Gilmore, G.F.: M.N.R.A.S., 2003, 338, 120M.

6. Hill, Andrew, Zaritsky, Dennis, 2006 AJ, 131, 414H.

7. Noyola, E.; Gebhardt, K., Surface Brightness Profiles for a Sample of LMC, SMC, and Fornax Galaxy Globular Clusters. 2007AJ....134..912N.

8. Glatt, Katharina; Grebel, Eva K.; Gallagher, John S.; Nota, Antonella; Sabbi, Elena; Sirianni, Marco; Clementini, Gisella; Da Costa, Gary; Tosi, Monica; Harbeck, Daniel; and 2 coauthors, Structural Parameters of Seven Small Magellanic Cloud Intermediate-Age and Old Star Clusters. 2009AJ....138.1403G.

 

9. Paolo Battinelli and Roberto Capuzzo-Dolcetta, Evolutionary population synthesis - an application to Magellanic Cloud clusters, Nov 1989, The Astrophysical Journal.
10. E. Kontizas, M. Kontizas, G. Sedmak, [...] and A. Dapergolas. The morphology of star clusters in the SMC, Sep 1990, The Astronomical Journal.

 

 Για την εργασία υπ' αριθ. 4: 1987, MNRAS 277, p. 257K.

1. Battinelli, Paolo, Demers, Serge: 192 AJ 104.1458B.
2. Chrysovergis, M., Kontizas, M. and Kontizas, E.: 1989, A&A 77, p. 357C.

3. Anders, P.; Lamers, H. J. G. L. M.; de Grijs, R., The Impact of Selective Mass Loss on the Age Determination of Star Clusters, 2008ASPC..388..345A.

 

Για την εργασία υπ' αριθ. 5. (A&AS) 1988, 72, 4977K.

1. Smith, Myron A.: 2001 Ap. J. 562, 998S.

 

Για την εργασία υπ' αριθ. 6: 1990 Ap&SS 174, p. 49D.

6. The UV spectrum of the Be star 88 Herculis. Astrophysics and Space Science Ap&SS Vol. 174, 49-90, 1990, E. Danezis and E.Theodossiou. 

1. Popovic, L.C., Vince, I., Dimitrijevic, M.S.: 1993, Astron. and Astroph. Suppl. Ser. (A&AS) 102, p. 17P.

2. Smith, Myron A.: 2001 Ap. J. 562, 998S.

3. A new model for the structure of the DACs regions in the Oe and Be stellar atmospheres. E. Danezis E. Danezis D. Nikolaidis D. Nikolaidis V. Lyratzi V. Lyratzi +5 more authors... P. Koutsouris P. Koutsouris 

4. Simic, Zoran, 206. IS 

5. Experimental oscillator strengths of Zn II lines of astrophysical interest
Article · Feb 2006 · The European Physical Journal D, R. Mayo R. Mayo M. Ortiz M. Ortiz J. Campos J. Campos 

6. Measurements of some ZnII Stark widths, Article · Oct 2008, R. Mayo R. Mayo M. Ortiz M. Ortiz 

7. The Cu II Spectrum, Feb 2017, Alexander KramidaGillian NaveGillian Joseph Reader. DOI10.3390/Atoms5010009 MDPI.

 

 

Για την εργασία υπ' αριθ. 7: 1991, Ap&SS 179, p. 111D.

1. Popovic, L.05 sbsl.book, 1S.C., Vince, I., Dimitrijevic, M.S.: 1993, Astron. and Astroph. Suppl. Ser. (A&AS) 102, p. 17P.

2. Popovic, L.C. and Dimitrijevic, M.S.: 1995, aapn. Conf. 165 P.
3. Elias, N.M., Wilson, R.E., Olson, E.C. Aufdenberg, J.P., Guinan, E.F., Gudel, M., Vanhamme. W.N., Walter, V., Stevens, H.L., Heather, L.: 1997 July 20, Astroph. Journal (ApJ) 484, Iss 1, 394E.
4. Puss, Alar, Leedjarrv, Laurits,: 1997 BaltA 6, p. 395P.

5. Puss, Alar, Leedjarrv, Laurits,: 2002, A&A 383, 905P.

6.      Puss, Alar, Leedjärrv, Laurits,: 2002, A&A 383, 905P.

Για την εργασία υπ' αριθ. 8

1. Evaggelia LYRATZI, Emmanouel DANEZIS, Luka C. P OPOVIC´, Milan S. DIMITRIJEVIC´, Dimitris NIKOLAIDIS and Antonis ANTONIOU: The Complex Structure of the Mg II λλ 2795.523, 2802.698 A˚ Regions of 64 Be Stars. PASJ: Publ. Astron. Soc. Japan 59, 357-371, 2007 April 25.

Για την εργασία υπ' αριθ. 10: 1991, Ap&SS 183, p. 91T.

10. The stellar temperature scale for stars of spectral types O8-F6 and the standard deviation of the MK spectral classification. Astrophysics and Space Science Ap&SS Vol. 183, 91-115, 1991, E. Theodossiou and E. Danezis. 

1. Chavez, M., Stalio, R., Holberg, J.B.: Astroph. Journal 1995, 449, Iss 1, p. 280C.
2. Crowther, P.A., Maeder, A.: IAU Symposia 1997, Iss 189, pp. 137-146.
3. Leone, F., Manfre, M.: Astron. and Astroph. 1997, 320, Iss 1, p. 257L.
4. Figer, D.F., Najarro, F., Morris, M., McLean, I.S., Geballe, T.R., Ghez, A.M., Langer, N.: Astroph. Journal 1998, 506, p. 384F.
5. Kaynaklar:www.ankara.edu.tr/rectorate/tez/data/fen/doctora/berahittin/
etkinsicaklik.html.
6.Crowther,P.A.:The Effective temperature of hot stars. http//www.star.ucl.ac.uk/~pac/review/node9.html.
7. Verdugo, E., Talavera, A. and Gomez de Castro, A.I.:1999,
A&A 34, 819V.

8. Lopez-Garcia, Z.; Adelman, Saul J.; Pintado, O.I.: 2001 A&A 367, 859L.

9. Saad, S.M., Kubat, J., Korsacova D., Koubsky, P., Skoda, P., Slechta, M., Kawka, A., Budivicova, A., Votruva, V., Sarounova, L., Nouh, M.I., 2006, A&A, 450, 427S.
10. Rafelski, M.; Ghez, A. M.; Hornstein, S. D.; Lu, J. R.; Morris, M, 2007ApJ...659.1241R
11. Maness, H.; Martins, F.; Trippe, S.; Genzel, R.; Graham, J. R.; Sheehy, C.; Salaris, M.; Gillessen, S.; Alexander, T.; Paumard, T.; and 3 coauthors, 2007ApJ...669.1024M
12. Lazaro, C.; Arevalo, M. J.; Almenara, J. M. 2009NewA...14..528L
13. Kubát, J.; Saad, S. M.; Kawka, A.; Nouh, M. I.; Iliev, L.; Uytterhoeven, K.; Korčáková, D.; Hadrava, P.; Škoda, P.; Votruba, V.; and 2 coauthors, 2010A&A...520A.103K.
 
14. http://www.exoplanet.hanno-rein.de/system.php?id=Fomalhaut+b

15. Somaya M. Saad, Mohamed I. Nouh Model Atmosphere Analysis of Some B-Type Stars, IJAA >> Vol.1 No.2, June 2011Full Text(PDF, 558KB) PP.45-51 DOI: 10.4236/ijaa.2011.12007
16. Mark J. Pecaut, Eric E. Mamaiek, Intrinsic Colors, Temperatures, and Bolometric Corrections of Pre-Main Sequence Stars, The Astrophysical Journal Supplement Series 07/2013 208(1).
17. Farhang, A., Khostoshahi, H.G., Javadi, A., van Loon J.Th., Probing the Local Bubble with Diffuse Interstellar Bands. III. The Northern Hemisphere Data and Catalog. The Astrophysical Journal Supplement Series 12/2014; 216(33). DOI:10.1088/0067-0049/216/2/33
18. M. Bonnefoy, G. Chauvin, A.-M. Lagrange, P. Rojo, F. Allard, C. Pinte, C. Dumas, D. Homeier. A library of near-infrared integral field spectra of young M-L dwarfs. Astronomy & Astrophysics, DOI: 10.1051/0004-6361/201118270, Cite as: arXiv:1306.3709 [astro-ph.SR]
(or arXiv:1306.3709v1 [astro-ph.SR] for this version).

19. Amin Farhang et. al., Probing the Local Bubble with Diffuse Interstellar Bands. II. The DIB Properties in the Northern Hemisphere. Article in The Astrophysical Journal 800(64). November 2014.
20. Amin Farhang et. al., Probing the Local Bubble with Diffuse Interstellar Bands. III. The Northern Hemisphere Data and Catalog. Article in The Astrophysical Journal Supplement Series 216(33) · December 2014.
21.  Duane F. Carbon, Christopher Henze and Bron C. Nelson, Exploring the SDSS Data Set with Linked Scatter Plots. I. EMP, CEMP, and CV Stars. Feb 2017 · The Astrophysical Journal Supplement Series 228(2):19 · February 2017. DOI: 10.3847/1538-4365/228/2/19.
22. N. LodieuC. del BurgoE. ManjavacasShow all 10 authorsP. Chinchilla Two close binaries across the hydrogen-burning limit in the Praesepe open cluster. Preprint, September 2020


Για την εργασία υπ' αριθ. 11: 1992, Ap&SS 189, p. 307.

1. Doyle, J.G., Mitrou, C.K., Mathioudakis, M., Avgoloupis, S., Mavridis, L.N., Varvoglis, P.P., Graos, F., Antonopoulou, E.: Astron. and Astroph. 291, Iss 1, pp. 135-142, 1994.

2. Eaton, Joel A.; Henry, Gregory W., The Distribution of Activity on the RS CVn-Type Star SZ Piscium, 2007PASP..119..259E.

3. http://www.springerlink.com/content/978-3-540-55310-6/

 

Για την εργασία υπ' αριθ. 12: 1993, Ap&SS 200, p. 47D.

1. Gunn, A.G., Doyle, J.G., Houdebine, E.R.:1997, A&A. 319, Iss 1, pp. 221G.

 2.  Environments of active close binaries. II. GK Hydrae and TY Pyxidis. Gunn, A. G., Doyle, J. G., & Houdebine, E. R. Journal: Astronomy and Astrophysics, v.319, p.211-224, Bibliographic Code: 1997A&A...319..211G

No 13: A presocratic cosmological proposal. Journal of Astronomical History and Heritage JAH2 Vol. 2, No. 2, 125, June 1999

1. Mπίτσικα Παναγιώτα: Aλκμάν, ο αρχαίος Στίβεν Xόκινγκ. «Το Bήμα». Kυριακή 23 Mαΐου 1999, σελ. 10-11.

2. http://lacedaimon.blogspot.com/
3. elefsis69.wordpress.com

4. Αλκμάν - astrikiprovoli.blogspot.com/2011/09/2500.html

5. Αλκμάν(ας), ο αρχαίος Στίβεν Χώκινγκ « φιλοσοφούμεν γνησίως τε ...
eleysis69.wordpress.com/.../αλκμάν-ο-αρχαίος-στίβεν-χόκινγκ/ - 6. Ο ΑΛΚΜΑΝΑΣ
www.hellinon.net/PELOPONISOS/Alkmanas.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
7. ΛΑΚΩΝΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ
13 Δεκ. 2008 ... Το κείμενο αυτό μελέτησαν οι αστροφυσικοί του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάνος Δανέζης, Ευστράτιος Θεοδοσίου, Θεοφάνης Γραμμένος και ...
lacedaimon.blogspot.com/ -

8. Αλκμάν - Η Κοσμογονία μέσω της ποίησης, 2500 χρόνια πριν τον . Ευστράτιος Θεοδοσίου, Θεοφάνης Γραμμένος και Μαργιέλα Σταθοπούλου, ...
astrikiprovoli.blogspot.com/2011/09/2500.html -

9. http://www.hellinon.net/PELOPONISOS/Alkmanas.htm 

 10. scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450

No 14: From Pythagoreans to Kepler: The dispute between the geocentric and the heliocentric system. Journal of Astronomical History and Heritage. Vol. 5, Number 1, 89, June 2002

1. Mary Brück: Reviews, Journal of Astronomical History and Heritage. Vol. 5, No. 2 Number 10, December 2002, pp. 135-140.

 16. The Calendar of the Greek Orthodox Church. Journal of the Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol. 21, Nο. 1-3, June 2002, pp. 145-148. M. Dimitrijevic and E. Theodossiou.

Μοst read articlesAstronomical & Astrophysical Transactions
http://www.tandfonline.com/action/showMostReadArticles?journalCode=gaat20

1. Reforma kalendara - Literatura | Milan Milošević | Svet nauke
16 јан 2010 ... Dimitrijević, M. S. and Theodossiou, E. (2002) 'THE CALENDAR OF THE GREEK ORTHODOX CHURCH', Astronomical & Astrophysical ...www.svetnauke.org/reforma-kalendara-literatura -

2. Revised Julian calendar - Wikipedia, the free encyclopedia
The synod also proposed the adoption of an astronomical rule for Easter: Easter ..... M.S. Dimitrijević and E. Theodossiou, "The calendar of the Greek Orthodox ...
en.wikipedia.org/.../Revised_Julian_calendar -

http://orthodoxwiki.org/Revised_Julian_Calendar
3.http://www.google.gr/search?hl=el&source=hp&q=revised+julian+calendar&gbv=2&oq=revised+julian+calendar&aq=f&aqi=g-L1g-vL6&aql=&gs_nf=1&gs_l=hp.3..0i19j0i15i19l6.2250.10859.0.11312.23.23.0.10.10.0.265.1861.1j8j3.12.0.u2rR2ltPCkw
4.http://www.sccs.swarthmore.edu/users/08/ajb/tmve/wiki100k/docs/Revised_Julian_calendar.html
5. Revised_Julian_Calendar : www.ingentaconnect.com

No. 17: The fall of a meteorite at Aegos Potami in 467 BC. Journal of Astronomical History and Heritage JAH2 Vol. 5, No. 2, Number 10, December 2002, pp. 135-140. E. Theodossiou, P. Niarchos, V.N. Manimanis and W. Orchiston.

1. Kocahan, O.; Ozel, M.E.; Yildirim, H.; Sengul, E.; Ozmaya, S.; Fac. of Arts & Sci., Canakkale Onsekiz Mart Univ., Turkey. Recent Advances in Space Technologies, 2005. RAST 2005. Proceedings of 2nd International Conference, 9-11 June 2005.

2. eprints.jcu.edu.au/4968/1/4968_Theodossiou_et_al...2002.pdf  

 

Νο. 18. A new model for the structure of the DACs regions in the Oe and Be stellar atmospheres, 2003Ap&SS.284.1119D from the ADS Databases

1. Purić, J.; Cvetanović, N.; Obradović, B. M.; Dojčinović, I. P.; Kuraica, M. M., Examples of line profiles from laboratory plasma similar to profiles from astrophysical plasmas, 2010MSAIS..15...56P

2. Avlonitis, M.; Pappa, A., Towards a probabilistic approach for DAC and SAC exact reconstruction in hot emission stars, 2010MSAIS..15...64A

3. Investigating the reasons of variability in Si IV and C IV broad absorption line troughs of quasars. D. Stathopoulos, Evangelia Lyratzi, E. Danezis[...], Dimitrios Tzimeas, Sep 2017, The European Physical Journal D.
 

GENERAL CITATION FOR ALL THE PAPERS ON HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCES, 2001-2012:

Gary D. Thompson: Studies of Occidental Constellations and Star Names to the Classical Period: An Annotated Bibliography, 2001-2012.
http://members.westnet.com.au/gary-david-thompson/page3.html

20. The Christian chronologies of the Creation and the view of modern Astrophysics. Journal of the Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol. 23, Nο. 1, February 2004, pp. 75-80. E. Theodossiou.

1. Phorum.gr • Περί χριστιανικών χρονολογήσεων
www.phorum.gr/viewtopic.php?f=8&t... -
2. Η παράνοια των χριστιανικών χρονολογήσεων! 4000 π.Χ. η αρχή τη4 Μάιος 2010 www.greatlie.com/.../945-i-paranoia-ton-xristianikon-xronologiseon-4000-px-i-arxi-tis-dimiourgias-danezis.html -

 

Νο. 21. Demetrios Eginitis: Restorer of the Athens Observatory, Theodossiou, E. Th., Manimanis, V.N., Mantarakis, P., Journal of History of Astronomy and Heritage, vol. 10, No. 2, 123-132, 2007.

1. Niarchos, P.; Petropoulou, A., 170 Years of observational astronomy in Greece: telescopes and instrumentatio, 2010MSAIS..15..210.

 

No 22: Theophilos Kairis: The Creator and Iniator of Theosebism in Greece. Journal of the European Legacy, vol. 9, No. 6, pp. 783-797, 2004.

1. Peter Z. Mantarakis: Tears of the People-The tragic Life of a Great Revolutionary Chatsworth, CA91311, 2005, USA (book).

2. Διεθνής wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/2005, Theophilos_Kairis

3. http://www.mlahanas.de/Greece/History/Portraits/2005, Theophilos Kairis.html

4. Διαφωτισμός, Νεώτερα Ρεύματα και Ορθοδοξία, 2005, http://www.apologitis.com/gr/ancient diafvtismos.htm

5. Theophilos Kairis - Phantis, 20 Jan 2011... the creator and initiator of Theosebism in Greece1 E. *Theodossiou ... Kairis (symposium documents), Athens 1988; The astronomy of the K., ... wiki.phantis.com/.../Theophilos_Kairis -  

 6. http://www.arts.yorku.ca/hist/tgallant/documents/hist3355syllbus05_001.PDF

 25. Nicephoros Gregoras-The greatest Byzantine astronomer. Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol. 25, No. 1, February 2006, pp. 105-118

 1. Bibliography on the Computus and the Calculation of Easter Sunday
http://www.phys.uu.nl/~vgent/easter/easter_text6a.htm

2. Easter Bibliography - Printed texts - Astronomical Institute Utrecht
Theodossiou, Efstratios Th., Manimanis, Vassilios N., Dimitrijević, Milan S. & Danezis, Emanuel, "Nicephoros Gregoras: The Greatest Byzantine Astronomer", ...
3.www.astro.uu.nl/~vgent/easter/easter_text6a.htmadsabs.harvard.edu/abs/2006A%26AT...25..105T

4. http://pubget.com/search?q=authors%3A%22Efstratios%20TH%20Theodossiou%22

5. www.staff.science.uu.nl/.../easter_text6a.htm

6. discover-decouvrir.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/.../article/?...

7. ACADEMY OF INSTITUTIONS AND CULTURES. PANAGIOTIS PAPASPIROU, Ph.D Candidate, Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics, Department of Physics, National and Kapodistrian University of AthensΣτοά των Επιστημών - Επιστημονική Επιθεώρηση Stoa of Sciences - Scientific Review Ελληνιστική Αστρονομία και Μηχανική Hellenistic Astronomy and Mechanics Β΄ ΤΕΥΧΟΣ - B΄ ISUUE Αστρονομικά όργανα - Astronomical models Η Θέση του Αστρολάβου στην Αλεξανδρινή Αστρονομία The Place of the Astrolabe in the Alexandrian Astronomy ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 * THESSALONIKI 2015
 

27. The lost Roman calendars of Ancient Macedonia, Astronomical and Astrophysical Transactions Vol. 25, No. 4, August 2006, pp. 347-354.

1. Bibliography on the Computus and the Calculation of Easter Sunday. Roman Calendar References (chronological: A to L checked)
http://www.phys.uu.nl/~vgent/easter/easter_text6a.htm

2. New Testament among the Dead Sea Scrols?
The university of the Holy Land-http://www.uhl.ac/ 

 

29. Cosmological Questions in the Homilies on Hexameron of Saint Basil the Great- Κocмoлщка питања ў беседама на шестодңев Bасилија Bелиқог, Journal Cbecke Vol. 83, Κнижевност-Уметност-Култура, Maрт 2007, pp. 58-62. E. Danezis, E. Theodossiou and M.S. Dimitrijevic.

1. Christian Worldview: Understandings from St Basil the Great more, by Doru Costache, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xMFusYt-8KMJ:
2. http://sagotc.academia.edu/DoruCostache/Papers/1130061/Christian_Worldview_Understandings_from_St_Basil_the_Great

30. Demetrios Eginitis: Restorer of the Athens Observatory, Journal of History of Astronomy and Heritage JAH2 Vol. 10, No. 2, 2007, pp. 123-132. E. Th. Theodossiou, V.N. Manimanis and P. Mantarakis.

1. Introduction-Introduction. Orthodox Christianity and economy [Introducción. Cristianismo ortodoxo y economía: Christianisme orthodoxe et économie], March 2019. Archives de Sciences Sociales des Religions. DOI: 10.4000/assr.39010. Vasilios Makrides, Katerina Seraïdari.

 

31. Rigas Velenstinles: A visionary pioneer of Greek Enlightement and Martyr of Freedom. Journal Phlogiston-The journal of the Serbian Society for the History of Science, Vol. 14, July 2007. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and E. Danezis. 

1. http://adsabs.harvard.edu/abs/2008AIPC.1043...74T
2. http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1043/1/74_1?isAuthorized=no
3. www.aipuniphy.org/.../Rigas_Velestinlis_and_Astronomy_in_his_"Anthology_of... 

32. "Hydor" from ancient Greek Cosmogonies to Modern Astrophysics. Transdisciplinarity in Science and Religion Journal Vol. 1, 2007, pp. 117-128. E. Theodossiou, M.S. Dimitrijevic, V.N. Manimanis and Th. Grammenos.

1.  Το ιστολόγιο της Ελένης Ζάχου: http://blogs.sch.gr/elenzachou/tag/%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C/

33. Milutin Milancovic and the Reform of the Julian Calendar in 1923. Journal of Astronomical History and Heritage JAH2, Vol. 11, No. 1, 2008, pp. 50-54. M.S. Dimitrijevic and E. Theodossiou.

1. Ewa Kocój, Starych wieków Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym
Pamięć.

 2. Calendar as a Criterion in the Study of Culture, April 2020. DOI:10.31235/osf.io/rp5hb. Marija Šegan-Radonjić, S. Segan.

 

35. The Heliocentric system from the Orphic Hymns and the Pythagoreans to emperor Julian, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 11, 2008. E. Theodossiou, A. Dacanalis, M.S. Dimitrijevic and P. Mantarakis.

1. pdf-book-free-download.com/The-heliocentric-system-from-the-Orphic-Hymns-and-the-Pythagoreans-....html -
2. www.ebookpp.com/em/emperorjulian-pdf.html
3. loxu.ewtapipiboutique.info/pythagoreans-hymn-to-the-rising-sun-1869.cgi
4. findpdfbooks.com/search/Pythagoreans.html
5. pdf.downloadzite.com/-heliocentric-system/

36. Study and Orientations of the Mt. Oche "Dragon House" in Euboea, Greece. Journal of History of Astronomy and Heritage JAH2 12, No. 2, 2009, 151-156, E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M. Katsiotis and D. Papanikolaou.

 1. www.ee.duth.gr/hac/node/%20227

2. Amanda Laoupi, THE PELASGIAN SUBSTRATUM OF SIRIUS CULT AND MATRIARCHY , www.q-mag.org/amanda-laoupi-the-pelasgian-spiritual. 

42. The cosmology of Democritus, Bulgarian Astronomical Journal Vol. 13, 2008.

Imelda Paulina Soko, APAKAH ATOM SEKEDAR NAMA? KAJIAN EPISTEMOLOGIS TEORI ATOM DEMOKRITUS - DALTON. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan "Inovasi Pembelajaran Fisika, IPA dan Ilmu Fisika dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045"
Palembang, 24 Oktober 2015. ISBN : 978-602-71715-1-0.

Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι πατέρες της Πληθωριστικής Κοσμολογίας

1. ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ • Προβολή θέματος - Λεύκιππος & Δημόκριτος

Των αστροφ Soko υσικών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου του Φυσικού Αθηνών γραμμένο στο «Γεωτρόπιο» της Ελευθεροτυπίας, 22 Μαρτίου 2008. "Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ... www.fourakiskea.com/.../viewtopic.php?... 

2.:: Προβολή θέματος - ΔΑΝΕΖΗΣ ΜΑΝΟΣ
Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι πατέρες της Πληθωριστικής Κοσμολογίας - Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου: http://epanastatis.blogspot.com/2009/05/blog-post_18.html ...
www.afipnisis.gr/agora/viewtopic.php?f=55...
3. Δείτε την τελευταία Δημοσιεύση - EAP forums
Δανέζης Ε., Θεοδοσίου Ε., Γραμμένος Θ., Σταθοπούλου
4. ΛΑΚΩΝΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ
21 Σεπτ. 2008 ... Το κείμενο αυτό μελέτησαν οι αστροφυσικοί του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάνος Δανέζης, Ευστράτιος Θεοδοσίου, Θεοφάνης Γραμμένος και Μαργιέλα ...
5. Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι πατέρες της Πληθωριστικής Κοσμολογίας
Των αστροφυσικών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου του Φυσικού Αθηνών γραμμένο στο «Γεωτρόπιο» της Ελευθεροτυπίας, 22 Μαρτίου 2008. Popularity: 8% [?] ... www.physics4u.gr/blog/?p=1710 - .
6. Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι πατέρες της Πληθωριστικής Κοσμολογίας
{mosimage}των Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου. Οι ατομικοί φιλόσοφοι Λεύκιππος και Δημόκριτος θεωρούνται από όλους πατέρες της Ατομικής Φυσικής. ... www.antifono.gr/portal/index.../493?...
7. www. epanastatis.blogspot.com/
8. 24 Grammata: http://www.24grammata.com/?p=7999
9. Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι πατέρες της Πληθωριστικής ...
Κείμενο: Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχέδια: Μάνος Δανέζης. Από το «γεωτρόπιο» της «Ελευθεροτυπίας» του ...
10. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ...
20 Ιαν. 2011 ... ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ (των Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου) --- Σειρά Ιδέες & Θεωρίες ...
www.solon.org.gr/.../2311-lefkippos-dimokritos.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
11. Αντίφωνο
Μ. Δανέζης και Σ. Θεοδοσίου Οι ατομικοί φιλόσοφοι Λεύκιππος και Δημόκριτος θεωρούνται από όλους πατέρες της Ατομικής Φυσικής. Λίγοι γνωρίζουν όμως ότι ...
www.antifono.gr/.../search/?... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
12. dimokritos
Ε. Δανέζης, Ε. Θεοδοσίου, Θ. Γραμμένος, Μ. Σταθοπούλου Πανεπιστήμιο ... Εντούτοις η απόκλισή της από την αλήθεια γίνεται φανερή σε αστρονομική κλίμακα. ...
www.tetraktys.org/.../mid%20dimokritos.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
13. physics4u - Η Φυσική στο Δίκτυο » Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι ...
9 Φεβ. 2010 ... Των αστροφυσικών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου του Φυσικού Αθηνών γραμμένο στο «Γεωτρόπιο» της Ελευθεροτυπίας, 22 Μαρτίου 2008. ...
www.physics4u.gr/blog/?p=1710 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
14. Κοσμολογικές απόψεις του Δημοκρίτου και σύγχρονη Φυσική
2 Σεπτ. 2010 ... Ε. Δανέζης, Ε. Θεοδοσίου, Θ. Γραμμένος, Μ. Σταθοπούλου ... Εντούτοις η απόκλισή της από την αλήθεια γίνεται φανερή σε αστρονομική κλίμακα. ...
www.ixorcosmos.gr/.../754-kosmologikes-apopseis-toy-dimokritoy-kai-sigxroni-fisiki - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
15. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ
«Εισαγωγή σε θεμελιακές έννοιες της αριστοτελικής ηθικής (ἀγαθόν, εὐδαιμονία, .... Μ. Δανέζης και Σ. Θεοδοσίου, Λεύκιππος και Δημόκριτος: οι Πατέρες της ...
users.auth.gr/vbetsako/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
16. Fokida Blogs » Καστέλλια » Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι πατέρες της ...
28 Απρ. 2011 ... Των αστροφυσικών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου του Φυσικού Αθηνών γραμμένο στο «Γεωτρόπιο» της Ελευθεροτυπίας, 22 Μαρτίου 2008. ...
www.fokidablogs.gr/.../Λεύκιππος___Δημόκριτος:_Οι_πατέρες_της_Πληθωριστικής_Κοσμολογίας - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
17. Ιδέες-Θεωρίες που Διαμόρφωσαν τον Πολιτισμό
21 Οκτ. 2011 ... ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ (των Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου) --- Σειρά Ιδέες & Θεωρίες ...
www.solon.org.gr/.../idees-theories-pou-diamorfosan-ton-politismo.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι πατέρες ...
13 Φεβ. 2010 ... Των αστροφυσικών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου του Φυσικού Αθηνών γραμμένο στο «Γεωτρόπιο» της Ελευθεροτυπίας, 22 Μαρτίου 2008. ...
www.gataros1.info/2010/02/blog-post_13.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
19. Λεύκιππος & Δημόκριτος: « Παιδείας Εγκώμιον
15 Ιουλ. 2011 ... Των Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου, «Ελευθεροτυπία», 22 Μαρτίου 2008. Οι ατομικοί φιλόσοφοι Λεύκιππος και Δημόκριτος θεωρούνται από όλους πατέ ...
anthologio.wordpress.com/2011/07/15/ύ-ό-2/ - Παρόμοιες
20. Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι πατέρες της ατομικής φυσικής και η ...
... Λένε ότι ο Γαλαξίας αποτελείται από πολύ μικρά και πυκνά αστέρια, που σ' .... Των αστροφυσικών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου ...
www.ramnousia.com/2010/.../blog-post_5284.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
21. Επιστήμη | Feltor's Blog
5 Μάιος 2011 ... Μ. Δανέζης και Σ. Θεοδοσίου Οι ατομικοί φιλόσοφοι Λεύκιππος και Δημόκριτος θεωρούνται από όλους πατέρες της Ατομικής Φυσικής. ...
feltor.wordpress.com/category/επιστήμη/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
22. Γιάννης Φαίλτωρ | Feltor's Blog | Σελίδα 60
5 Μάιος 2011 ... Μ. Δανέζης και Σ. Θεοδοσίου Οι ατομικοί φιλόσοφοι Λεύκιππος και Δημόκριτος θεωρούνται από όλους πατέρες της Ατομικής Φυσικής. ...
https://feltor.wordpress.com/author/feltor/.../60/ - Προσωρινά αποθηκευμένη -

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

44. Bulgarian Astronomical Journal, 13, 2010, pp. 140-
152,http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n13/11_EDanezis.pdfРелигия,1. • CC BY-SA 4.0
1.  Latchezar Tomov: наука и атеизъм в древна Елада
• December 2018, CC BY-SA 4.0

(15) (PDF) Религия, наука и атеизъм в древна Елада. Available from: https://www.researchgate.net/publication/329877610_Religia_nauka_i_ateizm_v_drevna_Elada [accessed Jan 01 2019].

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

45. The inconvenient relation between religion and science: The prevalence of the heliocentric theory, European Journal of Science and Theology, September 2010, Vol. 6, No.3, 47-56, E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M.S. Dimitrijevic.
1. «Αντέπτο»: Γιατί καταδιώχτηκε η ηλιοκεντική θεωρία;
26 Αυγ. 2011 ... Του Στράτου Θεοδοσίου. Αληθινά, ποια είναι η σχέση μεταξύ θρησκείας και επιστήμης; ή μάλλον θρησκευτικού δόγματος και επιστήμης; ...lerakis.blogspot.com/2011/08/blog-post_26.html -
2. Hossieni, H., On God's Supernatural Role in Hawking's Literature. Department of Physics, School of Science, University of Sulaimani Kurdistan, Iraq. Scientific GOD Journal | September 2016 | Volume 7 | Issue 8 | pp. 482-491.

3. Το στέκι των μαθηματικών:
http://nikoschatzimanolis.blogspot.gr/p/blog-page_10.html

4. Ines Testoni, ETERNITY BETWEEN A NOVEL THEOLOGY AND A NEW SCIENCE FROM GIORDANO BRUNO TO EMANUELE SEVERINO. European Journal of Science and Theology, October 2019, Vol.15, No.5, 117-132.

 --------------------------------------------------------- 

46. From the Infinity (Apeiron) of Anaximander in Ancient Greece to the theory of Infinite Universes in Modern Cosmology, Journal Astronomical and Astrophysical Transactions Vol. 27, Issue 1, 2010/11. E. Theodossiou, P. Mantarakis, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and E. Danezis. 

1. www.maticasrpska.org.rs/casopisi/klasicne_studije_10.pdf -

2. www.golob-gm.si/.../Louise-Josephine-Bourgeois-Theoretical-Views.htm

3. Παναγιώτης Νιάρχος, Αναζητώντας μια άλλη Γη στο Σύμπαν, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2018. 

4. Paradoxes of the Infinite and Ontological Dilemmas Between Ancient Philosophy and Modern Mathematical Solutions, February 2020, DOI: 10.1007/978-3-030-39081-5_31. In book: Numerical Computations: Theory and Algorithms, Fabio Caldarola, Domenico Cortese, Gianfranco d'Atri, Mario Maiolo.

 5. ŞAHİN, Şafak, Thesis, PHILOSOPHICAL IMPLICATIONS OF CANTOR'S SET THEORY. M.A., The Department of Philosophy Supervisor: Prof. Dr. David GRÜNBERG. October 2020, 87 pages THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


47. The theory of Pantachekineton of Benjamin Lesvios. Journal Phlogiston-The journal of the Serbian Society for the History of Science, paper accepted September 2010.
1. http://www.plomarinews.gr/?p=683

2. Yunan Ulusçuluğunun Doğuşunda Sıradışı Bir Keşiş, Fizik Teorisyeni ve Öğretmen: Lesvoslu Veniamin. Citing article. Aug 2020History Studies International Journal of History. Çiğdem Kılıçoğlu Cihangir

49. Astronomy and constellations in Iliad and Odyssey. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, P. Mantarakis, and M.S. Dimitrijevic. Journal of History of Astronomy and Heritage JAH2, vol. 14 (1). March 2011, pp. 22-30.
1. A new astronomical dating of Odysseus' return to Ithaca. St. Papamarinopoulos et. al. MAA-Mediterranean Archaeology and Arcjaeometry, vol. 12, No. 1, 2012.

2. St. P. Papamarinopoulos, P. Preka-Papadema, P. Antonopoulos, H. Mitropetrou, A. Tsironi and P. Mitropetros,The Anatomy Of a Complex Astronomical phenomenon described in the ODYSSEY, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 13, No 2, pp. 69-82, 2013.

3. Ioannis Liritzis, Belen Castro, Delphi and Cosmovision: Apollo's Absence At the Land of the Hyperboreans and the Time ... Journal of Astronomical History and Heritage 07/2013.

4. Paola Magnaghi-Delfino and Tullia Norando, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, THE SIZE AND SHAPE OF DANTE'S MOUNT PURGATORY, Journal of Astronomical History and Heritage, 18(2), 123-134 (2015), p. 123.

5. Papamarinopoulos et al., Extreme Physical Phenomena during the Trojan War. Mediterranean Archaeology and Archaeometry Vol. 16 (No. 3), pp. 135-155,  September 2016.

6. Salvo L. Guglielmino, Paolo B. Cipolla and Innocenza Rizzo GiudiceAstronomy in the Odyssey: The Status Quaestionis. Astrophysics and Space Science. Proceedings 48, pp. 165-180. 

7. Παπαμαρινόπουλος et. al.,  Περιγραφή βροχής διαττόντων αστέρων στην Οδύσσεια. Τόμος Πρακτικών Η αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρονος Κόσμος, Αθήνα, Μάρτιος 2017, σελ. 548.

8. Παπαμαρινόπουλος et. al.,  Αστρονομικά φαινόμενα και χρονολόγηση της Τροίας. Τόμος Πρακτικών Η αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρονος Κόσμος, Αθήνα, Μάρτιος 2017, σελ. 560. 

9.  Safari Grey, Homer's Odyssey in the Hands of its Allegorists: Many Paths to Explain the CosmosChiara Ferella, Cilliers Breytenbach (eds.) | Paths of Knowledge | Berlin Studies of the Ancient World 60 (ISBN 978-3-9816384-8-6; DOI 10.17171/3-60) | www.edition-topoi.de

10. Θέμα: about research paper-iliad and odyssey
Από: "nilam Ingole"
Ημερομηνία: Κυρ, Δεκέμβριος 13, 2020 7:19
Προς: etheodos@phys.uoa.gr
Περισσότερες Επιλογές...

 


Dear Sirs/Madam,
I Nilam Ingole, from Pune, India, have got the chance to go through your research paper in the Journal of Astronomical History and Heritage named Astronomy and Constellations in the Iliad and Odyssey. I must congratulate first for coming up with such a unique topic. The research paper is amazing with detailed knowledge shared from two of the oldest and finest literary works. I must tell you that I belong to the Literature field and I am working on my research topic,though I haven't yet got the admission for PhD and was searching for some relevant papers and somehow I got this fine work of yours. I am noticeably drawn to this topic since many years and now planned to do a PhD on it. Literature is such a giant form and so is Science and technology. Somewhere I feel both are connected and trying to find out how. Your research paper is very much helpful and will take the reference of it. My proposed topic is 'Impact of Interplanetary Objects on Literature'. So this is like your( technical person who is thinking about literature) energy is flowing to me( literature person thinking about astrophysics/ technicality) and vice versa This fact is indeed vital that some of the equations from science are getting solved with the help of literature and some of the unsolved mysteries in literature are answered with science.

I again thank you for such a nice research and looking forward for more articals if there are any.

Thanks and regards
Nilam Ingole
Pune, India
The Earth,Milky way
The Universe.

 

 

 

-------------------------------------------------------------

50. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, and E. Theodossiou, V.N. Manimanis, and M.S. Dimitrijevic, The contribution of the Church in Byzantium to the Natural Sciences - Byzantine astronomers and scientists, European Journal of Science and Theology, EJST 6, No. 4, 57-69, December 2010.

1. ACADEMY OF INSTITUTIONS AND CULTURES. PANAGIOTIS PAPASPIROU, Ph.D Candidate, Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics, Department of Physics, National and Kapodistrian University of AthensΣτοά των Επιστημών - Επιστημονική Επιθεώρηση Stoa of Sciences - Scientific Review Ελληνιστική Αστρονομία και Μηχανική Hellenistic Astronomy and Mechanics Β΄ ΤΕΥΧΟΣ - B΄ ISUUE Αστρονομικά όργανα - Astronomical models Η Θέση του Αστρολάβου στην Αλεξανδρινή Αστρονομία The Place of the Astrolabe in the Alexandrian Astronomy ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 * THESSALONIKI 2015
 

51. Theodossiou E., Manimanis V.N., Dimitrijevi´c M.S., Six Calendar Systems in the European History From 18th to 20th Century, Bulgarian Astronomical Journal" 2011, nr 16, s. 109-233.
1. Ewa Kocój, ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO, CZYLI O LUDOWYCH NAZWACH MIESIĘCY OKRESU JESIENNO.

52. The cosmological theories of the pre-Socratic Greek philosophers and their philosophical views for Environment. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M. Dimitrijević. Facta Universatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, vol. 10, No 1, 2011, pp. 89-99.
1. www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=33f60f67-d17e...

2. Irida Tsevreni. The ignorant environmental education teacher: students get empowered and teach philosophy of nature inspired by ancient Greek philosophy. Environmental Education Research
ISSN:1350-4622 (Print) 1469-5871 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ceer20.


53. The cosmological theories of the pre-Socratic Greek philosophers and their philosophical views for Environment. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M. Dimitrijević. Facta Universatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, vol. 10, No 1, 2011, pp. 89-99.
1. http://facta.junis.ni.ac.rs/pas/pas2011/pas2011-09.pdf


55. The contribution of Byzantine priests in astronomy and cosmology. I. The Church Fathers: The Three Bishops St. Basil the Great, St. Gregory of Nazianzus and St. John Chrysostom. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M. Dimitrijević. European Journal of Science and Theology, EJST, vol. 7, No. 2, 57-69, June 2011
.

1. Gabriel Badescu and Ovidiu Stefan, Some aspects on the evolution of Astronomy. European Journal of Science and Theology, EJST, vol. 9, No. 5, 255-269, June 2013.

55. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M. Dimitrijević , The contribution of Byzantine priests in astronomy and cosmology. I. The Church Fathers: The Three Bishops St. Basil the Great, St. Gregory of Nazianzus and St. John Chrysostom, European Journal of Science and Theology, EJST, vol. 7, No. 2, 57-69, June 2011. 25.

1. ACADEMY OF INSTITUTIONS AND CULTURES. PANAGIOTIS PAPASPIROU, Ph.D Candidate, Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics, Department of Physics, National and Kapodistrian University of Athens. Στοά των Επιστημών - Επιστημονική Επιθεώρηση Stoa of Sciences - Scientific Review Ελληνιστική Αστρονομία και Μηχανική Hellenistic Astronomy and Mechanics Β΄ ΤΕΥΧΟΣ - B΄ ISUUE Αστρονομικά όργανα - Astronomical models Η Θέση του Αστρολάβου στην Αλεξανδρινή Αστρονομία The Place of the Astrolabe in the Alexandrian Astronomy ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 * THESSALONIKI 2015.
 2. TWO AUTHORS, TWO UNIVERSES: COSMOLOGICAL MODELS IN THE WORKS OF SIMEON POLOTSKII AND ARCHPRIEST AVVAKUM PETROV OLGA CHADAEVA olga.chadaeva@upol.cz Palacký University, Olomouc. Science Direct, Russian Literature 99 (2018), 1-37.

3. TWO AUTHORS, TWO UNIVERSES: COSMOLOGICAL MODELS IN THE WORKS OF SIMEON POLOTSKII AND ARCHPRIEST AVVAKUM PETROV OLGA CHADAEVA olga.chadaeva@upol.cz Palacký University, Olomouc. Science Direct, Russian Literature 99 (2018), 1-37.

 

57. Sirius in ancient Greek and Roman literature: From the Orphic Argonautics to the Astronomical Tables of Georgios Chrysococca. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and P. Mantarakis. Journal of Astronomical History and Heritage, 14(3), 180-189 (2011). 

1. Amanda Laoupi, THE PELASGIAN SUBSTRATUM OF SIRIUS CULT AND MATRIARCHY , www.q-mag.org/amanda-laoupi-the-pelasgian-spiritual. 

2. Pasquale Scarnera on Nov 03, 2017, ANALISI-DEI-COMPLESSI-RUPESTRI-TRAMITE-IDENTIFICAZIONE-DEI-SENTIERI-MISTICI.pdf

3. STUDIA ARCHAEOLOGICA BRUNENSIA 20, 2015, 2 VĚRA KLONTZA-JAKLOVÁ HISTORY HIDDEN IN BROKEN POTS OR BROKEN POTS HIDDEN IN HISTORY? THE LATE ROMAN - EARLY

BYZANTINE STRATIGRAPHY AT PRINIATIKOS PYRGOS (CRETE).

4. ARTUR RIBEIRO CRUZ, A cartografia da canção de Siruiz. Olho d'água, São José do Rio Preto, 11(2): p. 1-215, Jun.-Dez./2019. ISSN: 2177-3807. [ARTUR RIBEIRO CRUZ, Professor EBTT do Instituto Federal do Paraná - IFPR, campus Irati - Irati - PR. Doutorando no Programa, de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Unesp/São José do Rio Preto - SP - Brasil. E-mail: artur.cruz@ifpr.edu.br].
58. V.N. Manimanis, E. Theodossiou et al. European Theology, EJST, vol. 7, No. 2, 57-69, June 2011.
1. Gabriel Badescu and Ovidiu Stefan, Some aspects on the evolution of Astronomy. European Journal of Science and Theology, EJST, vol. 9, No. 5, 255-269, June 2013.57. 

59. Are the Pyramids of Greece Ancient Meridian Observatories? Пирамидите на Гърция - древни меридианни обсерватории?E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and M. Katsiotis. Bulgarian Astronomical Journal, vol. 16, pp. 130-142, 2011.
http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n19/ETheodosiou.pdf

 1.Iraida A Mamieva, Andrey D Razin: PYRAMIDS IN MODERN ARCHITECTURE. Citing article. Sep 2020
 

64. A Minoan Eclipse Calculator, Minas Tsikritsis, Efstratios Theodossiou, Vassilios N. Manimanis, Petros Mantarakis and Dimitrios Tsikritsis,
Mediterranean Archaeology & Archaeometry, MAA, vol. 13, No. 1, 2013. 
1. Amanda Laoupi, THE PELASGIAN SUBSTRATUM OF SIRIUS CULT AND MATRIARCHY , www.q-mag.org/amanda-laoupi-the-pelasgian-spiritual. 

86. Konstantinos Kalachanis, Efstratios Theodosiou, Milan S. Dimitrijevic, Anaxagoras and his contributions to astronomy.Astronomical and Astrophysical Transactions (AApTr), 2018, Vol. 30, Issue 2, ISSN 1055-6796.


1.https://leicester.figshare.com/articles/thesis/Discovering_and_Characterising_Exoplanets_with_the_Next_Generation_Transit_Survey/12651695/1

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ΙI. Publications/Monographies of the Serbian Society for Ancient Studies Series: Antiquity and Modern World (Selected papers in Books).
Moschophoros-Kriophoros-Icthys: Constellation, Mythology and Time. Antiquity and Modern World. European ideas, Scientific Publications of the Serbian Society for Ancient Studies, Vol. 2. pp. 436-450, Beograd 2008. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, S. Goyette and M.S. Dimitrijevic.

1. www.see1924.gr/portal/images/stories/activities/2010/2010-218-astro.ppt
2. Μοσχοφόρος, Κριοφόρος και Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.
Ευστράτιος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, ..... XAΡOYMENA XΡΙΣTOΥΓENNA KAI. ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Στράτος Θεοδοσίου.
www.see1924.gr/portal/images/stories/activities/2010/2010-218-astro.ppt - Παρόμοιες
3. Μορφές και Ιδέες. Ευστράτιος Θεοδοσίου, Αστρονομία- μυθολογία και χρόνος. www.eef.gr/objects/symbosio_programma080320.pdf -


------------------------------------------------------------------------------------------------

IΙΙ. Citations: Citations to papers in international Bulletins

General Citation for all published papers
1. Davis, J. Harley, M.J. and James H. in Joseph Macnally's Slate Sundials, BSS 16 (iii), September 2004, p. 111 and 115.

No 1: The Japanese sundial of Ancient Epidaurus. Bulletin of the British Sundial Society. Volume 14 (ii), June 2002, pp. 67-69.
1. Manfred Hütting, Katalog der Sonnenunhren in Griehenland, Wolfenbuttel, August 2002.

No. 8: The vertical sundial of Hossios Loukas Convent. Bulletin of the British Sundial Society, 16 (i), March 2004, pp. 18-21.
1. Chris H.K. Williams, The mass dial of Continental Europe, BSSB Vol. 21 (i), March 2009, p 16 and p. 17.

No 10: The vertical sundial of Saint Lavrentios Convent. E. Theodossiou, Y. Kouris and V.N. Manimanis. Bulletin of the British Sundial Society, 16 (iii), September 2004, pp.101-103.
1. Reinhold Krieger:
http://www.ta-dip.de/172,0,from-naniflower-to-hexafolia,index,0.html
2. Chris H.K. Williams, The mass dial of Continental Europe, BSB vol. 21 (i), March 2009, p 16 and p. 17.

14. The Tower of the Winds in Athens-The water-clock and its eight vertical sundials. The Compendium, NASS Vol. 18, No. 4, December 2006, pp. 4-8. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and P. Mantarakis
1. Reinhold Kriegler [/src/compose.php?send_to=Reinhold.Kriegler@gmx.de] http://www.ta-dip.de/sonnenuhren/sonnenuhren-aus-nah-und-fern/sonnenuhren-aus-griechenland.html
2. http://www.ta-dip.de/fileadmin/user_upload/bilder3/nass134_Tower_of_Winds.pdf
3. http://www.ta-dip.de/sonnenuhren/sonnenuhren-aus-nah-und-fern/sonnenuhren-aus-griechenland.html
AERIDES citationHistoria de la gnomónica
4. http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_gnom%C3%B3nica

No 15: The vertical sundial of the church of the Dormition of the Virgin at Agia Trias in the Argive plain. Bulletin of British Sundial Society, BSB vol. 19 (i), March 2007, pp. 12-14.
1. Chris H.K. Williams, The mass dial of Continental Europe, BSB vol. 21 (i), March 2009, p 16 and p. 17.

2. http:www.imilias.gr/monastiria


3. Educational Content Editor Profiles Board ...

folkscan.com/who/singh-agia.html

 

No 16: The vertical sundial of Panaghia Vlaherna Convent in Kyllene, Peloponnese. E. Theodossiou, Y. Kouris and V.N. Manimanis. BSS Bulletin 19 (ii), June 2007, pp. 84-85.
1. Chris H.K. Williams, The mass dial of Continental Europe, British Sundial Society Bulletin BSBB Vol. 21 (i), March 2009, p. 16 and p. 17.

17. The vertical sundial of the church of Panaghia Scripou, The Compendium, NASS Vol. 14, No. 3, September 2007. E. Theodossiou, V. N. Manimanis and P. Mantarakis.
1. Παναγία η Σκριπού - Βικιπαίδεια,, E. Theodossiou & V.N. Manimanis: "The vertical sundial of the monastery of Panaghia Skripou", Proceedings of the 7th Hellenic Astronomy Conference, AIP ...el.wikipedia.org/.../Παναγία_η_Σκριπού -

20. The construction of an equatorial sundial with a reference to Anaximander's skiatheron. BSSB Vol. 22 (iv), pp. 22-25, December 2010. A. Galanakis, E. Theodossiou & V.N. Manimanis.
1. Reinhold Kriegler [/src/compose.php?send_to=Reinhold.Kriegler@gmx.de] http://www.ta-dip.de/sonnenuhren/sonnenuhren-aus-nah-und-fern/sonnenuhren-aus-griechenland.html

24.The conical sundial of the Archaeological Museum of Athens with a gnomon. December 2013. Evangelia C. Panou. Efstratios Theodosiou. Vassilios N. Manimanis. P.Z. Mantarakis•

 

1. SUNDIALS: CULTURAL HERITAGE OBJECTS AS PROOFS OF ANAXIMANDER'S ASTRONOMICAL KNOWLEDGE. October 2020. Romanian Astronomical Journal 30(3):165-176
Evangelia Panou, Kalachanis, K. Milan S Dimitrijević.

 

 

 

Εργασία στην Πεμπτουσία

 

Το άστρο της Βηθλεέμ. Οι κυριότερες αστρονομικές υποθέσεις και η υπερβατική φύση του. Πεμπτουσία, Νο. 1, Δεκέμβριος 1999, σελ. 26-36
1. Χατζηιωάννου Αγγελική, Ο αστέρας της Βηθλεέμ, Εφημέριος, Δεκέμβριος 2014, σελ. 19-21.

 

 


ΙΙΙ. Citations to the published books

Τα άστρα και οι μύθοι τους-Εισαγωγή στην Ουρανογραφία. Stars and their Myths-An Introduction to Uranography
1. Papadimitriou Lena, "A guide for the starry nights" "To Vima". p. Γ21, Sunday 19 June 1994.
2. Lacopoulos Nick, Those, who are watching the stars. "Ethnos", p. 15, Saturday 14 January 1995.
3. Papagiannidou Mary, The new generations of Mathematicians. "To Vima", New eras, Sunday 15 October 1995.
4. Editions Labraki. Book and Videocassette, Stars and Constellations. 1995.
5. Kokkinopoulou Helen, The constellation of Gemini. Night Sky, vol. 4, May 1996, p. 38.
6. Meletis Christos, Pleiades. Sky, vol. 27, year 8, April 1998, pp. 24-25.
7. Elements of Astronomy and Spacescience. School Books. Second Class of Lyceum A group of writers. Athens 1999.
8. Katerina Kappou and Kostas Makrodimitris: The remote world of the stars. A diplomatic dissertation. Supervisor Emmanuel Μassourakes.
9. Gourgouliatou Konstantinou-Nektariou: The Greek Mythology in Astronomy. Panhellenic Conference of Amateur Astronomy. Sky, vol. 35, pp. 87-89, year 10, April 2000.
11. An introduction to the Phenomena of Geminus the Rhodian. Ε. Spandagos, Αethra Editions, Athens, January 2002.
12. The constellation of Eratosthenes. Ε. Spandagos, Αethra Editions, Athens, January 2002.
13. Phenomena and Diosemeia of Aratus. Ε. Spandagos, Αethra Editions, Athens, March 2002.
14. The brightest constellations. Th. Grammenos. The sky of summer. KATHIMERINI- «EPTA HEMERES». Sunday 23 June 2002, p. 25.
15. The "looking of Medusa" P. Preka-Papadema. The sky of autumn. KATHIMERINI-EPTA HEMERES. Sunday 15 September 2002.
16. Astronomical Orientations of Ancient Temples at Rhodes and Attica with a tentative interpretation. Ioannis Liritzis and Helen Vassiliou, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 2, No 1, pp. 69-79, 2002 MAA.
17. Aristarchus the Samian. The heliocentric system of Ancient Greeks. Eleftherothypia-Historica 166, 2 January 2003, p. 28.
18. Bootes, the Hunter. Th. Grammenos. The sky of spring. KATHIMERINI- EPTA HEMERES». Sunday 2 March 2003, pp. 15-16.
19. http://www.neaacropoli.gr/publications/arthra/imerologia.htm (27 January 2004).
20. Meletis Christos, You must look at Pleiades. Ouranos, vol. 27ο, year 8th.
21. Constellations. Papaspyrou Rena-text by Thanassis Moutsopoulos. V.D., SHMA Publications, January 2004.
22. Anninou Carolina. The constellation of Canis Majoris, Αeropos, vol. 64, Νovember-December 2005, p. 21.
23. http://www.nea-acropoli.gr/index
24. Avgoloupis Stavros, History, Technology and the Science of Astronomy, Planetarium of Thessalonica, December 2008.
25. Μavrommatis Constantinos, Zodiacal Constellations - Capricornus, Οuranos, vol. 72, July 2009, p. 215.
26. Τεχνικά άρθρα: Τα Άστρα και οι μύθοι τους - Στράτος Θεοδοσίου - Μ... www.5sek.gr/.../index.php?

27. Απλανείς Αστέρες - Αστερισμός του Ταύρου - Αστρολογία για όλους, 6 Οκτ. 2008 ... Η ανοχή σε όψεις για τους απλανείς του Α΄ μεγέθους είναι 6ο, .... ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΣ» - Μ. Δανέζη - Σ. Θεοδοσίου- Εκδόσεις «Δίαυλος» ... www.myhoroscope.gr/.../4449-%E1%.

28. Α: Θεοδοσίου Σ. κ.α. Τα άστρα και οι μύθοι τους. Δίαυλος. Αθήνα. 1991. 226. 156. Θωμόπουλος Γ. Βιολογία Κυττάρου. USP. Θεσσαλoνίκη ...www3.aegean.gr/lykpeir/biblmath/bm%20fys-xim-perib.htm.
29. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ - Το ΣΥΜΠΑΝ:Για να δούμε, λοιπόν, σε ποιους αστερισμούς και ουράνια σώματα αναφέρεται .... σύγγραμμα των Θεοδοσίου, Σ. & Δανέζης, Μ. (1990) Τα άστρα και οι μύθοι τους. users.sch.gr/.../______3.html -
30. Gata Lexiko - πηγές πληροφοριών: Θεοδοσίου Σ.- Δανέζης Μ. «Τα άστρα και οι μύθοι τους», www.gatalexiko.gr/sources.asp -
31. Χριστιανικός Αστερόεις ουρανός και ζωδιακός κύκλος: Θεοδοσίου Στράτος, Δανέζης Μάνος, 1991, Τα άστρα και οι μύθοι τους - Εισαγωγή στην Ουρανογραφία. Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα. ...
www.helas.gr/helasmtg/2001/sessions/Session08/S816/xristast.doc.
32. Μη παραδεκτοί αστερισμοί: Θεοδοσίου Στράτος, Δανέζης Μάνος, 1991, Τα Άστρα και οι Μύθοι τους - Εισαγωγή στην Ουρανογραφία, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα . ...www.sfak.gr/.../index.php?topic... -
33. Μέρος ΙΙ - Thales and Friends - Home: [Πολύ καλή πηγή, για τις τρεις άνωθεν δραστηριότητες, είναι "Τα Άστρα και οι Μύθοι τους - Εισαγωγή στην Ουρανογραφία", Στράτος Θεοδοσίου & Μάνος Δανέζης, ...
www.thalesandfriends.org/gr/images/marina/star/star2.doc
34. Kosmos Zine - Ο συμβολισμός του άστρου. Μέρος Β'.:Νεότερες ...: Θεοδοσίου, Στράτος, και Δανέζης, Μάνος. Τα άστρα και οι Μύθοι τους. Αθήνα: Δίαυλος, 1992. www.e-zine.gr/modules.php?... -
35. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Page 2. Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης. Εξερευνήστε και ανακαλύψτε τα μυστήρια και τις κρυφές ομορφιές του Σύμπαντος που μας αγκαλιάζει. ...www.infobeto.com/.../index2.html - Πριν από 13 ώρες -
36. argiro mparmparigou oi sintages mou pdf - Duneier.net the ... Stratos Theodosiou & Manos Danezis: Ta astra kai oi my8oi tous pdf. http://rapidshare.com/files/. ...www.duneier.net/rapid.php?q...oi... -
37. Φιλούμενος - Ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων • Προβολή Δ ...: Τα Άστρα και οι μύθοι τους - Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζ. dominique. 1. 4. Τρίτη Οκτ 27, 2009 3:43 pm. emman. Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ... www.filoumenos.com/.../viewforum.php?f... -
38. eLibrary - RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης. Τα άστρα και οι μύθοι τους. Εισαγωγή στην ουρανογραφία. Size: 20553 KB, Add: 31.07.2009 18:36:09. rapidshare.com/users/ZDOVMG
39. Εμείς και τ' αστέρια...: απόσπασμα από "Τα άστρα και οι μύθοι τους" των Στρ. Θεοδοσίου-Μ.Δανέζη: ... Tags: Θεοδοσίου Στράτος, φυσική, ... firiki.pblogs.gr/.../emeis-kai-t-asteria.html - .
40. Recent topics - Cosmotopic - page 30, Animations atraccion x4!!! juliestat18, 13-02-2009, 2. Τα Άστρα και οι μύθοι τους - Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης • Admin, 13-02-2009, 2 ... mel.cosmotopic.com/30-recent-topics -
41. Το φόρουμ των επιστημών: Αντιγράφω από το βιβλίο των Στράτου Θεοδοσίου και Μάνου Δανέζη Τα Άστρα και οι Μύθοι τους εισαγωγή στην ουρανογραφία... www.multiforums.gr/.../viewthread.php?... -
42. a j festugiere o epikouros kai oi theoi tou pdf - Duneier.net the ...: Stratos Theodosiou & Manos Danezis: Ta astra kai oi my8oi tous pdf. http://rapidshare.com/files/. ... www.duneier.net/rapid.php?q... - .
43. Kosmos Zine - Ο συμβολισμός του άστρου. Μέρος Γ': Σύγχρονες ...: Θεοδοσίου, Στράτος, και Δανέζης, Μάνος. Τα Άστρα και οι Μύθοι τους. Αθήνα: Δίαυλος, 1992.... www.e-zine.gr/modules.php?name... - .
44. Introduction: ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης... 2tee-n-smyrn.att.sch.gr/.../bibliografy.htm - [FLASH]
45. Βιβλιογραφία - ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2010! Shockwave Flash. ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: ΔΙΑΥΛΟΣ. 2tee-n-smyrn.att.sch.gr/astro_site/webastra/bibliography.sw
46. Ζώδια και μυθολογία: 21 Μαρ. 2009 ... «ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΣ» Στράτου Θεοδοσίου - Μάνου Δανέζη Εκδόσεις: Δίαυλος. astro.forumup. Αναρτήθηκε στις .Μυθολογία | Με ετικέτα . ...
asteriskos.wordpress.com/.../ζώδια-και-μυθολογία-2/ - .
47. Τα Άστρα και οι μύθοι τους - Στράτος Θεοδοσίου - Μ... Οι δύο πηγές της ηθικής και της θρησκείας: ...
e-bibliothiki.blogspot.com/.../blog-post_5128.html - .
48. Cafe art: Ιούνιος 2008: 1 Ιουν. 2008 ... ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ , των Αστροφυσικών, καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Στράτου Θεοδοσίου και Μάνου Δανέζη. Καφενείο της Επιστήμης ...
kafeneio-gr-art.blogspot.com/2008_06_01_archive.html.
49. Ιστορία και εξέλιξη των ημερολογίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης ... www.nea-acropoli.gr/index.php
50. Ρυθμοί των πολιτισμών και της ιστορίας: http://astronkyttaron.heavenforum.com/t1426-topic
51. Αρχαίοι συγγραφείς για τη μεγάλη σύγκρουση:
http://www.oodergr.com/oode/asynithista/dimzwi1.htm
52. http://firiki.pblogs.gr/tags/theodosioy-stratos-gr.html, Ευχαριστίες: Τα άστρα και οι μύθοι τους, gym-zograf.att.sch.gr/activities/2004-05/TELIKO/thanks.htm.

53. Filoumenos: www.Filoumenos.co./.../viewforum.php?f

54. Ερμής ο Τρισμέγιστος: http://annyra.wordpress.com/.../blog-post_7649

55. Αειφανείς αστερισμοί:Πηγή:ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, Επίκουροι Καθηγητές Παν/μιου Αθηνών ...www.evprattein.gr/.../127-2011-06-16-12-12-47 -
56. ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ...6 Μάιος 2010 ... Τα Αστρα Και Οι Μύθοι Τους - Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης.Μυηθείτε στους μυθικούς κόσμους της Αστρονομίας, της μητέρας όλων www.cosmoleech.com/.../2010-05-06-13196 - Προσωρινά αποθηκευμένη
57. Η υπέρυθρη όψη του Ωρίωνα « physicsgg,15 Απρ. 2011 ... nasa.gov - "Τα άστρα και οι μύθοι τους, εισαγωγή στην ουρανογραφία" Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, εκδόσεις Δίαυλος ...physicsgg.wordpress.com/.../η-υπέρυθρη-όψη-του-ωρίωνα/ -

58. έσω φρενών: Και μην ακούσω για Αποκάλυψη... 22 Ιαν. 2011... πληροφορίες από το βιβλίο των Στράτου Θεοδοσίου-Μάνου Δανέζη, Τα άστρα και οι μύθοι τους. Εισαγωγή στην ουρανογραφία, εκδ. Δίαυλος) ...
esofrenon.blogspot.com/2011/.../blog-post_22.html

59. Κείμενα Αταργάτιδος: Τα άστρα και οι μύθοι τους : εισαγωγή στην ...
5 Φεβ. 2009 ... Τα άστρα και οι μύθοι τους : εισαγωγή στην Ουρανογραφία Στράτος Θεοδοσίου. Εξερευνήστε και ανακαλύψτε τα μυστήρια και ...
ellinikiglossa-lexarithmoi.blogspot.com/.../blog-post_4136.html -
60. Κείμενα Αταργάτιδος: Περι Σεμέλης και πυρός. 21 Αυγ. 2010 ... Μάνος Δανέζης & Στράτος Θεοδοσίου. Εχουμε δε την πρώτη μέρα του Αυγούστου την εμφάνιση νέων ηλιακών κηλίδων. Σε κάποια από τα ...
ellinikiglossa-lexarithmoi.blogspot.com/.../blog-post_21.html -
61. Βιβλία Αστρονομίας. Συγγραφέας: Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης. Μετάφραση: Εκδόσεις: Δίαυλος Σελίδες: 230 astra Μυηθείτε στους μυθικούς κόσμους της Αστρονομίας, www.sfak.org/page/Βιβλία%20Αστρονομίας/234.

62. Αστρονομία - Αρχική σελίδα. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΧΡΟΝΟ ΧΡΟΝΟ - Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - Μ.ΔΑΝΕΖΗ ΕΚΔ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΝ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ στρέψουμε το ...grmath4.phpnet.us/astronomia.htm -
63. Παιχνίδια Θεατρικά. ''50, 48, Τα Άστρα & οι μύθοι τους *, Σ. Θεοδοσίου - Μ. Δανέζης, ''blogs.sep.org.gr/60ddkp/files/2011/10/Bibliografia.xls -
64. BLOGAROUME...: Αρχαία Ελληνική Αστρονομία: 6 Ιουν. 2011 ... ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΧΡΟΝΟ ΧΡΟΝΟ - Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - Μ.ΔΑΝΕΖΗ ΕΚΔ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΝ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΗ ...blogaroume.blogspot.com/.../blog-post_06.html -

65. Απλανείς Αστέρες - Αλντεμπαράν (Λαμπαδίας) - myhoroscope.gr, 22 Οκτ. 2011 ... Η ανοχή σε όψεις για τους απλανείς του Α΄ μεγέθους είναι 6ο, του Β΄ .... ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΣ» - Μ. Δανέζη - Σ. Θεοδοσίου- Εκδόσεις «Δίαυλος» .www.myhoroscope.gr/.../απλανείς-αστέρες-αλντεμπαράν-λαμπαδίας-12499/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
66. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συμβολή στην Ιστορία και τοπογραφία της Κορίνθου στους μέσους χρόνους, Μ. Κορδώσης. Τα άστρα και οι μύθοι τους, Σ. Θεοδοσίου-Μ. Δανέζης. gym-peir-korinth.kor.sch.gr/acroc/709.htm

67. Βιβλία Ουρανογραφίας - EAP forums. Το "Άστρα και οι μύθοι τους - εισαγωγή στην ουρανογραφία" των Σ Θεοδοσίου και Μ. Δανέζη (επίκουροι καθηγητές Παν. Αθηνών). Από αυτό το βιβλίο www.eap-forums.gr/modules.php?name=Forums&file=viewtopic... -
68. Στοιχειώδεις αστρονομικές γνώσεις - Αρχική σελίδα. ΔΙΑΥΛΟΣ Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ -Μ.ΔΑΝΕΖΗ. Στοιχειώδεις αστρονομικές γνώσεις ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΑΝ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ στρέψουμε το βλέμμα ... grmath4.phpnet.us/.../stixiodastronognosis_m.htm - 69. ξδ΄: Ursa Major - Annual Plant 3 Αυγ. 2011 ... Σ.Θεοδοσιου-Μ.Δανέζης. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ. 3 months ago Katalathos responded: Ἄν πάλι πολλαπλασιάσουμε πέντε φορές, την ἀπόσταση ποὺ ἔχουν ...
annualplant.posterous.com/-ursa-major - Προσωρινά αποθηκευμένη

70. Απλανείς Αστέρες - Αστερισμός του Ταύρου [Αρχείο] - Αστρολογία για ..."BRADY'S BOOK OF FIXED STARS" - BERNADETTE BRADY - WEISER «ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΣ» - Μ. Δανέζη - Σ. Θεοδοσίου- Εκδόσεις «Δίαυλος» ...
www.myhoroscope.gr/archive/.../t-4449.html?s...

71. Σ. Θεοδοσίου-Μ.Δανέζης-Τα Άστρα και οι μύθοι τους • Φιλούμενος ...
Σ. Θεοδοσίου-Μ.Δανέζης-Τα Άστρα και οι μύθοι τους, Φιλούμενος,Ενάντια στην Νέα Τάξη ΠραγμάτωνΑποκάλυψηΣημεία των Καιρών,Ορθοδοξία,Μεγάλοι Έλληνες,Η Ελληνική ...
www.filoumenos.com/forum/viewtopic.php?f... - Προσωρινά αποθηκευμένη -
72. Μια μικρή εισαγωγή στην ουρανογραφία. Για τον λόγο αυτόν ο Ίππαρχος δίκαια θεωρείται ο πατέρας της Αστρονομίας. ... ΤΟΥΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, ...www.evprattein.gr/.../128-2011-06-16-12-16-15.

73. Απλανείς Αστέρες - Αλντεμπαράν (Λαμπαδίας) [Αρχείο] - Αστρολογία .Η ανοχή σε όψεις για τους απλανείς του Α΄ μεγέθους είναι 6ο, του. ... «ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥΣ» - Μ. Δανέζη - Σ. Θεοδοσίου- Εκδόσεις ...www.myhoroscope.gr/archive/index.../t-6801.html

74. Άστρα, Αύγουστος
http://kouinet.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2794:2011-08-01-09-06-29&catid=84:knowledge&Itemid=128
75. http://grekofrenia.com/phpbb/viewtopic.php?style=4&f=21&t=664

76. Ιωάννης Λυριτζής, Αστρονομία και Μύθος στο ναό του Απολλωνα Δελφών. Ουρανός, τ. 100ό, Ιούλιος 2016, σελ. 146.

77. Ιστορία και εξέλιξη των ημερολογίων. Nέα Ακρόπολη Ηρακλείου. Οn-line:

http://www.nea-acropoli-heraklio.gr/index.php/2013-11-18-23-34-24/2013-11-18-23-40-07/80-2013-08-25-05-11-42

78. Μπακόπουλος Βασίλης, Είναι το Σύμπαν ένα στροβιλικό φράκταλ; Physics News, No. 25, Δεκέμβριος 2018, σελ. 64. 

79. Ραπατζίκος Κώστας, Ο κόσμος των αστερισμών.  Physics News, No. 26, Ιανουάριος 2019, σελ. 31. 

80. Διονύσης Σιμόπουλος, Ο ουρανός της Ελλάδας, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Φεβρουάριος 2020. 

2. Measuring the Timeless Time-Time in Astronomy
1. Papadimitriou Lena, "The mystery of 21 of June-Summer solstice" "To Vima". p. Γ21, Sunday 19 June 1994.
2. Spandagos, B., Spandagos, R. and Travlos, D.: The astronomers of Ancient Greece. Aethra Publications, Athens 1995.
3. Lacopoulos Nick, Those, who are watching the stars. "Ethnos", p. 15, Saturday 14 January 1995.
4. Papagiannidou Mary, The new generations of Mathematicians. "To Vima", New eras, Sunday 15 October 1995.
5. Ioannis Sakas, Our ancient ancestors measure the Time- A book for P.E.K. Athens December 1995.
6. Nacopoulos Spiros, The end of Clepsydra. Sunday Eleftherothypia, 21 April 1996.
7. Papathanasopoulos George, Measuring the time-Calendars. Typos of Sunday. 20 December 1996, pp. 8-9.
8. Damon Kalamitsis, Lunisolar Calendar 1998 A.D. Editions Saligram.
9. Whitrow G.J., The Nature of Time. Trans. Acrivi Alexiades. Synalma Publications, Athens 1999.
10. Galgadas Alkes, Knowledge and Happiness. To Vima, Sunday 19 September 1999.
11. Badogiannakis John, Travelling in Time. Poreia Publications, Athens 2000.
12. Damon Kalamitsis, Lunisolar Calendar 2000 A.D. Editions Saligram. pp. 29, 30, 147, 154-159.
13. Aristarchus the Samian. The heliocentric system of Ancient Greeks. Eleftherothypia-Historica 166, 2 January 2003, p. 28.
14. http://www.neaacropoli.gr/publications/arthra/imerologia.htm (27 January 2004).
15. Dapontes Nicos, From Earth to the universal map. 14 July 2005
14. Deja-vu, journal Armony, Wednesday, 2006 May 4.
15. Rizopoulou Sophia, Relations of water, Diavlos Publications, Athens 2006.
16. On cyclical luni-solar calendars, Saligram, 2006.
17. Louloudis Elias, The Venetian clock of Rethymnon, Rethemnos, Historica, Saturday January 31, 2009, p. 15.
18. http://www.nea-acropoli.gr/index
19. http://atlaswik.gr, From the myths to the science, from geocentric to heliocentric system.
20. http://74.125.77.132/search
21. Stamenitis Alecos: Physical: What is time?
http://2gym-glann.pel.sch.gr/xronos.html
22. Avgoloupis Stavros, History, Technology and the Science of Astronomy, Planetarium of Thessalonica, December 2008.

23. Δευκαλίων: Εξω από τη φυλακή των αναλυτικών; Σ. Θεοδοσίου, Μ. Δανέζης, Μετρώντας τον άχρονο χρόνο, Δίαυλος, 1994, σελ.199. ...
library.panteion.gr:8080/dspace/.../hroniko+toy+vivlioy_4_oytopia_13.pdf
24. Από τους μύθους στην επιστήμη, από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό ...: Θεοδοσίου Στράτος & Δανέζης Μάνος (1994). Μετρώντας τον άχρονο χρόνο. Ο χρόνος στην αστρονομία, ... atlaswikigr.wetpaint.com/.../Από+τους+μύθους+στην+επιστήμη.
25. Τεχνικά άρθρα. Τα Άστρα και οι μύθοι τους - Στράτος Θεοδοσίου - Μ... Οι δύο πηγές της ηθικής και της θρησκείας ... ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΧΡΟΝΟ ΧΡΟΝΟ - Στράτος Θεοδοσίου - Μ.. ... www.5sek.gr/.../index.php?...
26. www.epyna.gr - Βιογραφίες Αρχαίων Ελλήνων Μαθηματικών-Αστρονόμων ... Θεοδοσίου, Σ. & Δανέζης Μ. (1994): Μετρώντας τον άχρονο χρόνο. Ο χρόνος στην Αστρονομία, εκδ. Δίαυλος, Αθήνα. www.epyna.gr/modules.php?...
27. ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ, 2 Απρ. 2009 ... Θεοδοσίου Σ. & Δανέζης Μ. (1994): Μετρώντας τον άχρονο χρόνο. Ο χρόνος στην Αστρονομία, εκδ. Δίαυλος. - www.epyna.gr - Βιβλιογραφία για δασκάλους & νηπιαγωγούς.Επιμέλεια ...
28. Θεοδοσίου Σ. & Δανέζης Μ. (1994): Μετρώντας τον άχρονο χρόνο. Ο χρόνος στην Αστρονομία, εκδ. Δίαυλος. ESOTERICA.gr Forums ! - 7.Χρόνος: Ένα αιώνιο μυστήριο - ΝΕΑ - Μέσα ...ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΝΕΖΗΣ. Εκδόσεις: ΔΙΑΥΛΟΣ Σελίδες: 208. Τι είναι όμως ο χρόνος; Ποια είναι η αληθινή και ακριβής διάσταση αυτής ... www.esoterica.gr/.../topic.asp?...
29. MY LIFO - LIFO - MY LIFO - Blogs - Νατάσα Ζαχαροπούλου
Στράτος Θεοδοσίου + Μάνος Δανέζης, Μετρώντας τόν ἄχρονο χρόνο ... Μέσα σ' αὐτόν τόν μαγικό χορό τῶν βαθμιαίων μεταμορφώσεων τῶν σωμάτων, ὅπου τά ὁδηγεῖ ἡ ...www.lifo.gr/blogs/.../11750 - .
30. Στοιχειώδεις αστρονομικές γνώσεις ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΑΝ ...Το τόξο του μέγιστου κύκλου που ενώνει τα δύο σημεία Σ και Σ' ονομάζεται ..... Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΧΡΟΝΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΔ. ΔΙΑΥΛΟΣ Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - Μ.ΔΑΝΕΖΗ.
grmath4.phpnet.us/astronomia/stixiodastronognosis/stixiodastronognosis.swf
31. φυσικά καλλυντικά, αλχημείες & ελιξίρια: Δεκέμβριος 2006
Αποσπάσματα από το βιβλίο των Σ. Θεοδοσίου- Μ. Δανέζη "O Κύκλος του Χρόνου, ... beautyelixirs.blogspot.com/2006_12_01_archive.html -
32. MY LIFO - LIFO - MY LIFO - Blogs - Νατάσα Ζαχαροπούλου
Στράτος Θεοδοσίου + Μάνος Δανέζης, Μετρώντας τόν ἄχρονο χρόνο ... www.lifo.gr/blogs/.../11750 - . - .
33. Ηλεκτρονική Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση & Βιβλιοθήκη
11-12), Θεοδοσίου, Στράτος, 1998. 9, Στον λαβύρινθο του Χρόνου : η εξέλιξη των ιδεών περί Χρόνου στην Φιλοσοφία και την Επιστήμη, από την αρχαιότητα ... library.certh.gr/pls/.../libr_search_2.ctx_search?...
34. 1998 - 27.12.1998 - 7 Î-ΜΕΡΕΣ ΚÎ'ΘÎ-ΜΕΡÎTMÎ Î- - Î§Ï ...
27 Δεκ. 1998 ... Tων Mάνου Δανέζη - Στράτου Θ. Θεοδοσίου ...... Στράτο Θεοδοσίου. Mεγάλο μέρος του φωτογραφικού υλικού προέρχεται από τα βιβλία «Mετρώντας τον άχρονο χρόνο.... www.scribd.com/.../1998-27121998-7-
35. HMEPEΣ HMEPEΣ Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML Στρ. Θεοδοσίου - M. Δανέζης: «Mετρώντας τον άχρονο Xρόνο.
36. Η κλεψύδρα - atlaswiki Θαυμάσια είναι η αναφορά του καθηγητή Ενρίκο Μέντι στη Σελήνη, στο βιβλίο του "Η Σελήνη μας κοιτάζει", όπου την παρομοιάζει με μία τεράστια φωτεινή κλεψύδρα ... atlaswikigr.wetpaint.com/.../Η+κλεψύδρα...
37. Ρυθμοί των πολιτισμών και της ιστορίας:
http://astronkyttaron.heavenforum.com/t1426-topic

38. Ηλιακό_ρολόι - TerritorioScuola Wiki Ελληνικά. Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης (1996). Μετρώντας τον άχρονο χρόνο. Αθήνα: Δίαυλος. ISBN 960-7140-38-9. Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης (1995). ...www.territorioscuola.com/.../el.wikipedia.php?...
39. ηλιοτρόπιο - efactory.pl. Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης (1996). Μετρώντας τον άχρονο χρόνο. Αθήνα: Δίαυλος. ... ISBN 960-7140-80-Χ. Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης (1995). ...
40. Διαφάνεια 1. Η περιοδική επανάληψη των μεταμορφώσεών της 13 περίπου φορές σε ένα έτος, οδήγησε στην ..... Σ. Θεοδοσίου, Μ. Δανέζης, Μετρώντας τον άχρονο χρόνο, εκδ.
digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/.../topic_6.pps
41. GOODnet.gr ΡΕΘΥΜΝΟ FORUM Κρήτη. Φόρουμ Ρέθυμνο ΦΟΡΟΥΜ, Χανιά
Πηγή : το βιβλίο "ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΧΡΟΝΟ ΧΡΟΝΟ" - Δρ. Σ. Θεοδοσιου - Δρ. Μ. Δανέζης (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ)" .. www.goodnet.gr/forum/viewtopic.php?f...
42. Zoo.gr - Συζητήσεις - Ενας θησαυρος γνωσης. 5 Ιαν. 2010 ... Αρχαία Ελληνικά Ονόματα....και αρκετα ακομα αν κατι σε ... Άχρονο Χρόνο - Σ. Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης,και λιγα ακομα αν σε ενδιαφερει κατι ...
www.zoo.gr/forum/message/1/7054073
43. Μετάπτωση του άξονα της Γης | ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ...
29 Αυγ. 2011 ... Σε 25.795 χρόνια, τα ισημερινό σημεία διαγράφουν μια πλήρη ... Πηγή : το βιβλίο "ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΧΡΟΝΟ ΧΡΟΝΟ" - Δρ. Σ. Θεοδοσιου - Δρ. Μ. ...
blog.minoas.info/μετάπτωση-του-άξονα-της-γης-2/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
44. Αστρονομία - Αρχική σελίδα. Αρχαία Ελληνική Αστρονομία: • Στοιχειώδεις αστρονομικές γνώσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΧΡΟΝΟ ΧΡΟΝΟ - Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - Μ.ΔΑΝΕΖΗ ΕΚΔ. ...grmath4.phpnet.us/astronomia.htm
45. Συνδέσεις1. Heavenly Mathematics: Cultural Astronomy. Μια ιστοσελίδα για την περιπέτεια: ... Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ • Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης ...
www.sundials.gr/Links1.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
46. Στον λαβύρινθο του Xρόνου. Bιβλιογραφία: Θεοδοσίου Σ., Δανέζης M.,. «Mετρώντας τον Aχρονο Xρ νο. O Xρ -. νος στην Aστρονομία», Eκδ σεις «Δίαυ-. λος», Aθήνα 1994. 4 H KAΘHMEPINH ... wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1998/12/27121998.pdf
47. Bang Girls Without Getting Broke Right To Freedom ... Ο Μέτων, αστρονόμος της αρχαίας Αθήνας του 5ου π. ... Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης (1996). Μετρώντας τον άχρονο χρόνο. Αθήνα: Δίαυλος. ...
bang-girls-without-getting-broke-right-to-freedom.escortbachelorparty.com/.../1

48. Χρόνος αυτός ο άγνωστος και πρωτοχρονιά. Από τον Γιώργο Μπουσούτα - Θανάσουλα http://ideotopos.gr/xronos.html
49.Γνώμοναςhttp://wapedia.mobi/el/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
50. Η Μετάπτωση των Ισημεριών και τα ορθά ζώδια
Πηγή : το βιβλίο "ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΧΡΟΝΟ ΧΡΟΝΟ" - Δρ. Σ. Θεοδοσιου - Δρ. Μ. Δανέζης (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ) ...www.musicheaven.gr/.../modules.php?...
51. forum.atheia.gr • View topic - Συζήτηση για την κοσμολογία πλάσματος
Πηγή : το βιβλίο "ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΧΡΟΝΟ ΧΡΟΝΟ" - Δρ. Σ. Θεοδοσιου - Δρ. Μ. Δανέζης (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ)" Γιατί κανείς δεν λέει την αλήθεια; ... forum.atheia.gr/viewtopic.php?f=82&t...
52. ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ...αλλά ζούμε: Sad Violin 1 Αυγ. 2011 ... "Ὅλοι εἴμαστε ἕνα κομμάτι ἀπό ἕνα σύνολο, τό Σύμπαν. Μέσα σέ κάθε ... Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom) .... Σ.Θεοδοσίου, Μ.Δανέζης ... allazoume-onchange.blogspot.com/.../sad-violin.html -

53. Siskoglou Ourania and Moulantzikos G., The Solar Park in Genk Belgium, Ouranos, January 012, vol. 84.

54. Ιστορία και εξέλιξη των ημερολογίων. Nέα Ακρόπολη Ηρακλείου. Οn-line:

http://www.nea-acropoli-heraklio.gr/index.php/2013-11-18-23-34-24/2013-11-18-23-40-07/80-2013-08-25-05-11-42

 

3. Astrology: Science or Religion'
1. Manimanis, V.: Astrology, an eternal illusion' Periscope of Science, vol. 225, February 1999, pp. 40-51.

2. ::: Alopsis : Τα Εωθινά μέσα σ' αυτόν τον αγιοπνευματικό χώρο μπορούν να γίνουν κατανοητά και μεθεκτά με ... Αστρολογία: Θρησκεία ή επιστήμη; (Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου, ...
www.alopsis.gr/modules.php?...23....
3. Griechische Bücher - Takis Ilias - Griechische Buchhandlung ...: Αστρολογία, Θρησκεία ή επιστήμη;- Μάνου Δανέζη , Στράτου Θεοδοσίου- Εκδόσεις:Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος-70 σελ. ... www.takisilias.de/index.php?
4. Buzzer - Tα blog posts με ετικέτα ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΣΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΛΑΪΚΩΝ. ΜΑΝΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ. www.buzzer.gr/....
5. http//www.egolpion.com
6. Απόψεις για τη Μονή Βατοπαιδίου (και όχι μόνον)

https://vatopaidi.wordpress.com/tag, 26 Iουνίου, 2009-vatopaidiFriends

7. Αστρολογία: http://www.egolpion.com/astrology_science_or.el.aspx
8. Αστρολογία: Θρησκεία ή επιστήμη; (Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου - Alopsis Καλωσήλθατε ::: Alopsis ::: Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια... ...::ΑΡΧΙΚΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ | ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ::. ...
www.alopsis.gr/modules.php?...
9. Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου - Αστρολογία: Θρησκεία ή ...
Ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία ἀποφάσισε νὰ ἐκδώσει τὴν παροῦσα μελέτη τῶν Ἐπικ. Καθηγητῶν τῆς Ἀστροφυσικῆς κυρίων Μ. Δανέζη καὶ Σ. Θεοδοσίου, μὲ σκοπὸ ...
www.phys.uoa.gr/~nektar/science/.../astrologia.htm
10. ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ, Θρησκεία ή Επιστήμη; « Απόψεις για τη Μονή ...
26 Ιουν. 2009 ... Μάνου Δανέζη- Στράτου Θεοδοσίου, Επικ. Καθηγ. Αστροφυσικής Παν. Αθηνών, Αστρολογία, Θρησκεία ή Επιστήμη;, Εκδ. Αποστ. Διακονίας, ...
vatopaidi.wordpress.com/.../αστρολογια-θρησκεία-ή-επιστήμη/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
11. ::: Alopsis ::: - Ακόμα ένας λόγος που το ωροσκόπιο δεν βγαίνει
23 Ιαν. 2011 ... Οι αστρολόγοι υπολογίζουν τα ζώδια με βάση τη θέση του Ήλιου σε σχέση με ... Αστρολογία: Θρησκεία ή επιστήμη; (Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου, ...
12. ::: Alopsis ::: - Ακόμα ένας λόγος που το ωροσκόπιο δεν βγαίνει
23 Ιαν. 2011 ... «Ο αρχαιότερος γνωστός αστρονόμος που αναγνώρισε και υπολόγισε την κίνηση ... Αστρολογία: Θρησκεία ή επιστήμη; (Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου, ...
www.alopsis.gr/modules.php?name=News... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
13. Αστρολογία: Θρησκεία ή επιστήμη; (Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου - Alopsis
Π.Σ.Ε. •, Σκανδαλισμός. •, Ταφή ή Καύση νεκρών. •, Γέροντας Παϊσιος ... Αστρολογία: Θρησκεία ή επιστήμη; (Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου, καθηγητές Αστροφυσικής ...
www.alopsis.gr/modules.php?... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες

14. www.alopsis.gr/modules.php?name=News... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
15. Ἡ ἀπάτη τῆς ἀστρολογίας | ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ...
Αστρολογία: Θρησκεία ή επιστήμη; (Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου, καθηγητές Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών) • Η απάτη της αστρολογίας (Χ. Βάρβογλης, ...
hristospanagia1.wordpress.com/.../ἡ-ἀπάτη-τῆς-ἀστρολογίας/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
16. ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἡ ἀπάτη τῆς ...
28 Ιαν. 2011 ... Αστρολογία: Θρησκεία ή επιστήμη; (Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου, καθηγητές Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών) • Η απάτη της αστρολογίας (Χ. ...
hristospanagia3.blogspot.com/.../blog-post_6548.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
17. Τί ζώδιο είσαι;;;
Η πρώτη, η Αστρονομία, χρησιμοποιεί επιστημονικά όργανα, κάνει πειράματα και ... Διάλογος, Αθήνα 1995 2)Δανέζης Μ./ Θεοδοσίου Στ., Αστρολογία: θρησκεία ή ...
www.pentapostagma.gr/.../blog-post_860.html


4. The Odyssey of the Calendars-Searching for the roots of Knowledge

1. Γκριμάλ Πιέρ, «Aγριππίνα». Eκδόσεις Ψυχογιός, Aθήνα 1996, σελ. 23.

2. Σπανδάγος Ευάγγελος, Σπανδάγου Ρούλα και Τραυλοιύ Δέσποινας, Οι θετικοί επιστήμονες της Βυζαντινής εποχής, Εκδόσεις Αίθρα, 1996.
3. Kέζα Λώρης, «Tα ιδιότυπα ημερολόγια του κόσμου. Eυτυχισμένο το έτος 2541». «Tο Bήμα», Nέες εποχές, σελ. 37. Kυριακή 5 Iανουαρίου 1997.
4. Δάμων Kαλαμίτση, Σεληνοηλιακό ημερολόγιο 1998 μ.X. Eκδόσεις Saligram.
5. Mπαδογιαννάκι Γιάννη, Oδοιπορικό Xρόνου. Εκδόσεις Πορεία. Aθήνα 2000.
6. Mασούρας Pίτσας, «Eκεί όπου μετρούν αλλιώς τον χρόνο». H Kαθημερινή της Kυριακής, Kυριακή 5 Δεκεμβρίου 1999.
7. Φάκα Ιωάννη, H Oδύσσεια των ημερολογίων και η Ιθάκη, Κύπρος-Η Σημερινή, 13 Αυγούστου 2001.
8. http://www.neaacropoli.gr/publications/arthra/imerologia.htm (27 Ιανουαρίου 2004).
9. Ποιοτικές Εκδόσεις. Θέματα: Aπό την Ιστορία των Ημερολογίων. http://www.hyper.gr/makthes/960218/620218g00.htm (29 Ιανουαρίου 2004).
10. Πρωτοπρεσβύτερου Δ.Β. Τσέρπου, Η ορθόδοξη λατρεία στα ήθη και στα έθιμα του ελληνικού λαού. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο, Αθήνα, 20-23 Σεπτεμβρίου 2004.
11. Pantazis G., Sinachopoulos D., Lambrou E. and Korakitis R., Astrogeodetic Study of Orientation of Ancient and Byzantine Monuments: Methodology and first results. History of Astronomy and Heritage, JAH2 Vol. 7, No 2, Number 14, December 2004, p. 79.
12. http://www.nea-acropoli.gr/index
13. http://www.iospress.gr (5 Iανουαρίου 1997)
14. Ένα ιδανικό ημερολόγιο εμπνευσμένο από το Κλεοστράτιον, http://athinaergani.org, Κώστας Καρμιράντζος.
15. Τα αρχαία ελληνικά μυστήρια, http://www.nea-acropoli-ioannina.gr/
16. Φραγκέλλης, Π., Τα αρχαία ελληνικά μυστήρια, http://actionnemesis.com/
http://nea-acropoli.gr/index
17. ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ, Φουράκης-Οι Μάγια και το τέλος του κόσμου: http://fourakis-keacom
18. Μιχαηλίδης Τεύκτρος, Αχμές, ο γιος του φεγγαριού. Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2009.
19. :: Προβολή θέματος - Ο Μετωνικός Κύκλος
(Τόμος Α) Στράτος Θεοδοσίου Μάνος Δανέζης Εκδ. Δίαυλος Αθήνα 1995. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων - Αναζητώντας τις ρίζες της γνώσης. www.afipnisis.gr/.../viewtopic.php?...
20. ΗΛΙΑΣΜΟΣ. Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος ∆ανέζης, Η οδύσσεια των ημερολογίων, τόμος Α: Αναζητώντας τις ρίζες της γνώσης,. Εκδόσεις ∆ίαυλος, Αθήνα morfologia.arch.duth.gr/1o_etos/pdf/iliasmos.pdf - .
21. Ιστορία και εξέλιξη των ημερολογίων 1/ Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ τόμος Α Στράτος Θεοδοσιου - Μάνος Δανέζης Εκδοσεις Δίαυλος... www.nea-acropoli.gr/index.php
22. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων - astronomia.gr
Image:Odysseia imerologiοn.jpg. Τίτλος, Η Οδύσσεια των Ημερολογίων - Αναζητώντας τις Ρίζες της Γνώσης (Τόμος Α). Συγγραφέας, Στράτος Θεοδοσίου ... www.astronomia.gr/.../index.php?...
23. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ έχουν αντληθεί από το δίτομο συγγραφικό έργο "Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ", γραμμένο από τους Στράτο Θεοδοσίου - Μάνο Δανέζη των Εκδόσεων "Δίαυλος". www.kosmologia.gr/.../timehistory.htm
24. Ρυθμοί των πολιτισμών και της ιστορίας:
http://astronkyttaron.heavenforum.com/t1426-topic
25. On cyclical luni-solar calendars, Saligram, 2006.
26. Simopoulos Dionysis, The Christmas Star, Eugenides Foundation, Athens 2006
27. http://www.iospress.gr
28. http://www.polcarag.gr (Polychronis Caragiotzidis)
29. http://el.wikipedia.org./wiki (Solstice - Wikipaedia), vol. II, Calendar, p. 247. a.. Κaterina Μ. Μatsou, The myth and the story of Santa Claus, December 20, 2008, E Telescope, http://www.e-telescope.gr
30. An antiseismic miracle of Iktinos, The Temple of Epicurian Basson, http://www.hellenicway.ca, vol. II, p. 333.
31. http://74.125.77.132/search
32. 4th Congress OROGRAMMA: http://74.125.77.132/search: 2008 leap year. Παρετυμολογική σημασία του ελληνικού «δίσεκτου»
33. Polychronis Caragiotzidis: A personal case: Kepler and the Star of Bethlehem - A different opinion. http://www.polcarag.gr/FILES
34. Fos Orthodoxias: http://orthodoxia.forumup.gr/
35. http://www.lextires.comHappyholidayorthodoxia.forumup.gr/The case of St. Valentine.
36. http://orthodoxia.forumup.gr/post-2166, vol. II pp. 122-154.
The date of Easter: http://users.sch.gr
37.. Metonic Cycle:
http://pyles.tv/forums.aspx?fpage=2&formid=6&threadid=4085
38. Το ημερολόγιο διαμέσου των αιώνων. Δ.Ι. Μπουνάκης
http://www.math-her.gr/attachments/129

39. Ρυθμοί των πολιτισμών και της ιστορίας: http://astronkyttaron.heavenforum.com/t1426-topic
40. Η αλλαγή των ημερολογίων-Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει. http://www.iospress.gr/1997/ios19970105b.htm

41. Ηλιασμός: morfologia.arch.duth.gr/10-etos/pdf/iliasmos.pdf

42. Καπογιαννόπουλος Στάθης, Συνάντηση στον Γάγγη, Δίαυλος 2011, σελ. 266.

43. ΚΑΡΟΤΣΕΡΗΣ Carot-Cherries: Υπολογισμός Ημερομηνίας του Πάσχα
5 Απρ. 2011 ... (Τόμος Α) Στράτος Θεοδοσίου Μάνος Δανέζης Εκδ Δίαυλος Αθήνα 1995. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων - Αστρονομία και Παράδοση (Τόμος B) ...
carot-cherries.blogspot.com/2011/.../blog-post.html - Προσωρινά αποθηκευμένη -
44. Υπολογισμός Ημερομηνίας του Πάσχα « Άγονη γραμμή
14 Απρ. 2009 ... (Τόμος Α) Στράτος Θεοδοσίου Μάνος Δανέζης Εκδ Δίαυλος Αθήνα 1995. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων - Αστρονομία και Παράδοση. (Τόμος B) ...
45. Ιστορία και εξέλιξη των ημερολογίων - Νέα, Ακρόπολη, Ηράκλειο ...
Για την αστρονομία ,Μήνη είναι η Σελήνη κατά τις πρώτες ή τελευταίες ημέρες των ..... 1/ Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ,τόμος Α Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος
www.nea-acropoli-heraklio.gr/.../335.html
46. Ιστορία των ημερολογίων 16 Οκτ. 2011 ... Για την αστρονομία , Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ,τόμος Α Στράτος Θεοδοσιου ... www.nea-acropoli.gr/index.php?...
47. Η Γέννηση του Χριστού προ Χριστού και Το Άστρο της Βηθλεέμ ...
21 Δεκ. 2009 ... Σ. Θεοδοσίου Μ. Δανέζης: Η οδύσσεια των ημερολογίων τόμος Α'. Αστρονομία και παράδοση (εκδ Δίαυλος 1995). Σ. Θεοδοσίου Μ. Δανέζης: ...
agonigrammi.wordpress.com/.../η-γέννηση-του-χριστού-προ-χριστού-και-τ/ -
48. H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Επιτροπές της Ιεράς Συνόδου - Ειδική ...
Οἱ διαπιστώσεις αὐτές, σέ συνδυασμό μέ τή σύγχρονη πρόκληση τοῦ Νεοπαγανισμοῦ(14), ...... Θεοδοσίου Σ.- Δανέζης Μ., Ἡ ὁδύσσεια τῶν ἡμερολογίων. Τόμ. Α: ... www.ecclesia.gr/.../latreia_ethima.html
49. sfrang 2: Παρετυμολογική σημασία του ελληνικού «δίσεκτον»
26 Μάιος 2008 ... Παραδείγματα από το ίδιο τραγούδι σε διαφορετικούς τόπους: ... Βλέπε και: Η Οδύσσεια των Ημερολογίων, των Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζη, ...
sfrang2.blogspot.com/2008/.../blog-post_26.html
50. Urania's Gardens: Δεκέμβριος 2009, 27 Δεκ. 2009 ... [22] Σ.Θεοδοσίου και Μ.Δανέζης. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων. Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα, 1995. [23] G.Sarton. A History of Science. Harvard ...
uraniasgardens.blogspot.com/2009_12_01_archive.html - Προσωρινά αποθηκευμένη
51. Η εδραίωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας | Πεμπτουσία
28 Ιουλ. 2011 ... Χ., και πολλών άλλων μετά από αυτόν, έχει προ πολλού καταρριφθεί από τη σύγχρονη επιστήμη (Ε. Θεοδοσίου & Ε. Δανέζη, Η Οδύσσεια των ...
www.pemptousia.com/.../η-εδραίωση-της-ηλιοκεντρικής-θεωρίας/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
52. Η εδραίωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας - Ευαγγελισμος της Θεοτόκου
30 Ιουλ. 2011 ... Χ., και πολλών άλλων μετά από αυτόν, έχει προ πολλού καταρριφθεί από τη σύγχρονη επιστήμη (Ε. Θεοδοσίου & Ε. Δανέζη, Η Οδύσσεια των ...
evaggelismostheotokou.imkby.com/?p=1300
53. kantonopou's blog » 2011 » Ιουλίου » 28
54. H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Επιτροπές της Ιεράς Συνόδου - Ειδική ...
Θεοδοσίου Σ.- Δανέζης Μ., Ἡ ὁδύσσεια τῶν ἡμερολογίων. Τόμ. Α: Ἀναζητώντας τίς ρίζες τῆς γνώσης. Τόμ. Β: Ἀστρονομία καί παράδοση. Ἐκδόσεις Δίαυλος ...
www.ecclesia.gr/.../latreia_ethima.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
55. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ... Το αστρικό έτος χρησιμοποιείται μόνον από του αστρονόμους. Επειδή η διάρκεια του ..... Θεοδοσίου-Δανέζης: Η οδύσσεια των ημερολογίων. ...www.noesis.edu.gr/docs/calendar.doc

56. Ιστορία και εξέλιξη των ημερολογίων
8 Φεβ. 2009 ... Για την αστρονομία, Μήνη είναι η Σελήνη κατά τις πρώτες ή τελευταίες ..... 1/ Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ,τόμος Α Στράτος Θεοδοσίου ... www.nea-acropoli-athens.gr/index.php?...

57. anazitontas tis rizes tis gnosis: theodosiou stratos / θεοδοσίου ...
www.amazon.ca/anazitontas-tis-rizes-gnosis/dp/960714080X‎. anazitontas tis rizes tis gnosis: theodosiou stratos / θεοδοσίου στράτος: 9789607140807: Books - Amazon.ca.

58. Κλασσική Ελλάδα και Ελληνιστικός Πολιτισμός: http://www.e-istoria.com/2.htm

59. Aλλοτινά και τωρινά πρόσωπατου χρόνου. ΒιΒλiο για τον εκπαιδευτικo. Moυσείο Βυζαντινού πολιτισμού., σελ. 30. Οn-line:

http://www.mbp.gr/edu/images/stories/entypa/Hronos/OdigiesEkpaideftikou%CE%92.pdf

60. Η ιστορία των Ελληνικών Ημερολογίων της Αρχαιότητας. On-line:

https://theancientwebgreece.wordpress.com/2015/04/08/%CE%B7-/ 

61. Ιστορία και εξέλιξη των ημερολογίων. Nέα Ακρόπολη Ηρακλείου. Οn-line:

http://www.nea-acropoli-heraklio.gr/index.php/2013-11-18-23-34-24/2013-11-18-23-40-07/80-2013-08-25-05-11-42 

62. Μιχάλης Καλόπουλος. Οn-line:

http://www.greatlie.com/index.php/el/ellinismos/palaiontologia/945-i-paranoia-ton-xristianikon-xronologiseon-4000-px-i-arxi-tis-dimiourgias-danezis

63. Περί των Κυκλικών Σεληνοηλιακών Ημερολογίων. On-line:

 http://www.saligram.gr/publications/publ_img/booklet2007.pdf

64.  Κοτσανάς Κώστας, Μηχανισμός των Αντικυθήρων-Μια νέα προσέγγιση... Τόμος Πρακτικών Η αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρονος Κόσμος, Αθήνα, Μάρτιος 2017, σελ. 624.

65. Αχιλλία Γιασμίν Γεωργακοπούλου: Στη ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής. Physics News, No. 24. September 2018, p. 45. 

 

The three first chapters of this book are the students' book for the lesson of Archaeometry at the Aegean University (Rhodes).

 

5. The Odyssey of the Calendars II: Astronomy and Tradition

1. Kαλαντζή Φάνη, «Άρση του Σχίσματος προωθεί το Φανάρι. Mε πρώτο βήμα την αποδοχή του Γρηγοριανού ημερολογίου από το Oικουμενικό Πατριαρχείο». «Eπενδυτής». Σάββατο 30-Kυριακή1 Mαρτίου 1996, σελ. 18.
2. Σπανδάγος Ευάγγελος, Σπανδάγου Ρούλα και Τραυλοιύ Δέσποινας, Οι θετικοί επιστήμονες της Βυζαντινής εποχής, Εκδόσεις Αίθρα, 1996.
3. Παπαθανασόπουλου Γιώργου, «Mετρώντας τον χρόνο. Hμερολόγια». «Tύπος της Kυριακής». Kυριακή 20ή Δεκεμβρίου 1996, σελ. 8-9.
4. Γαλδαδά Άλκη, «Hμερολόγια: Oι χάρτινες κλεψύδρες». «Tο Bήμα». Kυριακή 22 Δεκεμβρίου 1996, σελ. 30.
5. O ιός της Kυριακής, «Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει», Eλευθεροτυπία, Kυριακή 5 Iανουαρίου 1997 (www.iospress.gr).
6. Παπαθανασόπουλου Γιώργου, «Άμισθος η αρετή. Oι Πατέρες της Eκκλησίας για τον χρόνο την αγάπη, τη συγγνώμη». «Tύπος της Kυριακής», Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 1997.TXT: NIKITA: MILLENIUM. «H Mεγαλύτερη Aπάτη της Xιλιετίας». Περιοδικό OΞY, 9 Mαρτίου 1998, σελ. 23.
7. Δάμων Kαλαμίτση, Σεληνοηλιακό ημερολόγιο 1998 μ.X. Eκδόσεις Saligram.
8. Mπίτσικας Παναγιώτας, «H Διαμάχη για τη νέα χιλιετία. Kαι όμως ξεκινά το 2001». «Tο Bήμα», Kυριακή 24 Iανουαρίου 1999.
9. Oικονόμου Hλία, «Παράλληλον (Ιουλιανόν καί Γρηγοριανόν) Hμερολόγιον του έτους 1999 από της του Xριστού Επιφανείας». Eρευνητικό πρόγραμμα Παγκόσμιος Άτλας Δεδομένων Ορθοδόξου Eκκλησίας.
10. Kαλαντζή Φάνη, «Tο 2001 κοινό Πάσχα σε Aνατολή και Δύση. H οριστική απόφαση στην Aγία και Mεγάλη Σύνοδο της Oρθοδοξίας». Θέματα. «Eπενδυτής», σελ. 25. Mεγάλη Πέμπτη 8-Kυριακή Πάσχα 11 Aπριλίου 1999.
11. Mασούρας Pίτσας, «Eκεί όπου μετρούν αλλιώς τον χρόνο». «H Kαθημερινή της Kυριακής», Kυριακή 5 Δεκεμβρίου 1999.
12. Mπαδογιαννάκι Γιάννη, «Oδοιπορικό Xρόνου». Εκδόσεις Πορεία. Aθήνα 2000.
13. Δάμων Kαλαμίτση, Σεληνοηλιακό ημερολόγιο 2000 μ.X. Lunar Solar Calendar 2000), σελ. 264. Eκδόσεις Saligram.
14. Καραγκιοζίδη Πολυχρόνη: «Η αναγκαιότητα καθιέρωσης νέου ημερολογιακού συστήματος». Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας και Διαστημικής. Περιοδικό «Ουρανός», τεύχ. 35ο, σελ. 65-66, έτος 10ο, Απρίλιος 2000.
15. Φάκα Ιωάννη, H Oδύσσεια των ημερολογίων και η Ιθάκη, Κύπρος-Η Σημερινή, 13 Αυγούστου 2001.
16. Mανώλη Πιμπλή και Αριστοτελίας Πελώνη: Περιπέτειες ημερολογίου... Τα Νέα, Σάββατο, 19 Απριλίου 2003.
17. http://www.neaacropoli.gr/publications/arthra/imerologia.htm (27 Ιανουαρίου 2004).
18. Ποιοτικές Εκδόσεις. Θέματα: Aπό την Ιστορία των Ημερολογίων. http://www.hyper.gr/makthes/960218/620218g00.htm (29 Ιανουαρίου 2004).
19. Πρωτοπρεσβύτερου Δ.Β. Τσέρπου, Η ορθόδοξη λατρεία στα ήθη και στα έθιμα του ελληνικού λαού. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο, Αθήνα, 20-23 Σεπτεμβρίου 2004.
20. Pantazis G., Sinachopoulos D., Lambrou E. and Korakitis R., Astrogeodetic Study of Orientation of Ancient and Byzantine Monuments: Methodology and first results. History of Astronomy and Heritage, vol. 7, No 2, Number 14, December 2004, p. 79.
21. Παναγιωτοπούλου Π. Μαρία, Η πρωτομαγιά και οι συμβολικές διαστάσεις του διπλού εορτασμού της. Ευρυτανικά νέα, Νο. 129, Τετάρτη 4 Μαΐου 2005.
22. http://www.nea-acropoli.gr/index
23. http://www.iospress.gr (5 Iανουαρίου 1997)
24.
http://www.polcarag.gr/FILES/astr/calendar.doc (Ημερολόγια και ημερολογιακή μεταρρύθμιση-Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης, χημικός-σχολικός σύμβουλος)
25. http://el.wikipedia.org./wiki (Ηλιοστάσιο - Βικιπαίδεια), τόμος Β΄, Ημερολόγια, σελ. 247.
26.Κατερίνα Μ. Μάτσου, Ο μύθος και η ιστορία του Αι Βασίλη, 20 Δεκεμβρίου 2008, E Telescope, http://www.e-telescope.gr
27. Κατερίνα Μ. Μάτσου, Τα Λουπερκάλια των Ρωμαίων και ο Άγιος Βαλεντίνος, http://www.kozani.net/diafora/valentine.htm
28. Καρμιράντζου Κώστα, «Ένα αντισεισμικό θαύμα του αρχιτέκτονα Ικτίνου, Ο ναός του επικουρίου Βασών», http://www.hellenicway.ca/ june02/antis.htm, Β΄ τόμος σελ. 333 & 338.
29. Σύνδεσμος: http://74.125.77.132/search
30. Φραγκόπουλος Στ., Παρετυμολογική σημασία του ελληνικού «δίσεκτου», H 4η Σύνοδος κορυφής για την Ορολογία, ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ, τεύχος 89, 26 Μαΐου 2008. http://74.125.77.132/search: 2008 έτος δίσεκτο.
31. Πολυχρόνη Καραγκιοζίδη: Προσωπική υπόθεση: Ο Kepler και το αστέρι της Βηθλεέμ - Μια διαφορετική προσέγγιση. http://www.polcarag.gr/FILES/ast./Asteri.doc
32. Φως Ορθοδοξίας: http://orthodoxia.forumup.gr/
33. http://www.lextires.comHappyholidayorthodoxia.forumup.gr/Περί Αγίου Βαλεντίνου ο λόγος.
34. http://orthodoxia.forumup.gr/post-2166, B΄ τόμος σελ. 122-154.
35. Καθορισμός της ημερομηνίας του Πάσχα: http://users.sch.gr
36. Μπουνάκης Ι. Δημήτριος, Σχολικός σύμβουλος μαθηματικών, «Η περιπέτεια των ημερολογίων», http://theologoi-ktisis.sch.gr/arthografia/imerologio.pdf
37. astronomia.gr: http://www.astronomia.gr/wiki/index.php
38. Λουλούδης, Ηλίας, Υπολογισμός της ημερομηνίας του Πάσχα, http://agoni.grammi/worldpress.com
39. Aποτείχιση, apotixisi.blogspot.com/2009, 29 Μαρτίου 2009., τόμος Β΄, σελ. 169.
40. .:: Προβολή θέματος -
(Τόμος Β) Στράτος Θεοδοσίου Μάνος Δανέζης Εκδ. Δίαυλος Αθήνα 1995. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων - Αστρονομία και Παράδοση www.afipnisis.gr/.../viewtopic.php?...
41. Κατερίνα Μ. Μάτσου, Ο Αη-Βασίλης των ονείρων, http://www.giapraki.com/print.php?plugin:content.1991
42. Υπολογισμός Ημερομηνίας του Πάσχα « Άγονη γραμμή
14 Απρ. 2009 ... (Τόμος Α) Στράτος Θεοδοσίου Μάνος Δανέζης Εκδ Δίαυλος Αθήνα 1995. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων - Αστρονομία και Παράδοση ...
agonigrammi.wordpress.com/.../υπολογισμός-ημερομηνίας-του-πάσχα/ - .
43. H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Επιτροπές της Ιεράς Συνόδου - ΕΙΔΙΚΗ ... Γιά τή θρησκευτική σημασία τῆς μέ βάση τά ἀστρονομικά φαινόμενα μέτρησης τοῦ χρόνου βλ. ἰδιαίτερα: Θεοδοσίου Στρ.-Δανέζης Μαν., Ἡ Ὁδύσσεια τῶν ἡμερολογίων. ...
www.ecclesia.gr/greek/HolySynod/commitees/liturgical/latreia_ethima.html
44. ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ
Το Πάσχα των Ορθοδόξων το 1993 γιορτάσθηκε την 2η Κυριακή μετά την εαρινή πανσέληνο» (Στρ. Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης. Η Οδύσσεια των ημερολογίων. ...[PDF]
45. HMEPEΣ HMEPEΣ
Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Προβολή ως HTML
Στρ. Θεοδοσίου - M. Δανέζης: «H Oδύσσεια των ημερολογίων». (Eκδ. «Δίαυλος» Aθήνα 1995)
46. ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ - Sourdos.gr: Κοζανη, Κοζάνη, ΚΟΖΑΝΗ, kozani ...Στρ. Θεοδοσίου - Μ. Δανέζης. Η οδύσσεια των ημερολογίων.
sourdos.gr/content.php?article.34 - .
47. Ο μύθος και η ιστορία του Αι Βασίλη
Στρ. Θεοδοσίου - Μ. Δανέζης. Η οδύσσεια των ημερολογίων. εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ. Αθήνα: 1995. Μάρθα Καϊτανίδη. Η Coca Cola, μαμά του Αϊ-Βασίλη. ΤΑ ΝΕΑ, 16 Δεκεμβρίου www.e telescope.gr/.../art09_081220.htm - . - .
48. ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ - Lexrites.com
Στρ. Θεοδοσίου - ΝέαΜ. Δανέζης. Η οδύσσεια των ημερολογίων (τ.2). Εκδ: ΔΙΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ : 1995. εγκυκλοπαίδεια ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ. ... www.lexrites.com/.../index.php?...st=& -
49. Giapraki : Ειδήσεις απο Κοζάνη - Kozani News: Έκδοση για εκτύπωση. 17 Δεκ. 2009 ... Στρ. Θεοδοσίου - Μ. Δανέζης. Η οδύσσεια των ημερολογίων. εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ. Αθήνα : 1995. - Μάρθα Καϊτανίδη. Η Coca Cola, μαμά του Αϊ-Βασίλη. ΤΑ ... www.giapraki.com/print.php?plugin...
50. Kozani.net Στρ. Θεοδοσίου - Μ. Δανέζης. Η οδύσσεια των ημερολογίων (τ.2). Εκδ: ΔΙΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ : 1995.... kozani.net/articles.php?... - Πριν από 10 ώρες - .
51. Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει - β
5 Ιαν. 1997 ... Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-Μ.ΔΑΝΕΖΗΣ. "Εμείς πάντως ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η χρήση του Παγκόσμιου Ημερολογίου πρέπει να αρχίσει στα επόμενα χρόνια με ... www.iospress.gr/.../ios19970105b.htm
52. ΤΟΡΟΝΤΟ: Μ. Δανέζης - Θεοδοσίου, «Η οδύσσεια των ημερολογίων», σ. 333. www.hellenicway.ca/.../antis.htm - . -
53. Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει - β. 5 Ιαν. 1997 ... Στράτου Θεοδοσίου, Μάνου Δανέζη «Η Οδύσσεια των ημερολογίων» (εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 1995). Δίτομη ολοκληρωμένη παρουσίαση της ιστορικής ... www.iospress.gr/.../ios19970105b.htm -
54. Προσωπική τοποθέτηση. Σ. Θεοδοσίου Μ. Δανέζης: Η οδύσσεια των ημερολογίων τόμος Β'. (Περιλαμβάνει εκτενείς αναφορές στα περί ημερομηνίας γεννήσεως Ιησού Χρηστού) ...
www.polkarag.gr/FILES/astr/Asteri.doc - .
55. Υπολογισμός Ημερομηνίας του Πάσχα « Άγονη γραμμή. 14 Απρ. 2009 ... (Τόμος Β) Στράτος Θεοδοσίου Μάνος Δανέζης Εκδ Δίαυλος Αθήνα 1995. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων - Αστρονομία και Παράδοση ... agonigrammi.wordpress.com/.../υπολογισμός-ημερομηνίας-του-πάσχα/ -
56. Ηλεκτρονική Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση & Βιβλιοθήκη. Η αρχή των χρονολογιών : από την αρχαιότητα έως την καθιέρωση του Γρηγοριανού Ημερολογίου / Θεοδοσίου, Στράτος Δανέζης, Μάνος.
57. VTLS Chameleon iPortal Item List. Title, Η οδύσσεια των ημερολογιών / Στράτος Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης. Author, Θεοδοσίου, Στράτος,. Imprint, Αθήνα : 195.251.243.17:9000/.../chameleon?...
58. OPACIAL - Library & Information Service, Panteion University
Η οδύσσεια των ημερολογίων : Στράτος Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης,
library.panteion.gr/opacial/index.php?op=results...
59. tzourounis's blog | 2008 | Ιούνιος | 12. 12 Ιουν. 2008 ... Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης (Υπό την αιγίδα του Π.Αθηνών). Εκδόσεις Δίαυλος, blogs.sch.gr/tzourounis/2008/06/12/ -
60. Ηλιασμός: http://209.85.129.132/search
61. Μερκούρης Δημήτρης: Βλάχοι.net - Ο Κλήδονας στους βλάχους: η μετατροπή ενός δρωμένου σε πανηγύρι... Θεοδοσίου, Δανέζης 2001: Σ. Θεοδοσίου, Μ. Δανέζης, Junius - Ιούνιος - Ιούνης, «Ιούνιος», Η Καθημερινή - Επτά Ημέρες, Κυριακή 3 Ιουνίου 2001, 2-4.
62. Ρυθμοί των πολιτισμών και της ιστορίας:
http://astronkyttaron.heavenforum.com/t1426-topic
63. Γκριμάλ Πιέρ, «Aγριππίνα». Eκδόσεις Ψυχογιός, Aθήνα 1996, σελ. 23.
64. Σύντομη αναδρομή στη χρονομέτρηση
www.kosmologia.gr/time/history.htm
65. Το ημερολόγιο διαμέσου των αιώνων. Δ.Ι. Μπουνάκης
http://www.math-her.gr/attachments/129
66. Ρυθμοί των πολιτισμών και της ιστορίας: http://astronkyttaron.heavenforum.com/t1426-topic
67. Η αλλαγή των ημερολογίων-Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει. http://www.iospress.gr/1997/ios19970105b.htm
68. Ηλιασμός: morfologia.arch.duth.gr/10-etos/pdf/iliasmos.pdf
69. ΚΑΡΟΤΣΕΡΗΣ Carot-Cherries: Υπολογισμός Ημερομηνίας του Πάσχα
5 Απρ. 2011 ... (Τόμος Α) Στράτος Θεοδοσίου Μάνος Δανέζης Εκδ Δίαυλος Αθήνα 1995. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων - Αστρονομία και Παράδοση (Τόμος B) ...
carot-cherries.blogspot.com/2011/.../blog-post.html -
70. Υπολογισμός Ημερομηνίας του Πάσχα « Άγονη γραμμή
14 Απρ. 2009 ... (Τόμος Α) Στράτος Θεοδοσίου Μάνος Δανέζης Εκδ Δίαυλος Αθήνα 1995. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων - Αστρονομία και Παράδοση. (Τόμος B) ...
71. Μετάπτωση του άξονα γής. - Αρχική σελίδα
Σε 25.795 χρόνια, τα ισημερινό σημεία διαγράφουν μια πλήρη περιφέρεια πάνω στην εκλειπτική κινούμενα από την ανατολή προς τη ... Σ.Θεοδοσιου-Μ.Δανέζης ...
grmath4.phpnet.us/.../metaptosh_axona_gis_m.htm -
72. Προσωπική τοποθέτηση. Στα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας αναφέρεται ότι κατά τη γέννηση του Αβραάμ ..... Σ. Θεοδοσίου Μ. Δανέζης: Η οδύσσεια των ημερολογίων τόμος Β'. www.polkarag.gr/FILES/astr/Asteri.doc -
73. Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει - β- 5 Ιαν. 1997 ... Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-Μ.ΔΑΝΕΖΗΣ. "Εμείς πάντως ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η χρήση του Παγκόσμιου Ημερολογίου πρέπει να αρχίσει στα επόμενα ...
www.iospress.gr/ios1997/ios19970105b.htm -
74. ηλιοστάσιο - mapyourinfo.com Σ. Θεοδοσίου & Μ. Δανέζη: «Η οδύσσεια των ημερολογίων», τ. Β΄, εκδ. Δίαυλος, Αθήνα 1995, σελ. 247) και πρόσθετα λαογραφικά στοιχεία για την Ελλάδα. ...
mapyourinfo.com/wiki/el.wikipedia.../ηλιοστάσιο/ - Προσωρινά αποθηκευμένη -
75. New Page 1. Δίαυλος, Του Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζη. (Σελ. 156 -185). Το 325 μΧ στην Α' Οικουμενική Σύνοδο με συμμετοχή 318 Πατέρων, που συνήλθε στη Νίκαια της Βιθυνίας ... users.sch.gr/grgpap/prob0204.htm -
76. ηλιοστάσιο - efactory.pl. Σ. Θεοδοσίου & Μ. Δανέζη: «Η οδύσσεια των ημερολογίων», τ. Β΄, εκδ. Δίαυλος, Αθήνα 1995, σελ. 247) και πρόσθετα λαογραφικά στοιχεία για την Ελλάδα. el.efactory.pl/Ηλιοστάσιο -
77. sfrang 2: Παρετυμολογική σημασία του ελληνικού «δίσεκτον»
26 Μάιος 2008 ... Παραδείγματα από το ίδιο τραγούδι σε διαφορετικούς τόπους: ... Βλέπε και: Η Οδύσσεια των Ημερολογίων, των Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζη, ...
sfrang2.blogspot.com/2008/.../blog-post_26.html
78. Urania's Gardens: Δεκέμβριος 2009
27 Δεκ. 2009 ... [22] Σ.Θεοδοσίου και Μ.Δανέζης. Η Οδύσσεια των Ημερολογίων. Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα, 1995. [23] G.Sarton. A History of Science. Harvard ...
uraniasgardens.blogspot.com/2009_12_01_archive.html -
79. Η εδραίωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας | Πεμπτουσία
28 Ιουλ. 2011 ... Χ., και πολλών άλλων μετά από αυτόν, έχει προ πολλού καταρριφθεί από τη σύγχρονη επιστήμη (Ε. Θεοδοσίου & Ε. Δανέζη, Η Οδύσσεια των ...
www.pemptousia.com/.../η-εδραίωση-της-ηλιοκεντρικής-θεωρίας/ -
80. Η εδραίωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας - Ευαγγελισμος της Θεοτόκου
30 Ιουλ. 2011 ... Χ., και πολλών άλλων μετά από αυτόν, έχει προ πολλού καταρριφθεί από τη σύγχρονη επιστήμη (Ε. Θεοδοσίου & Ε. Δανέζη, Η Οδύσσεια των ...
evaggelismostheotokou.imkby.com/?p=1300 - Προσωρινά αποθηκευμένη -
81. kantonopou's blog » 2011 » Ιουλίου » 28
Χ., και πολλών άλλων μετά από αυτόν, έχει προ πολλού καταρριφθεί από τη σύγχρονη επιστήμη (Ε. Θεοδοσίου & Ε. Δανέζη, Η Οδύσσεια των ημερολογίων, ...
blogs.sch.gr/kantonopou/2011/07/28/ -
82. H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Επιτροπές της Ιεράς Συνόδου - Ειδική ...
Θεοδοσίου Σ.- Δανέζης Μ., Ἡ ὁδύσσεια τῶν ἡμερολογίων. Τόμ. Α: Ἀναζητώντας τίς ρίζες τῆς γνώσης. Τόμ. Β: Ἀστρονομία καί παράδοση. Ἐκδόσεις Δίαυλος ...
www.ecclesia.gr/.../latreia_ethima.html -
83. X. Moussas, The Mechanism of Antikythera, Publ. of The Hellenic Physicists Society, Athens 2011.

84. Aλλοτινά και τωρινά πρόσωπατου χρόνου. ΒιΒλiο για τον εκπαιδευτικo. Moυσείο Βυζαντινού πολιτισμού., σελ. 30. Οn-line:

http://www.mbp.gr/edu/images/stories/entypa/Hronos/OdigiesEkpaideftikou%CE%92.pdf

85. Ιστορία και εξέλιξη των ημερολογίων. Nέα Ακρόπολη Ηρακλείου. Οn-line:

http://www.nea-acropoli-heraklio.gr/index.php/2013-11-18-23-34-24/2013-11-18-23-40-07/80-2013-08-25-05-11-42

86. Μιχάλης Καλόπουλος. Οn-line:

http://www.greatlie.com/index.php/el/ellinismos/palaiontologia/945-i-paranoia-ton-xristianikon-xronologiseon-4000-px-i-arxi-tis-dimiourgias-danezis63.

87. Περί των Κυκλικών Σεληνοηλιακών Ημερολογίων. On-line:

http://www.saligram.gr/publications/publ_img/booklet2007.pdf

 

6. Straman-The heavenly tale
1. Karpozilou Martha: Books for knowledge-Yesterday and Today. KATHIMERINI-EPTA HEMERES, The children's book.
Sunday 29 March 1998, p. 10.
2. Deja-vu, journal Armony, Wednesday, 2006 May 4.

3. ANAZHTHSH: 1 Δεκ. 2009 ... (Στράμαν, Το παραμύθι του Ουρανού,Μ.Δανέζη-Σ.Θεοδοσίου.) Η πνευματική διάσπαση του ατόμου γίνεται όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. ... oly-anazitisis.blogspot.com/.../blog-post.html -

4. ANAZHTHSH
1 Δεκ. 2009 ... (Στράμαν ,Το παραμύθι του Ουρανού,Μ.Δανέζη-Σ.Θεοδοσίου.) Η πνευματική διάσπαση του ατόμου γίνεται όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. ...
oly-anazitisis.blogspot.com/2009/.../blog-post.html -

5. ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ
30 Σεπτ. 2010 ... (Στράμαν ,Το παραμύθι του Ουρανού,Μ.Δανέζη-Σ.Θεοδοσίου.) ..... Χρωστάμε σε όσους πέρασαν ,θα ρθούνε, θα περάσουν,κριτές θα μας δικάσουν οι ...
trelogiannis.blogspot.com/.../blog-post_5893.html

 

------------------------------------------------------


7. The Universe I loved-An introduction to Astrophysics

1. Tασσόπουλου Δημήτρη, «Γνωριμία με τον Kρόνο», Night Sky, τεύχος 4ο, Mάιος 1996, σελ. 21.
2. Ψαχούλιας Έμυς: «Mελέτη Aστρικών Φασμάτων». Eκπαιδευτήρια Γείτονα. Σύμβουλος καθηγήτρια Σιγούντου Bασιλική.
3. Mανιμάνη Bασίλειου, «Nεφελώματα.-Γεννήτορες και Παράγωγα των άστρων», Περισκόπιο της Eπιστήμης, τεύχ. 229, Iούνιος 1999, σελ. 16-27.
4. Στοιχεία Aστρονομίας και Διαστημικής. B' τάξης Eνιαίου Λυκείου (Mάθημα Eπιλογής). Oμάδα συγγραφέων, Aθήνα 1999.
5. Κάππου Κατερίνας και Μακροδημήτρη Κώστα: «Ο Μακρινός Κόσμος των Αστεριών». Διπλωματική εργασία. Επιβλέπων καθηγητής Εμμανουήλ Μασουράκης.
6. Mανιμάνη Bασίλη, «Οι καινοφανείς και οι εκρήξεις τους», Περισκόπιο της Eπιστήμης, τεύχ. 236, Φεβρουάριος 2000, σελ. 63-73.
7. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Β' τάξης Ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β., Ι.Α. Βλάχος, Ι.Γ. Γραμματικάκης, Β.Α. Καραπαναγιώτης, Π.Β. Κόκκοτας, Π.Ε. Περιστερόπουλος, Γ.Β. Τιμοθέου. Εκδ. Οίκος: Εκπαιδευτικές Τομές Ορόσημο. Α.Ε. Αθήνα. Έκδοση Α', 2000.
8. Φυσική Γενικής Παιδείας. Α' τάξης Ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β., Ι.Α. Βλάχος, Ι.Γ. Γραμματικάκης, Β.Α. Καραπαναγιώτης, Π.Β. Κόκκοτας, Π.Ε. Περιστερόπουλος, Γ.Β. Τιμοθέου. Εκδ. Οίκος: Εκπαιδευτικές Τομές Ορόσημο. Α.Ε. Αθήνα. Έκδοση Α΄, 2000.
9. «Στα ίχνη των U.F.O.- Μαρτυρίες, Θεωρίες και Απόψεις για το πρόβλημα της ζωής στο Σύμπαν», Π.Γ. Λασκαρίδης, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2002.
18. Νέα πλανητικά Συστήματα και ζωή στο Σύμπαν. Π.Γ. Λασκαρίδης, Φυσικός Κόσμος, τεύχος 10 (169), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003, σελ. 28-36 και Εφτά σταγόνες στον ωκεανό της γνώσης, Αθήνα Ιούλιος 2003, σελ. 89-96.
19. Δισεκατομμύρια των Δισεκατομμυρίων Μαύρες Τρύπες. Σπ. Μανουσέλης. Focus, Νο. 41-Ιούλιος 2003, σελ. 86-90.
20. Σφαιρικοί κεραυνοί ή Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα. Φίλιππος Παπαηλίας. Traffic. Human Site, Κυριακή 30 Μαΐου 2004, σελ. 14.
21. Ο αινιγματικός πλανήτης Άρης. Π. Πρέκα-Παπαδήμα, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ». Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2005, σελ.10-13.
22. Physics 4u. Nίκος Δαπόντες, Η Φυσική, Διάττοντες αστέρες-Περσείδες.
23. Σιμόπουλος Διονύσης, Το βίαιο Σύμπαν, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2008.
24. Σιμόπουλος Διονύσης, Ο Θάνατος των άστρων, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2009.
25. Τσέτσος Δημήτριος και Αποστολίδου Αικατερίνη, Διαπραγμάτευση των αστρονομικών φαινομένων και αναφορών στα βιβλία του δημοτικού σχολείου. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Σεπτεμβρίου 2009, σελ. 271-283.
26. Αγγελάκης Αλέξανδρος, Μυθολογία των εκλείψεων, στα Δοξάρια και σκαρόφτερα, Δεκέμβριος, 2009.
32. Εβραϊκή Κοσμογονία - Live-Pedia.gr Μανώλης Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου, "Το Σύμπαν που Αγάπησα, Εισαγωγή στην αστροφυσική", Τόμος Β', 1999, Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN 960-531-063-5 ... www.livepedia.gr/.../Εβραϊκή_Κοσμογονία -
33. Χριστιανισμός και Επιστήμη. Δανέζης Μάνος και Θεοδοσίου Στράτος, «Το σύμπαν που αγάπησα - Εισαγωγή στην. Αστροφυσική», Β΄ τόμος, εκδόσεις Δίαυλος, 1999. ...
www.christianity-science.gr/.../Christian-Science_Reference_Guide.pdf -
34. www.dapontes.gr - Εκπαιδευτικό λογισμικό (2005):Γεωλογία-Γεωγραφία ... Δανέζης Μ., Θεοδοσίου Σ. (1999), Το Σύμπαν που Αγάπησα, Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Εκδ. Δίαυλος, Αθήνα. ΔΕΠΠΣ (2003), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο ...
www.dapontes.gr/index.php?... - . - .
35. Στράτος Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης (e-books - videos)
... χρόνο - ο χρόνος στην Aστρονομία" απευθύνεται και αφιερώνεται τόσο σ' αυτούς που ενδιαφέρονται ... "ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ" των Δρ. Δανέζη και Θεοδοσίου ... astronkyttaron.heavenforum.com/.../topic-t442.htm -
36. www.dapontes.gr - Από τον πλανήτη Γη στον Παγκόσμιο χάρτη: μια ...
Καταγράφουν από αναζήτηση σε διάφορες πηγές σχετικό μυθολογικό υλικό για τη Γη, τον ήλιο (Δανέζης, Θεοδοσίου 1999), αναζητούν στο λεξικό την ετυμολογία της .
37. Κοσμολογία - Βικιπαίδεια - Kosmologia - Bikipaideia
Μανώλης Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου, "Το Σύμπαν που Αγάπησα, Εισαγωγή στην αστροφυσική", Τόμος Β', 1999, Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN 960-531-063-5, σελ. ... www.easypedia.gr/el/.../Κοσμολογία.html - .
38. Kainofaneis Asteres
Δανέζης, Μάνος & Θεοδοσίου, Στράτος: ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ (Εισαγωγή στην Αστροφυσική), τόμος Α, εκδόσεις Δίαυλος (Αθήνα 1999).
www.hellenica.de/Astronomy/KainofaneisAsteres.html
39. Βιβλίο Β λυκειου αστρονομια - PDFQueen - PDF Search engine. Free
Δανέζη Μάνου - Θεοδοσίου Στράτου: «Το Σύμπαν που ... http://www.e-yliko.gr/Lists/ContestsTOP10/Attachments/55/14ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και ...
www.pdfqueen.com/.../βιβλιο-β-λυκειου-αστρονομια/ - .
40. Από τον πλανήτη Γη στον παγκόσµιο χάρτη: µια ολοκληρωµένη διαθεµατική ∆ανέζης Μ., Θεοδοσίου Σ., Το Σύµπαν που Αγάπησα, Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Εκδ. ∆ίαυλος,. Αθήνα, 1999. ∆απόντες N., Κωτσάνης Γ., Καραστάθης www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=81 - .
41. Το σύμπαν που αγάπησα-εισαγωγή στην αστροφυσική
Συγγραφείς: Μάνος Δανέζης, Στράτος Θεοδοσίου Εκδόσεις: Δίαυλος. Search results for "Το σύμπαν που αγάπησα-εισαγωγή στην αστροφυσική". 5 Replies ...
el.cosmotopic.com/312760279-ύ-ά-ή-ή - .
42. Συνειρμοί
[Ένα δείγμα χρήσιμων και μη αποπνικτικών πληροφοριών μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο «Το Σύμπαν που Αγάπησα», Τόμος Πρώτος σ. 63, Στράτου Θεοδοσίου και Μάνου ...
www.thalesandfriends.org/gr/images/marina/peiraxtiri/02.doc - .
43. AstroForum :: 14ος πανελλήνιος διαγωνισμός αστρονομίας κ ...
Τα θέματα θα περιέχονται σε αρχείο μορφής PDF (για το οποίο απαιτείται η ... Δανέζη Μάνου - Θεοδοσίου Στράτου: «Το Σύμπαν που αγάπησα», ... astroforum.gr/.../viewtopic.php?...
44. Το Σύμπαν που Αγάπησα - astronomia.gr
Image:To sympan pou agapisa.jpg. Τίτλος, Το Σύμπαν που Αγάπησα - Εισαγωγή στην Αστροφυσική (Τόμος ΙΙ). Συγγραφέας, Στράτος Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης ... www.astronomia.gr/.../index.php?...
45. Σύντομες μελέτες 17 Ιουν. 2004 ... Εισαγωγή στην Αστροφυσική» (Β΄ τόμος) των επίκουρων καθηγητών του πανεπιστημίου Αθηνών Μάνου Δανέζη και Στράτου Θεοδοσίου συμπληρωμένα ...
www.oodegr.com/oode/.../dimzwi1.htm -
46. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Δανέζη Μάνου - Θεοδοσίου Στράτου: «Το Σύμπαν που αγάπησα», Τόμοι Α΄ & Β΄, Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, 1999.
www.astronomos.gr/diagvnismos.html - . - .
47. Nα διατηρηθεί μέχρι ........... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ
Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
Δανέζη Μάνου - Θεοδοσίου Στράτου: «Το Σύμπαν που αγάπησα»,. Τόμοι Α´& Β´, εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, 1999.
www.eyliko.gr/.../14ος%20Πανελλήνιος%20Διαγωνισμός%20Αστρονομίας%20και... - 48. ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ: Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 16 Φεβ. 2010 ... Πηγές:1)Στράτος Θεοδοσίου Καθηγητής Πανεπιστημίου-Αστροφυσικός,2)Ιστοσελίδα της NASA 3)wikipedia. Αναρτήθηκε από α Κενταύρου tosimpanpouagapisa.blogspot.com/.../blog-post_3003.html -
49. Γεωργούσης Χρίστος, Φαντάσματα και Γρίφοι του Σύμπαντος, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2010.
50. Σουμπασάκη Βενετία, Εαρινή Ισημερία-Τα Πάθη του Ιησού Χριστού και τα Αδώνια μυστήρια, περιοδικό Τετράπολις της Καρπάθου, τεύχ. 25, Απρίλιος 2010, σελ. 22-27.
51. Εμπεδότιμος, Σημειώσεις Ορφικοπυθαγορείου και Πλατωνικής Φιλοσοφίας, Εκδόσεις Ανοικτή Πόλη, Αθήνα, 2009, σελ. 325.
52. Μπουσούτας-Θανασούλας Γιώργος, Μονογραφίες.τεύχος 4, 2010. Από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα: http://www.bousoutas.gr
53. Simopoulos Dionysis and Alexis Delivorgias, Windows to the Universe, Eugenides Foundation, Athens 2011.
54. Η αρχή της ζωής στη γη οι εξωγήινοι: http://www.oodegr.com./asynithista/dimzwi1.htm
55. Η μαγεία της Σελήνης:
http://www.el-line.gr./modules.php?name=News&file=article&sid=193
56. Πυρηνική αστροφυσική:
http://www.board.agame.gr./.../5633
57. Το μυρόλι των Ιωαννίνων και των αγγέλων
http://manoliassa.forumup.gr/about11668-manoliassa.html
58. Κοσμολογική αρχή.
http://www.livepedia.gr/index.php/livepedia
59. Συνεχής δημιουργία
http://elscince.wikia.com/wiki
60. Άφθαρτος συμπαντικός νους
http://www.ramnousia.com/2010/11/blog-post_5697.html
61. Κηφείδες: Οι δείκτες των αποστάσεων στο Σύμπαν
Physicsgg.blogspot.com/..../blog-post_13
62. Σύμπαν, 9 έτη φωτός: Η ζωή μεταφέρθηκε από το διάστημα στη Γη.
Enneatiforos.blogspot.co./.../blog_post_5761.html
63. e-rodios. blogspot.co./.../blog_post_21.html
64. Η ζωή στη Γη μεταφέρθηκε από το Διάστημα
http://www.apocalypsejohn.com/2010/12/ blog_post_og.html

65. Stavridou Maria, The Cave of Knowledge. Alta Grafico Publications A.E., Athens 2011.

66. Αιγυπτιακή Κοσμογονία - Live-Pedia.gr
30 Ιουλ. 2006 ... Μανώλης Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου, "Το Σύμπαν που Αγάπησα, Εισαγωγή στην Αστροφυσική", Τόμος Β', 1999, Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN ...
www.livepedia.gr/.../Αιγυπτιακή_Κοσμογονία - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
67. Ασκήσεις Αστρονομίας
Άλλωστε ερασιτέχνης αστρονόμος δεν είναι απλά κάποιος που βλέπει τα άστρα ... Δανέζη Μάνου - Θεοδοσίου Στράτου: «Το Σύμπαν που αγάπησα», Τόμοι Α΄ & Β΄, ...
www.sfak.org/page/.../100 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
68. Τρία Ελληνόπουλα στη NASA και στο Πεκίνο
Η αγάπη τους για την αστρονομία οδήγησε τον Ορφέα, τον Γιώργο και τη ... βιβλίο "Το Σύμπαν που αγάπησα" (Μ. Δανέζης, Στ. Θεοδοσίου)» λέει η ίδια στην «Κ». ...
www.alfavita.gr/.../t14_4_10_1050.php - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
69. Θεωρία Λίντε - Βικιπαίδεια - Wikipedia Mobile
Μανώλης Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου, "Το Σύμπαν που Αγάπησα, Εισαγωγή στην αστροφυσική", Τόμος Β', 1999, Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN 960-531-063-5; A. Linde, ...
el.wikipedia.7val.com/wiki/Θεωρία_Λίντε - Παρόμοιες
70. Βαβυλωνιακή Κοσμογονία - Live-Pedia.gr
30 Ιουλ. 2006 ... Μανώλης Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου, "Το Σύμπαν που Αγάπησα, Εισαγωγή στην αστροφυσική", Τόμος Β', 1999, Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN ...
www.livepedia.gr/.../Βαβυλωνιακή_Κοσμογονία - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
71. infogenesis - Πρωτοφανής δραστηριότητα του γηραιότερου pulsar στις ...
27 Φεβ. 2009 ... Το άστρο είναι πια ένα αστέρι νετρονίων με διάμετρο 10 - 30 km και μάζα ίση με 1 - 3 ηλιακές μάζες (Μάνος Δανέζης, Στράτος Θεοδοσίου - Το ...
www.infogenesis.gr/modules.php?name... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
72. Οι επιπτώσεις των ηλιακών εκρήξεων στην καθημερινή ζωή
Μάνος Δανέζης, Στράτος Θεοδοσίου - "Το Σύμπαν που αγάπησα", εκδόσεις Δίαυλο. «Μην κρατάτε τις πύλες του πνεύματος σας κλειδωμένες, αλλά ούτε και ...
www.aparadektoi.gr/forum/15---/5627-------- - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
73. Σέλας (Aurora) « physicsgg
17 Μαρ. 2011... σωματίδια μικρότερης ενέργειας συγκρούονται με άτομα οξυγόνου.("To σύμπαν που αγάπησα - Α", Μάνος Δανέζης - Στράτος Θεοδοσίου) ...
74. Kosmos Zine - Η Μαγεία της Σελήνης
13) Μάνος Δανέζης - Στράτος Θεοδοσίου, Το Σύμπαν που Αγάπησα, Τόμος Β, εκδόσεις Δίαυλος. 14) Περιοδικό Ανεξήγητο, Σειρά Στα Μονοπάτια της Γνώσης, ...
75. Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΓΗ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΕΛΛΗΝΕΣ ...
2 Ιουν. 2011 ... Βιβλιογραφια: «Το Σύμπαν που αγάπησα», Μάνος Δανέζης - Στράτος Θεοδοσίου εκδόσεις «Δίαυλος» - Ελένη Ζωγραφίδου Δάγιου: «Η Λύτρωση ...
diktyoellinwn.wordpress.com/.../η-ζωη-στην-γη-μεταφερθηκε-απο-το-διαστη/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
76. Ελληνικά και Ορθόδοξα: Αθέατος κόσμος και Σύγχρονη Φυσική (Β' μέρος)
27 Ιουλ. 2011 ... Στράτος Θεοδοσίου και Μάνος Δανέζης: «Στα Ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ». ... Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου: «Το Σύμπαν που αγάπησα», ...
nefthalim.blogspot.com/.../blog-post_1101.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
77. Σύμπαν: Μυθολογική, Επιστημονική και Εσωτερική Προσέγγιση
21 Οκτ. 2011 ... 2) Μάνος Δανέζης - Στράτος Θεοδοσίου, «Το Σύμπαν που Αγάπησα», Τόμος Β, Εκδόσεις Δίαυλος. 3) Scientific American, «Το Βιβλίο του ...
thesecretrealtruth.blogspot.com/.../blog-post_7053.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
78. ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
23 Μάιος 2010 ... Σεπτ. 2002. 7. Μάνου Δανέζη, Στράτου Θεοδοσίου: Το Σύμπαν που αγάπησα, Εισαγωγή στην Αστροφυσική, εκδ. Δίαυλος.
cosmologian.blogspot.com/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
79. Αστρονομία - Βικιπαίδεια
Η Αστρονομία (ως διεθνής όρος εκ των ελληνικών λέξεων του «άστρον» + «νέμω») είναι η επιστήμη που ερευνά και .... ΔΑΝΕΖΗ, Μάνου και Στράτου ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ. ...
el.wikipedia.org/wiki/Αστρονομία - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
80. Η Κοσμογονία των αρχαίων Ελλήνων - Σύγχρονες προεκτάσεις και οι ...
20 Αυγ. 2011 ... Του Στράτου Θεοδοσίου. Ο ανθρώπινος ..... Δανέζης Μάνος και Θεοδοσίου Στράτος, «Το Σύμπαν που αγάπησα-Εισαγωγή στην Αστροφυσική». ...
stoxasmos-politikh.blogspot.com/.../blog-post_4075.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
81. ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΤΕΡΑ!: Το μεγαλύτερο σφάλμα του Αϊνστάιν
13 Οκτ. 2011 ... Δανέζης Μάνος και Θεοδοσίου Στράτος, Το Σύμπαν που αγάπησα-Εισαγωγή στην Αστροφυσική. Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 1999. ...
kalyterotera.blogspot.com/.../blog-post_3867.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
82. AstroVox :: Επισκόπηση Θ.Ενότητας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ...
Το Σύμπαν που αγάπησα-Μάνος Δανέζης,Ευστράτιος Θεοδοσίου Μετρώντας τον άχρονο χρόνο-Μάνος Δανέζης,Ευστράτιος Θεοδοσίου ...
www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=10111&view=previous... - Παρόμοιες
83. Focus: Μαύρες Τρύπες 21 Ιουλ. 2003 ... Για να μάθετε πιο πολλά: Δ. Σιμόπουλος, Ο Θάνατος των Άστρων, εκδόσεις Ερευνητές, Αθήνα, 1999. Μ. Δανέζης - Σ. Θεοδοσίου, Το Σύμπαν που ... www.focusmag.gr/.../view-article.rx?oid...
84. Συνειρμοί
[Ένα δείγμα χρήσιμων και μη αποπνικτικών πληροφοριών μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο «Το Σύμπαν που Αγάπησα», Τόμος Πρώτος σ. 63, Στράτου Θεοδοσίου ...
thalesandfriends.org/gr/images/books/yliko/peiraxtiri/02.doc - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
85. Κυριακή 27 Απριλίου 2008 - Ζουμερά νέα απ'όλα τα ελληνικά blogs
27 Απρ. 2008... συμπαν που αγαπησα των Σ. Θεοδοσιου και Μ. Δανεζη, με τιτλο Το ολ. ... Μπράβο σε όλους όσους δούλεψαν για το Livefeeds της Vodafone και ...
www.buzzer.gr/date/20080427/?offset=125 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
86. Alternative Healing Videos - 16 - Το Σύμπαν Που Αγάπησα - Επιστήμη ...
Απλά παρενθετικά να αναφέρω, εις απάντηση στους πωρωμένους, ότι και οι δύο καθηγητές μου Μ. Δανέζης και Σ. Θεοδοσίου δηλώνουν Χριστιανοί... Panserraikaramou ...
cliffordhayes.com/.../69dQqa6wLDk&feature=youtube_gdata_player - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
87. Focus: Άρθρα, Εκτύπωση
21 Ιουλ. 2003 ... Σήμερα χάρη σε νέα όργανα όπως τα διαστημικά τηλεσκόπια της ΝΑSΑ Χάμπλ .... Μ. Δανέζης - Σ. Θεοδοσίου, Το Σύμπαν που Αγάπησα, Εισαγωγή στην ...
www.focusmag.gr/articles/printable-article.rx?aid=28063 - Παρόμοιες
88. Το Σύμπαν που Αγάπησα - astronomia.gr
20 Νοεμ. 2006 ... Από astronomia.gr. Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση ... στην Αστροφυσική (Τόμος Ι). Συγγραφέας, Στράτος Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης ...
www.astronomia.gr/.../index.php?... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
89. Αστρονόμος-Αστροφυσικός - Σελίδα 3 • e-steki Debates
Παιδιά εγώ έδωσα φέτος στο διαγωνισμό και βγήκα 10ος παν/νίος (στους επαίνους , δείτε εδώ : www.astronomos.gr ) Πράγματι το Σύμπαν που Αγάπησα του Θεοδοσίου ...
debates.e-steki.gr/2ο-πεδίο/αστρονόμος.../3/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
90. Σπειροειδής γαλαξίας - Βικιπαίδεια
Παρατηρησιακή Αστρονομία. Εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης. ISBN 960-86810-3-0; Δανέζης Μάνος, Θεοδοσίου Στράτος. (1999). Το Σύμπαν που αγάπησα. ...
el.wikipedia.org/.../Σπειροειδής_γαλαξίας - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
91. Νέα σελίδα 1
Το τόξο του μέγιστου κύκλου που ενώνει τα δύο σημεία Σ και Σ' ονομάζεται γωνιώδης απόσταση τους. Η γωνιώδης ..... ΕΚΔ. ΔΙΑΥΛΟΣ Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - Μ.ΔΑΝΕΖΗ.
grmath4.phpnet.us/.../stixiodastronognosis.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
92. ESOTERICA.gr Forums ! - Δελφοί - .-= ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ =-.
Το σύμπαν που αγάπησα, Εισαγωγή στην Αστροφυσική Α και Β τόμος (Μ.Δανέζη, Σ. Θεοδοσίου) - What the Bleep do we know (το συγκεκριμένο ...
www.esoterica.gr/forums/topic.asp?...2... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
93. Ιδεογραφήματα • View topic - Τελικά ποιον Θεό/θεούς λατρεύουμε;
(Μ.Δανέζης- Σ.Θεοδοσίου. Το σύμπαν που αγάπησα) Συμπληρώνω: Μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ενδεχομένως το επιστημονικό υπόβαθρο του ...
www.ideografhmata.gr/.../viewtopic.php?p...sid... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
94. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σ., ΔΑΝΕΖΗΣ Μ. - ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ...
Το απόσπασμα του Μαξ Πλανκ σε μια από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου δεν αφήνει περιθώρια παρεξηγήσεως σε ό,τι αφορά τις προθέσεις των συγγραφέων του. ...
https://www.plus4u.gr/showitem.php?ID... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
95. Κοσμολογικές απόψεις του Δημοκρίτου και σύγχρονη Φυσική « Η ...
17 Απρ. 2011 ... Εντούτοις η απόκλισή της από την αλήθεια γίνεται φανερή σε ...... Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου: "Το Σύμπαν που αγάπησα - Εισαγωγή στην ...
diktyoellinwn.wordpress.com/.../κοσμολογικές-απόψεις-του-δημοκρίτου/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
96. Το σύμπαν που αγάπησα των Μ. Δανέζη και Στ. Θεοδοσίου - Χανιά ...
6 Ιουλ. 2010 ... Το σύμπαν που αγάπησα των Μ. Δανέζη και Στ. Θεοδοσίου ... Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ-- CHANIA.-3. 239 Views. View Video • Λουτρό - Αγία Ρρουμέλη - Σούγια ...
sfakiacrete.gr/en/videos/education/the... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
97. Κοσμολογική Αρχή - Kosmologiki Αrchi
Το Σύμπαν που Αγάπησα (Εισαγωγή στην αστροφυσική) Μ.Δανέζης-Σ.Θεοδοσίου. Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../. ...
www.easypedia.com/.../σ/Κοσμολογική_Αρχή_426d.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
98. Zortal.gr - The enigma of the dark matter [Forum - Zortal Files]
ΑΥΤΑ ΒΡΗΚΑ ΕΓΩ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥ----->"ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ ...
www.zortal.gr/.../viewtopic.php?...id... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
99. ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ...αλλά ζούμε: Η αιωνιότητα και μια ημέρα
12 Ιουλ. 2011 ... "Ποιητής παράταιρος σε μια εποχή άφταστων ταχυτήτων, ο Αγγελόπουλος κάνει σινεμά από ... ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ Σ.Θεοδοσίου, Μ.Δανέζης ...
allazoume-onchange.blogspot.com/.../blog-post_12.html - Προσωρινά αποθηκευμένη -
100. Αστρονόμος-Αστροφυσικός - Σελίδα 3 • Η μεγαλύτερη μαθητική ...
λοιπον για αρχη φιλε μου και εγω εχω κολλημα με την αστρονομια,το πρωτο που θα .... Πράγματι το Σύμπαν που Αγάπησα του Θεοδοσίου και Δανέζη είναι πολύ ...
ischool.e-steki.gr/2ο-πεδίο/αστρονόμος.../3/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
101. Αστρονομία - Βικιπαίδεια
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ο τομέας της επαγγελματικής αστρονομίας .... ΔΑΝΕΖΗ, Μάνου και Στράτου ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ. Το Σύμπαν που Αγάπησα Εισαγωγή στην ...
el.newikis.com/Αστρονόμος.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
102. Το σύμπαν που αγάπησα-εισαγωγή στην αστροφυσική
Οι 2 τόμοι των Δανέζη και Θεοδοσίου θα βοηθήσ. ... και προσυπογραφω στο οτι ειναι απαραιτητο για οποιον ενδιαφερεται για την αστρονομια. ...
physics.forumhope.com/t79-topic -

103. Σιμόπουλος Δ. και Δεληβοριάς, Α., Εξέλιξη, Οδηγός Παράστασης, Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011.

104. Οι 2 τόμοι των Δανέζη και Θεοδοσίου θα βοηθήσ. ... και προσυπογραφω στο οτι ειναι απαραιτητο για οποιον ενδιαφερεται για την αστρονομια. ...physics.forumhope.com/t79-topic -

105. Οι προσωκρατικοί, της καθηγήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Ευαγγελίας Μαραγγιανού-Δερμούση, Καρδαμίτσας, Αθήνα, 2011, σελ. 147.

106. Μιχάλης Καλόπουλος. Οn-line:

http://www.greatlie.com/index.php/el/ellinismos/palaiontologia/945-i-paranoia-ton-xristianikon-xronologiseon-4000-px-i-arxi-tis-dimiourgias-danezis

107. K. Καλαχάνης et al.: Η Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης και η χριστιανική διδασκαλία περί της "εκ του μη όντοςδημιουργίας" του κόσμου. Physics News, No. 24. September 2018, p.17.


●Hundreds of citations exist in the Wikipedia articles in Internet about "The Universe I loved"

 

8. To the traces of ICHTHYS-Astronomy, History, Philosophy ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.
1. The star of Bethlehem, Sophia Lomberdou, Spin, http//www.spin.gr/space/2001 December/index.html.
2. http://www.geocities.com/anonymos-apologitis/.gr/ancient/magoi.htm
(29 Ιανουαρίου 2004).
3. Spherical lightings or UFO, Philip Papaelias Traffic. Human Site, Sunday, May 30, 2004, p. 14.
4. Protopresbyteros D.Β. Tserpos, The orthodoxy in the customs of the Greeks. 6th Panhellenic Liturgical Symposium, Αthens, September 20-23, 2004.
5. Simopoulos Dionysis, The Christmas Star, Eugenides Foundation, Athens 2006
6. The star of Bethlehem, Alkes Galgadasς, Βima-Science/Christmass, Sunday, December 9 2007, p. 7.

7. Anno Mundi - Βικιπαίδεια. Στα Ίχνη του ΙΧΘΥΣ: Αστρονομία, Ιστορία, Φιλοσοφία, των Στρ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζη, 2001. ↑ Πηδάλιον, ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδος, el.wikipedia.org/.../Anno_Mundi -
8. Χριστούγεννα - OrthodoxWiki. Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του ΙΧΘΥΣ, Δίαυλος, Αθήνα, 2000, σελ. 533). ↑ :"According to the later spurious "decretals" it would appear that ...
el.orthodoxwiki.org/Χριστούγεννα - .
9. Χριστούγεννα - Βικιπαίδεια - Xristoygenna - Bikipaideia
Χ.), επίσκοπος Ιππώνος της Β. Αφρικής, που έλεγε ότι η Εκκλησία δέχτηκε τελικά ως ημερομηνία γέννησης του Ιησού την 25η Δεκεμβρίου (Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος ...www.easypedia.gr/.../Χριστούγεννα.html -
10. ... τι εστιν αλήθεια;: Θεïκό σχέδιο ή... σατανική αντιγραφή;
[1] Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. σελ. 220, εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ [2].Τimothy Freke & Peter Gandy, Τα μυστήρια του Ιησού,. σ. 18, εκδ. ... anazitiseis-hh.blogspot.com/.../blog-post_11.html - .
11. Άδωνις Vs Ιησούς - Ποιός Εκλεψε Ποιόν !
28 Αυγ. 2009 ... Επίκουρο Καθηγητή Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών και Δρ. Στράτο Θεοδοσίου, Αστροφυσικό, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. www.exnet.gr/.../43-Άδωνις+Vs+Ιησούς+Ποιός+Εκλεψε+Ποιόν+?... - .
12. Σχεδιάζοντας μαθησιακά περιβάλλοντα λαμβάνοντας υπόψη το μαθητή
Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View Θεοδοσίου Στράτος και Δανέζης Μάνος, (2000). Στα Ίχνη του ΙΧΘΥΣ, 732, Δίαυλος, Αθήνα. www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1453
13. Άρθρα "ΤΟ "ΑΣΤΡΟ" ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ"
Κλείνοντας το παρόν άρθρο, αντί επιλόγου, θα παραθέσουμε την άποψη δύο (Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης) συγχρόνων Ελλήνων καθηγητών αστροφυσικής στο ... www.mystica.gr/star.htm - .
14. Το "Άστρο" της Βηθλεέμ
Ούτε όμως η ερμηνεία αυτή μπορεί να σταθεί, κι αυτό διότι όπως γράφουν οι καθηγητές αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης «Από ... www.palladio.edu.gr/.../244-Το--Άστρο--της-Βηθλεέμ - .
15. kathimerini.gr | Aρχείο
Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. Αστρονομία, Ιστορία, Φιλοσοφία Εκδ. Δίαυλος, 2000, σελ. 740. Kαλός καρπός μιας πολυετούς επίπονης ...
news.kathimerini.gr/.../01_I7064238=I7064238=%7C01&01-0401!cod10401$30853.html - .
16. Βιβλικές ιστορικές μελέτες
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.-ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ -Μ.ΔΑΝΕΖΗ, καθηγητών Αστροφυσικής. Η ιστορικότητα των γεγονότων του βίου του Ιησού ... www.christianbook.gr/biblehistory.htm - . - .
17. Το Aστρο της Mεγάλης Προσδοκίας
21 Δεκ. 2003 ... aναφορές σε υπερφυσικές γεννήσεις αγοριών με θεία αποστολή, .... Σ. Θεοδοσίου, Μ. Δανέζη: «Στα Iχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ», Δίαυλος, Αθήνα 2000. ... www.kathimerini.gr/.../2003_1280972 - .
18. Big History: Το άστρο της Βηθλεέμ... 17 Δεκ. 2009 ... αναφορές σε υπερφυσικές γεννήσεις αγοριών με θεία αποστολή, .... Σ. Θεοδοσίου, Μ. Δανέζη: «Στα Iχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ», Δίαυλος, Αθήνα 2000. ...
bigmamahistory.blogspot.com/.../blog-post.html - .
19. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Στράτος. Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. : αστρονομία-ιστορία-φιλοσοφία. Αθήνα, Δίαυλος, 2000 [520. 1 ΘΕΟ]; www.libver.gr:4548/Images/ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ.doc
20. Viotia Blogs » Αράχωβας Blog » Όλα τα μπλογκ της Λιβαδειάς, της
Σήμερα έφτασε σε ηλεκτρονική μορφή στο Αράχωβας blog η τοπική εφημερίδα Αχός .... όπου ο Δρ. Στράτος Θεοδοσίου Αστροφυσικός,...
www.viotiablogs.gr/Αράχωβας_Blog/ - Πριν από 18 ώρες - .
21. Τι εστιν αλήθεια;: «Λάβετε, φάγετε...» - ποιος το είπε τελικά;
Τη συγκεκριμένη ρήση μάλιστα με πηγή τον Ambelain μνημονεύουν στο βιβλίο τους Στα ίχνη τού Ι.Χ.Θ.Υ.Σ ακόμα και οι χριστιανοί αστροφυσικοί Στράτος Θεοδοσίου ...
anazitiseis-hh.blogspot.com/.../blog-post_28.html - . - .
22. Κυρήνιος - OrthodoxWiki. 31 Ιουλ. 2009 ... Το σύνολο των επιχειρημάτων για το ζήτημα, με κάπως εκτεταμένη ανάλυση, μπορεί κάποιος να διαβάσει στα: Θεοδοσίου Στράτος-Δανέζης Μάνος, ...
el.orthodoxwiki.org/Ειδικό:Random - .
23. Ιστορία του εορτασμού των Χριστουγέννων - Βικιπαίδεια
(Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του ΙΧΘΥΣ, Δίαυλος, Αθήνα, 2000, σελ. 533). ↑ :"According to the later spurious "decretals" it would appear that el.wikipedia.org/.../Ιστορία_του_εορτασμού_των_Χριστουγέννων
24. Αναζητώντας τα ίχνη του Ιησού - kathimerini.gr | Aρχείο
Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. Αστρονομία, Ιστορία, Φιλοσοφία Εκδ. Δίαυλος, 2000, σελ. 740. Kαλός καρπός μιας πολυετούς επίπονης ...
news.kathimerini.gr/.../01_I7064238=I7064238=%7C01&01-0401!cod10401$30853.html - .
25. Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά - Αφιέρωμα: Χριστούγεννα
23 Δεκ. 2008 ... Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του ΙΧΘΥΣ, Δίαυλος, Αθήνα, 2000, σελ. 537:"[...] η συμβατική ημερομηνία γέννησης του Ιησού, ... www.gonia.gr/gonia.php?article... - . - .
26. Πολιτισμός - Ευρυτανικά Νέα | Τοπική εφημερίδα στο Καρπενήσι και ... 4 Μάιος 2005 ... Την Μάγια τιμούσαν οι Ρωμαίοι την Πρωτομαγιά με ειδικές εορτές και θυσίες χοιριδίων στο βωμό της (Στρ. Θεοδοσίου - Μ. Δανέζης ... www.evrytanika.gr/01210140/0129/mythia.htm
27. ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ. Χ.), επίσκοπος Ιππώνος της Β. Αφρικής, που έλεγε ότι η Εκκλησία δέχτηκε τελικά ως ημερομηνία γέννησης του Ιησού την 25η Δεκεμβρίου» (Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης... www.apologitis.com/.../odysseia.htm - . - .
28. ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ, ΑΕΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑ & ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ... δεν είναι εκείνη του 4 π.Χ. αλλά του 1 π.Χ. Βλέπε κάτωθι. Πηγή: Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Επίκουροι καθηγητές Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών www.apologitis.com/.../magoi.htm
29. Buzzer - Tα blog posts με ετικέτα ΜΑΝΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ
... ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΣΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΛΑΙΚΩΝ ΜΑΝΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚ. ...
www.buzzer.gr/.../ΜΑΝΟΣ%20ΔΑΝΕΖΗΣ/ - .
30. ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ. Των Στράτου Θεοδοσίου Μάνου Δανεζη. -----------------------------. Τα 30 αργύρια. Μέρες που έρχονται και καθώς η βιβλική επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από ...
31. Ιησούς Χριστός (στην Αγία Γραφή και στην Ζωή - Ιερά Μητρόπολις Σύρου. Χ. Πάντως δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για την ακριβή χρονολογία της γέννησεως του Κυρίου (Στράτου Θεοδοσίου -Μ. Δανέζη: «Στα ίχνη του ... www.im-syrou.gr/.../xoulis/.../index.htm -
32. τι εστιν αλήθεια;: «Λάβετε, φάγετε...» - ποιος το είπε τελικά;
(2) Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη τού Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.,. σελ. 599, εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ ... .. Αναρτήθηκε από Κώστας στις 9:31 π.μ. ...
anazitiseis-hh.blogspot.com/.../blog-post_28.html -
33. Οι Τρεις Ιεράρχες και οι Θετικές Επιστήμες. «Παιδεία τεχνών έστιν η δ Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
Στα Ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ, Αστρονομία, Ιστορία, Φιλοσοφία, βιβλίο των Στράτου Θεοδοσίου και Μάνου. Δανέζη καθηγητών Αστροφυσικής ΕΚΠΑ.
users.sch.gr/mmanol/ISTORIA/IstorByzant/3Ierarxes.pdf -
34. To άστρο της Βηθλεέμ-αειπαρθενία και τα αδ΄'ελφια του Ιησού.
http://www.google.gr/search?9=
35. Τι εστίν αλήθεια; Anazitiseis-hh.blogspot.com
36. Χριστούγεννα: el.orthodoxwiki.org/Χριστούγεννα, σελ. 535, 537.
37. Τι εστίν αλήθεια; Θεϊκό σχέδιο ή ή σατανική αντιγραφή;
Anazitiseis-hh.blogspot.com/blog_post_11.html
38. Ιστορία εορτασμού των Χριστουγέννω, σελ. 533, 535, 537
http://el.wikipedia.org/wiki/
39. Xριστούγεννα-Βικιπαίδεια, σελ. 536, 537
www.easypedia.gr/el/articles
40. Ορθόδοξη Χριστιανική Γωνιά, 23/12/2008, σελ. 536, 537
www.gonia.gr/gonia.php?article
41. Ιησούς Χριστός (στην Αγία Γραφή και στην Ζωή της Εκκλησίας)
www.imsyrou.gr/index.php?
42. www.solon.org.gr/index.php/ideas-theories
43. www.ereisma.edu.gr/index.php?

44.Θεματικές συζητήσεις - Capital.gr
8 Νοεμ. 2010 ... Θεοδοσίου. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ & Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ & τις παραμπομπές που κάνουν οι 2 αυτοί επιστήμονες στην 6ήμερο του Μ. ...
www.capital.gr/.../showTopic.asp?OrderDir... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
45. Χριστούγεννα - Βικιπαίδεια - Xristoygenna - Bikipaideia
778: "376 (περίπου) καθιερούται και εν Ανατολή ο εορτασμός των Χριστουγέννων κατά την 25ην Δεκεμβρίου." Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του ...
www.easypedia.gr/el/.../χ/ρ/.../Χριστούγεννα.html
46. Οι Τρεις Ιεράρχες και οι Θετικές Επιστήμες. «Παιδεία τεχνών έστιν η δ
3 Στα Ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ, Αστρονομία, Ιστορία, Φιλοσοφία, βιβλίο των Στράτου Θεοδοσίου και Μάνου. Δανέζη καθηγητών Αστροφυσικής ΕΚΠΑ.
users.sch.gr/mmanol/ISTORIA/IstorByzant/3Ierarxes.pdf - Προσωρινά αποθηκευμένη -
47. astro_xristoygennon, 6 Ιουν. 2011 ...
www.scribd.com/doc/57199043/astro-xristoygennon

48. Χριστούγεννα - OrthodoxWiki
29 Απρ. 2009 ... (Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του ΙΧΘΥΣ, Δίαυλος, Αθήνα, 2000, σελ. 533); ↑ :"According to the later spurious "decretals" it ...
el.orthodoxwiki.org/Χριστούγεννα - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
49. ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του ΙΧΘΥΣ, Δίαυλος, Αθήνα, 2000. 04. Ελλάς-Η Ιστορία και ο Πολιτισμός του Ελληνικού Έθνους, τ. Β΄, Πάπυρος ...
www.apologitis.com/gr/.../odysseia.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
50. Το "Άστρο" της Βηθλεέμ
Ο επιφανής Έλληνας αστρονόμος Κωνσταντίνος Χασάπης, στην πρωτότυπη μελέτη .... Πανεπιστημίου Αθηνών Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης, «Από αστρονομική άποψη ένας ...
www.multiforums.gr/sciences/viewthread.php?action=attachment... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
51. Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά - Αφιέρωμα: Χριστούγεννα
23 Δεκ. 2008 ... Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του ΙΧΘΥΣ, Δίαυλος, Αθήνα, 2000, σελ. 537:"[...] η συμβατική ημερομηνία γέννησης του Ιησού, ...
www.gonia.gr/gonia.php?article=3317 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
52. Ελληνικά και Ορθόδοξα: Αθέατος κόσμος και Σύγχρονη Φυσική (Β' μέρος)
27 Ιουλ. 2011 ... Στράτος Θεοδοσίου και Μάνος Δανέζης: «Στα Ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ». ... Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου: «Το Σύμπαν που αγάπησα», ...
nefthalim.blogspot.com/.../blog-post_1101.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
53. εστιν αλήθεια;: «Λάβετε, φάγετε...» - ποιος το είπε τελικά;
29 Νοεμ. 2007 ... 12, 76-77, εκδ. ΕΝΑΛΙΟΣ [2] Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη τού Ι.Χ.Θ.Υ.Σ., σελ. 599, εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ .... [3] UPDATE (27/05/2010): ...
anazitiseis-hh.blogspot.com/.../blog-post_28.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
54. Το Άστρο της Πίστης
Ούτε όμως η ερμηνεία αυτή μπορεί να σταθεί κι αυτό διότι, όπως γράφουν οι καθηγητές αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης: ...
www.sfak.org/page/.../210 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
55. Άρθρα "ΤΟ "ΑΣΤΡΟ" ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ"
Κλείνοντας το παρόν άρθρο, αντί επιλόγου, θα παραθέσουμε την άποψη δύο (Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης) συγχρόνων Ελλήνων καθηγητών αστροφυσικής στο ...
www.mystica.gr/star.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
56. Βιβλικές ιστορικές μελέτες-Βιβλική κριτική
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.-ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ -Μ.ΔΑΝΕΖΗ, καθηγητών Αστροφυσικής. Η ιστορικότητα των γεγονότων του βίου ...
www.christianbook.gr/biblehistory.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
57. αγάπη
Το παραπάνω κείμενο με τη φωτογραφία βρίσκεται στο βιβλίο των καθηγητών αστροφυσικής του πανεπιστημίου Αθηνών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου "Στα ίχνη του ...
astro.pblogs.gr/tags/agapi-gr/pages/42.html - Παρόμοιες
58. 4 - Θεματικές συζητήσεις - Capital.gr
8 Νοεμ. 2010 ... Θεοδοσίου. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ & Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ & τις παραμπομπές που κάνουν οι 2 αυτοί επιστήμονες στην 6ήμερο του Μ. ...
www.capital.gr/.../showTopic.asp?OrderDir... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
59. ΒΙΒΛΙΟ:Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ., Στράτος Θεοδοσίου- Μάνος Δανέζης ...
Από την εικόνα του ψαριού στις πρωτοχριστιανικές κατακόμβες έως τα εικονίσματα των εκκλησιών και από το άστρο της Βηθλεέμ ώς τις δογματικές διαφορές ...
www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
60. Η Αλήθεια που κρύβουν επιμελώς • View topic - Η μετάπτωση του ...
Σ.Θεοδοσιου-Μ.Δανέζης. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ Διαβάστε περισσότερα: http://www.ellinikoarxeio.com/2010/10/a ... z12MIf9OxR ...
www.truthison.com/viewtopic.php?f=216... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
61. ΑΘΩΣ,ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΝ,ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ-ATHOS,SACRED GARDEN,MOUNT OF ...
Κλείνοντας το παρόν άρθρο, αντί επιλόγου, θα παραθέσουμε την άποψη δύο (Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης) συγχρόνων Ελλήνων καθηγητών ...
athos.forumup.gr/post-6849-athos.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
62. Ειδώλιο της Πάφου, αστρονομία και ιερά κείμενα
15 Μαρ. 2009 ... Με τον τρόπο αυτόν το ειδώλιο παρουσιάζει σ' έναν εξαίσιο συμβολισμό την ... Αθηνών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου "Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ". ...
astro.pblogs.gr/.../eidwlio-ths-pafoy-astronomia-kai-iera-keimena.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
63. Το «άστρο» της πίστης - Pathfinder News
5 Ιαν. 2009 ... Ούτε όμως η ερμηνεία αυτή μπορεί να σταθεί κι αυτό διότι, όπως γράφουν οι καθηγητές αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σ. Θεοδοσίου ...
news.pathfinder.gr/.../524343.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
64. Συζήτηση:Π.Κ.Χ. - Βικιπαίδεια
Επειδή ακόμη για τα ελληνικά δεδομένα αποτελεί νεολογισμό, κάποιοι το αφήνουν ακόμη και αμετάφραστο, πχ το βιβλιο "Στα Ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ", Θεοδοσίου, ...
el.wikipedia.org/wiki/Συζήτηση:Π.Κ.Χ. - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
65. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σ., ΔΑΝΕΖΗΣ Μ. - ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. - 0 - plus4u
Tο βιβλίο αυτό ξετυλίγει το νήμα από την αρχή, ακολουθώντας τα ίχνη του I.X.Θ.Y.Σ. (Iησούς Xριστός Θεού Yιός Σωτήρ), συνδυάζοντας τις εθνικές με τις ...
www.plus4u.gr/showitem.php?ID...t... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
66. Συζήτηση:Σταυρός/Αρχείο 3 - Βικιπαίδεια
ΣΤΑ ΙΧΝΗ TOΥ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.,Θεοδοσίου-Δανέζης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ, 2000. διαβάζω στη σελ. 560. Για τους αρχαίους Έλληνες -ήδη από τον Όμηρο- ο σταυρός ...
el.wikipedia.org/wiki/.../Αρχείο_3 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
67. φωτογραφίες - Aστρονομία-Astronomy
29 Μαρ. 2009 ... Ιονισμένα αέρια και σκόνη σε μια συμπλοκή σχηματισμού αστέρων, γεννήσεων ..... Αθηνών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου "Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ". ...
astro.pblogs.gr/tags/...gr/.../33.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
68. Big History
29 Σεπτ. 2010 ... Τη σκηνή αποθανάτισε ο Stuart σε χαρακτικό το οποίο έχει ..... Σ. Θεοδοσίου, Μ. Δανέζη: «Στα Iχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ», Δίαυλος, Αθήνα 2000. ...
bigmamahistory.blogspot.com/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
69. Zortal.gr - Forum
23 Δεκ. 2009 ... Κλείνοντας το παρόν άρθρο, αντί επιλόγου, θα παραθέσουμε την άποψη δύο (Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης) συγχρόνων Ελλήνων καθηγητών ...
www.zortal.gr/.../report.php?forum... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
70. Η ΑΘΕΪΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΤΗ: Ηλιούγεννα ή ο μύθος των Χριστουγέννων
15 Δεκ. 2008 ... Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζη ήταν ο πρώτος που ανέφερε την πληροφορία). Για επιγραφή όμως δεν γνωρίζω ποιοι άλλοι είχαν μιλήσει. Αυτό είναι ...
epic-atheist.blogspot.com/.../blog-post.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
71. Άρθρα "ΤΟ "ΑΣΤΡΟ" ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ"
Ο αστρονόμος Α. Στέντζελ υπεστήριξε σε μία μελέτη του, η οποία εξεδόθη το έτος .... του Πανεπιστημίου Αθηνών Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης, «Από αστρονομική ...
www.mystica.gr/star.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
72. Βιβλικές ιστορικές μελέτες-Βιβλική κριτική
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.-ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ -Μ.ΔΑΝΕΖΗ, καθηγητών Αστροφυσικής. Η ιστορικότητα των γεγονότων του βίου ...
www.christianbook.gr/biblehistory.htm -

73. Οι Τρεις Ιεράρχες και οι Θετικές Επιστήμες. «Παιδεία τεχνών έστιν η δ
3 Στα Ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ, Αστρονομία, Ιστορία, Φιλοσοφία, βιβλίο των Στράτου Θεοδοσίου και Μάνου. Δανέζη καθηγητών Αστροφυσικής ΕΚΠΑ.
users.sch.gr/mmanol/ISTORIA/IstorByzant/3Ierarxes.pdf - Προσωρινά αποθηκευμένη -
74. astro_xristoygennon, 6 Ιουν. 2011 ...
www.scribd.com/doc/57199043/astro-xristoygennon

75. Χριστούγεννα - OrthodoxWiki
29 Απρ. 2009 ... (Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του ΙΧΘΥΣ, Δίαυλος, Αθήνα, 2000, σελ. 533); ↑ :"According to the later spurious "decretals" it ...
el.orthodoxwiki.org/Χριστούγεννα - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
76. ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του ΙΧΘΥΣ, Δίαυλος, Αθήνα, 2000. 04. Ελλάς-Η Ιστορία και ο Πολιτισμός του Ελληνικού Έθνους, τ. Β΄, Πάπυρος ...
www.apologitis.com/gr/.../odysseia.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
77. Το "Άστρο" της Βηθλεέμ
Ο επιφανής Έλληνας αστρονόμος Κωνσταντίνος Χασάπης, στην πρωτότυπη μελέτη .... Πανεπιστημίου Αθηνών Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης, «Από αστρονομική άποψη ένας ...
www.multiforums.gr/sciences/viewthread.php?action=attachment... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
78. Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά - Αφιέρωμα: Χριστούγεννα
23 Δεκ. 2008 ... Στράτος Θεοδοσίου-Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του ΙΧΘΥΣ, Δίαυλος, Αθήνα, 2000, σελ. 537:"[...] η συμβατική ημερομηνία γέννησης του Ιησού, ...
www.gonia.gr/gonia.php?article=3317 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
79. Ελληνικά και Ορθόδοξα: Αθέατος κόσμος και Σύγχρονη Φυσική (Β' μέρος)
27 Ιουλ. 2011 ... Στράτος Θεοδοσίου και Μάνος Δανέζης: «Στα Ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ». ... Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου: «Το Σύμπαν που αγάπησα», ...
nefthalim.blogspot.com/.../blog-post_1101.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
80. εστιν αλήθεια;: «Λάβετε, φάγετε...» - ποιος το είπε τελικά;
29 Νοεμ. 2007 ... 12, 76-77, εκδ. ΕΝΑΛΙΟΣ [2] Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη τού Ι.Χ.Θ.Υ.Σ., σελ. 599, εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ .... [3] UPDATE (27/05/2010): ...
anazitiseis-hh.blogspot.com/.../blog-post_28.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
81. Το Άστρο της Πίστης
Ούτε όμως η ερμηνεία αυτή μπορεί να σταθεί κι αυτό διότι, όπως γράφουν οι καθηγητές αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης: ...
www.sfak.org/page/.../210 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
82. Άρθρα "ΤΟ "ΑΣΤΡΟ" ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ"
Κλείνοντας το παρόν άρθρο, αντί επιλόγου, θα παραθέσουμε την άποψη δύο (Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης) συγχρόνων Ελλήνων καθηγητών αστροφυσικής στο ...
www.mystica.gr/star.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
83. Βιβλικές ιστορικές μελέτες-Βιβλική κριτική
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.-ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ -Μ.ΔΑΝΕΖΗ, καθηγητών Αστροφυσικής. Η ιστορικότητα των γεγονότων του βίου ...
www.christianbook.gr/biblehistory.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
84. αγάπη
Το παραπάνω κείμενο με τη φωτογραφία βρίσκεται στο βιβλίο των καθηγητών αστροφυσικής του πανεπιστημίου Αθηνών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου "Στα ίχνη του ...
astro.pblogs.gr/tags/agapi-gr/pages/42.html - Παρόμοιες
85. 4 - Θεματικές συζητήσεις - Capital.gr
8 Νοεμ. 2010 ... Θεοδοσίου. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ & Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ & τις παραμπομπές που κάνουν οι 2 αυτοί επιστήμονες στην 6ήμερο του Μ. ...
www.capital.gr/.../showTopic.asp?OrderDir... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
86. ΒΙΒΛΙΟ:Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ., Στράτος Θεοδοσίου- Μάνος Δανέζης ...
Από την εικόνα του ψαριού στις πρωτοχριστιανικές κατακόμβες έως τα εικονίσματα των εκκλησιών και από το άστρο της Βηθλεέμ ώς τις δογματικές διαφορές ...
www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
87. Η Αλήθεια που κρύβουν επιμελώς • View topic - Η μετάπτωση του ...
Σ.Θεοδοσιου-Μ.Δανέζης. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ Διαβάστε περισσότερα: http://www.ellinikoarxeio.com/2010/10/a ... z12MIf9OxR ...
www.truthison.com/viewtopic.php?f=216... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
88. ΑΘΩΣ,ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΝ,ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ-ATHOS,SACRED GARDEN,MOUNT OF ...
Κλείνοντας το παρόν άρθρο, αντί επιλόγου, θα παραθέσουμε την άποψη δύο (Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης) συγχρόνων Ελλήνων καθηγητών ...
athos.forumup.gr/post-6849-athos.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
89. Ειδώλιο της Πάφου, αστρονομία και ιερά κείμενα
15 Μαρ. 2009 ... Με τον τρόπο αυτόν το ειδώλιο παρουσιάζει σ' έναν εξαίσιο συμβολισμό την ... Αθηνών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου "Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ". ...
astro.pblogs.gr/.../eidwlio-ths-pafoy-astronomia-kai-iera-keimena.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
90. Το «άστρο» της πίστης - Pathfinder News
5 Ιαν. 2009 ... Ούτε όμως η ερμηνεία αυτή μπορεί να σταθεί κι αυτό διότι, όπως γράφουν οι καθηγητές αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σ. Θεοδοσίου ...
news.pathfinder.gr/.../524343.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
91. Συζήτηση:Π.Κ.Χ. - Βικιπαίδεια
Επειδή ακόμη για τα ελληνικά δεδομένα αποτελεί νεολογισμό, κάποιοι το αφήνουν ακόμη και αμετάφραστο, πχ το βιβλιο "Στα Ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ", Θεοδοσίου, ...
el.wikipedia.org/wiki/Συζήτηση:Π.Κ.Χ. - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
92. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σ., ΔΑΝΕΖΗΣ Μ. - ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. - 0 - plus4u
Tο βιβλίο αυτό ξετυλίγει το νήμα από την αρχή, ακολουθώντας τα ίχνη του I.X.Θ.Y.Σ. (Iησούς Xριστός Θεού Yιός Σωτήρ), συνδυάζοντας τις εθνικές με τις ...
www.plus4u.gr/showitem.php?ID...t... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
93. Συζήτηση:Σταυρός/Αρχείο 3 - Βικιπαίδεια
ΣΤΑ ΙΧΝΗ TOΥ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.,Θεοδοσίου-Δανέζης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ, 2000. διαβάζω στη σελ. 560. Για τους αρχαίους Έλληνες -ήδη από τον Όμηρο- ο σταυρός ...
el.wikipedia.org/wiki/.../Αρχείο_3 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
94. φωτογραφίες - Aστρονομία-Astronomy
29 Μαρ. 2009 ... Ιονισμένα αέρια και σκόνη σε μια συμπλοκή σχηματισμού αστέρων, γεννήσεων ..... Αθηνών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου "Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ". ...
astro.pblogs.gr/tags/...gr/.../33.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
95. Big History
29 Σεπτ. 2010 ... Τη σκηνή αποθανάτισε ο Stuart σε χαρακτικό το οποίο έχει ..... Σ. Θεοδοσίου, Μ. Δανέζη: «Στα Iχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ», Δίαυλος, Αθήνα 2000. ...
bigmamahistory.blogspot.com/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
96. Zortal.gr - Forum
23 Δεκ. 2009 ... Κλείνοντας το παρόν άρθρο, αντί επιλόγου, θα παραθέσουμε την άποψη δύο (Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης) συγχρόνων Ελλήνων καθηγητών ...
www.zortal.gr/.../report.php?forum... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
97. Η ΑΘΕΪΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΤΗ: Ηλιούγεννα ή ο μύθος των Χριστουγέννων
15 Δεκ. 2008 ... Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζη ήταν ο πρώτος που ανέφερε την πληροφορία). Για επιγραφή όμως δεν γνωρίζω ποιοι άλλοι είχαν μιλήσει. Αυτό είναι ...
epic-atheist.blogspot.com/.../blog-post.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
98. Άρθρα "ΤΟ "ΑΣΤΡΟ" ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ"
Ο αστρονόμος Α. Στέντζελ υπεστήριξε σε μία μελέτη του, η οποία εξεδόθη το έτος .... του Πανεπιστημίου Αθηνών Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης, «Από αστρονομική ...
www.mystica.gr/star.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
99. Βιβλικές ιστορικές μελέτες-Βιβλική κριτική
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.-ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ -Μ.ΔΑΝΕΖΗ, καθηγητών Αστροφυσικής. Η ιστορικότητα των γεγονότων του βίου ...
www.christianbook.gr/biblehistory.htm -
100. Μίνι "Μπιγκ Μπανγκ" πέτυχε ο - Θεματικές συζητήσεις - Capital.gr
8 Νοεμ. 2010 ... Θεοδοσίου. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ & Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ & τις παραμπομπές που κάνουν οι 2 αυτοί επιστήμονες στην 6ήμερο του Μ. ...
62.1.2.134/gmessages/postRedir.asp?id=1924791π

101. X. Moussas, The Mechanism of Antikythera, Publ. of The Hellenic Physicists Society, Athens 2011.

102. Itsios Antonios: The strange behaviour of Earthr's axis. Journal Ouranos, vol. 83, Αpril 2012, p. 71.

103. Δανιήλ, Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού: Τα γεγονότα του Κυρίου μας; Ιησού Χριστού των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου. Καισδαριανή 2019. σελ. 17 και 25. 


9. Η Κοσμολογία της νόησης-The Cosmology of Mind-An introduction to Cosmology

1. Spherical lightings or UFO, Philip Papaelias Traffic. Human Site, Sunday, May 30, 2004, p. 14.
2. Salvador Dali and Modern Physics. Μaria Thoma, Εd. Elati, Athens 2005, pp. 26, 57, 60, 64, 71, 82.
3. Dapontes Nick, From Earth to the universal map. 14 July 2005
4. About Art, Geometry and Architecture, blogystera.worldpress.com/2007.
5. Simopoulos Dionysis, The violent Universe, Eugenides Foundation, Athens 2008.
6. Georgoussis Christos, Ghosts and Enigmas of the Universe, Diavlos Publications, Athens 2010.

7. Αντίβαρο - Το αδιέξοδο του Ευκλείδειου - Αριστοτελικού κόσμου
Δανέζης Μάνος, Θεοδοσίου Στράτος, Η κοσμολογία της νόησης, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα, www.antibaro.gr/.../geroukalhs_pateres.php -
8. Phorum.gr • Προβολή θέματος - ΓΙος του ΣΥΝ μάλλον είναι τρομοκράτης... Δανέζης Μάνος, Θεοδοσίου Στράτος, Η κοσμολογία της νόησης, εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ,2003=www.phorum.gr/viewtopic.php?f...t..
9. Phorum.gr • Η αγία κατάφαση. Μ.Δανέζης -Σ.Θεοδοσίου, Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ. www.phorum.gr/viewtopic.php?t...p... -

10. Επαναστάτης της κάθε μέρας: Μάϊος 2009. 1 Μάιος 2009 ... Μ. Δανέζης και Σ. Θεοδοσίου, «Η Κοσμολογία της Νόησης» εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2003.
epanastatis.blogspot.com/2009_05_01_archive.html - . - .
11. Zoo.gr - Συζητήσεις - ' Η ανάδειξη του προσώπου ως πρόταση εξόδου 21 Φεβ. 2010 ... 6) Δανέζης Μάνος, Θεοδοσίου Στράτος, Η κοσμολογία της νόησης, εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα,2003 www.zoo.gr/forum/message/5/7208969 - .
12. Αντίβαρο - Των Ελλήνων οι κοινότητες. Δανέζης Μάνος, Θεοδοσίου Στράτος, Η κοσμολογία της νόησης, εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα, 2003, www.antibaro.gr/.../ippokraths_koinothtes.php -
13. AΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟ. Δανέζης Μάνος, Θεοδοσίου Στράτος, Η κοσμολογία της νόησης, εκδόσεις. Δίαυλος, Αθήνα, 2003. www.egolpion.com/dat/5DDB7D34/file.pdf
14: 4 Δεκ. 2009 ... Δανέζης, Μ. - Θεοδοσίου, Στράτος: α) Η κοσμολογία της νόησης. "Δίαυλος", Αθ. 2003.
www.philosophicalbibliography.com/.../059_Greek%20Philosophy%20IV.doc
15. Γεωργούσης Χρίστος, Φαντάσματα και Γρίφοι του Σύμπαντος, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2010.

16. www.solon.org.gr/index.php/idees-theories

17. www.ereisma.edu.gr/index.php?

18. Θεματικές συζητήσεις - Capital.gr
8 Νοεμ. 2010 ... Θεοδοσίου. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ & Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ & τις παραμπομπές που κάνουν οι 2 αυτοί επιστήμονες στην 6ήμερο του Μ. ...
www.capital.gr/.../showTopic.asp?OrderDir... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
19. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ: «ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»;
Και οι αστροφυσικοί Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου στο βιβλίο τους 'Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ' λένε: «Όμως το σωματίδιο στρόβιλος μας ...
www.canyoustandthetruth.com/.../238--l-r.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
20. Phorum.gr • Αποδείξεις ότι οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι ήταν επιστήμονες
Μ. Δανέζης και Σ. Θεοδοσίου, «Η Κοσμολογία της Νόησης» εκδόσεις Δίαυλος, ... Κείμενο: Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου Τμήμα Φυσικής ...
www.phorum.gr/viewtopic.php?f=6&t... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
21. Κοσμολογία της Συνεχούς Δημιουργίας - Βικιπαίδεια - Kosmologia thς ...
Μανώλης Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου, "Το Σύμπαν που Αγάπησα, Εισαγωγή στην αστροφυσική", Τόμος Β', 1999, Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN 960-531-063-5 ...
www.easypedia.gr/.../Κοσμολογία_της_Συνεχούς_Δημιουργίας_de5e.html -
22. Α. Καλαμπάκας - Το σύμπαν κι εμείς [εισήγηση σε - Κώστας Ε. Μπέης
Σ' ένα Σύμπαν-κόσμο, του οποίου είμαστε κι' εμείς ένα από τα στοιχεία του, και που ... Στο βιβλίο των Δανέζη-Θεοδοσίου "Η Κοσμολογία της Νόησης" διαβάζουμε, ...
www.kostasbeys.gr/articles.php?s=4...3... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
23. Μελανές οπές
Μακριά από την επιφάνεια της γης η σε πολύ ισχυρό βαρυτικό πεδίο οι ... Η κοσμολογία της νόησης ,εισαγωγή στην κοσμολογία-Μ.Δανέζης,Σ.Θεοδοσίου.
www.physics.ntua.gr/pdf_doc_files/seminario_fysikhs.../Mpethani.ppt -
24. Η Κοσμολογία της Νόησης: Εισαγωγ... - www.nakaspaper.com
Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου. Συμφωνά με τη Νέα Φυσική, μόνο να ονειρευτούμε μπορούμε το πραγματικό Σύμπαν. Το ονειρευόμαστε να υπάρχει μυστηριωδώς ορατό, ...
nireas.nakas.gr/ecomnakas/.../default.asp?...id... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
25. Phorum.gr • Αποδείξεις ότι οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι ήταν επιστήμονες
Μ. Δανέζης και Σ. Θεοδοσίου, «Η Κοσμολογία της Νόησης» εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2003. ● Danezis E., Theodossiou E., Manimanis V., ...
www.phorum.gr/viewtopic.php?f=6&t... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
26. liantinis.org :: Επισκόπηση Θ.Ενότητας - Ολογραφικό σύμπαν
(Βλ. Μ. Δανέζης - Σ. Θεοδοσιού, Επικούροι Καθηγητές Αστροφυσικής Παν/μιου Αθηνών "Η Κοσμολογία της Νόησης-Εισαγωγή στην ...
www.liantinis.org/forum/viewtopic.php?t=626 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
27. Η Κοσμολογία της Νόησης - Εισαγωγή στην Κοσμολογία
Η πραγματική φύση του τετραδιάστατου μη ευκλείδιου Σύμπαντος είναι μη αισθητή και περιγράφεται μόνο μέσω μαθηματικών σχέσεων. Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου ...
www.protoporia.gr/product_info.php/.../161195 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
28. Κ Α Β Ε Ι Ρ Ο Ι
11 Αυγ. 2010 ... Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, επιστρατεύσαμε θεούς και δαίμονες, επιστήμονες ..... Μ. Δανέζης - Σ. Θεοδοσίου / Η Κοσμολογία της Νόησης / Δίαυλος ...
www.onirocosmos.gr/.../eirini.../228-kaveiroi.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
29. Εχω ένα μυστικό κρυμμένο στης καρδιάς τα βάθη... (Sportday ...
«Δανείζομαι λοιπόν μια φράση των Ελλήνων ακαδημαϊκών αστροφυσικών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου, που περιλαμβάνεται στο πανεπιστημιακό σύγγραμμά τους "Η ...
www.sport-fm.gr/article/66255 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
30. Τί γνώμη έχετε για την Ο.Ε.Α και την σελιδα www.e.e.e.gr
18 Φεβ. 2008 ... πραγµατικότητα είναι το Σύµπαν(Βλ. Μ. Δανέζης - Σ. Θεοδοσιού, Επικούροι Καθηγητές. Αστροφυσικής Παν/µιου Αθηνών "Η Κοσµολογία της ...
www.e-e-e.gr/innernet/18_02_2008_a/innernet_18_02_2008_a_4.pdf - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
31. ΤΟ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ : Αστροφυσική και Αστρονομία
(Βλ. Μ. Δανέζης - Σ. Θεοδοσιού, Επικούροι Καθηγητές Αστροφυσικής Παν/μιου Αθηνών "Η Κοσμολογία της Νόησης-Εισαγωγή στην Κοσμολογία" σελ 25 Εκδ. ...
www.afipnisis.gr/topic-t499.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
32. Η Κοσμολογία της Νόησης: Εισαγωγή στην Κοσμολογία - www.nakaspaper.com
Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου. Συμφωνά με τη Νέα Φυσική, μόνο να ονειρευτούμε μπορούμε το πραγματικό Σύμπαν. Το ονειρευόμαστε να υπάρχει μυστηριωδώς ορατό, ...
nireas.nakas.gr/ecomnakas/.../default.asp?static... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
33. Η Κοσμολογία της Νόησης - Εισαγωγή στην Κοσμολογία - Vres.gr
Περιγραφή : Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου Εμφανίσεις : 297. Αξιολόγηση βιβλίου : Βαθμολογία: 10 /10 , ψήφοι 1. Δείτε τα σχόλια εδώ ...
books.vres.gr/book.php?book_id=105804 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
34. Επαναστάτης της κάθε μέρας: Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι πατέρες ...
18 Μάιος 2009 ... ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ● Μ. Δανέζης και Σ. Θεοδοσίου, «Η Κοσμολογία της Νόησης» εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2003. ● Danezis E., Theodossiou E., ...
epanastatis.blogspot.com/.../blog-post_18.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
35. ΣΤΙΛΠΩΝ: Λεύκιππος & Δημόκριτος: Οι πατέρες της Πληθωριστικής ...
17 Ιαν. 2011 ... γράφουν οι Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου. Οι ατομικοί φιλόσοφοι Λεύκιππος και Δημόκριτος θεωρούνται από όλους πατέρες της Ατομικής Φυσικής. ...
stilpon.blogspot.com/2011/.../blog-post_8630.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
36. Κοσμολογικές απόψεις του Δημοκρίτου και σύγχρονη Φυσική
2 Σεπτ. 2010 ... Κοσμολογικές απόψεις του Δημοκρίτου και σύγχρονη Φυσική Ε. Δανέζης, Ε. Θεοδοσίου, Θ. Γραμμένος, Μ. Σταθοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών, ...
www.ixorcosmos.gr/.../754-kosmologikes-apopseis-toy-dimokritoy-kai-sigxroni-fisiki -

37. Μίνι "Μπιγκ Μπανγκ" πέτυχε ο - Θεματικές συζητήσεις - Capital.gr
8 Νοεμ. 2010 ... Θεοδοσίου. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ & Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ & τις παραμπομπές που κάνουν οι 2 αυτοί επιστήμονες στην 6ήμερο του Μ. ... 62.1.2.134/gmessages/postRedir.asp?id=1924791&pid=1925540
38. Οι Προσωκρατικοί, της καθηγήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Ευαγγελίας Μαραγγιανού-Δερμούση, Καρδαμίτσας, Αθήνα, 2011, σελ. 223.

39.  K. Καλαχάνης et al.: Η Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης και η χριστιανική διδασκαλία περί της "εκ του μη όντοςδημιουργίας" του κόσμου. Physics News, No. 24. September 2018, p.17.

40. Διαμαντόπουλος, Άρης, Είναι το Σύμπαν ένα στροβιλικό φράκταλ; Physics News, No. 25, Δεκέμβριος 2018, σελ. 51.

42. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 1ος Τόμος: Οι Μιλήσιοι, Θαλής, Αναξιμένης και Αναξίμανδρος. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

43. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 2ος Τόμος: Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

45. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 3ος Τόμος: Ο Ηράκλειτος. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

46. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 4ος Τόμος: Οι Ελεάτες. Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων, Μέλισσος. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020. 

47. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 5ος Τόμος: Ο Εμπεδοκλής. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020. 

48. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 5ος Τόμος: Ο Αναξαγόρας. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.  

49. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 6ος Τόμος: Ο Αναξαγόρας. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.  

50. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 7ος Τόμος: Ο Δημόκριτος. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. The future of our past-Science and new civilization
1. Το μέλλον του παρελθόντος μας - Skroutz.gr
Ο δυτικός πολιτισμός βρίσκεται σε συνθήκες κατάρρευσης. ... Θεοδοσίου, Στράτος • Η περιπέτεια του σύμπαντος: από τον Γαλιλαίο ως σήμερα www.skroutz.gr/.../148664.Το-μέλλον-του-παρελθόντος-μας.html
2. Focus: Η πρόκληση του μέλλοντός μας
31 Οκτ. 2005 ... οι καθηγητές Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου αναλύουν το πώς πρέπει να προσαρμοστούν η θεολογία ... www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?... - .
3. PROSPERUS - Βιβλίο: Το μέλλον του παρελθόντος μας
Επιστήμη και νέος πολιτισμός Δανέζης, Μάνος | Θεοδοσίου, Στράτος Δίαυλος | 2005 | 304 σελ. ...
www.prosperus.gr/books/product_info.php?products_id=27652&pq...
4. ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝΑ
(Μάνος Δανέζης -; Στράτος Θεοδοσίου: Το Μέλλον του Παρελθόντος μας). Από odyssey στις Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008 @ Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008 4:24 μμ ...
5. V. Μορφή αρχείου: Microsoft Word - Προβολή ως HTML
4 Δεκ. 2009 β) Το μέλλον του παρελθόντος μας. ...
www.philosophicalbibliography.com/.../059_Greek%20Philosophy%20IV.doc
6. H φιλοσοφία του φόβου και το μέλλον
http://www.patris.gr.articles19661.

7. Cretevents.grevent
8. www.sfak.org.page-Το μέλλον του παρελθόντος μας - Skroutz.gr
9. Γιατί ούτε η νέα Κυβέρνηση θα λύσει τα Οικονομικά | Αντίβαρο
... μπορεί να υποκαταστήσει την έννοια της κοινωνίας και της πολιτικής (Βλ. Μ.Δανέζη - Σ. Θεοδοσίου: το Μέλλον του Παρελθόντος μας- Εκδόσεις Δίαυλος 2005). ...
www.antibaro.gr/node/624 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
10. Φύλλο 94 - Οκτώβριος 2010
23 Οκτ. 2010... στην Άννα Βλαβιανού στο http://www.tospirto.net. Διαβάσαμε. Το Μέλλον του Παρελθόντος Μας. Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου / Εκδ. Δίαυλος ...
www.pyxida.gr/index.php?... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
11. Γνώμες - Άρθρα - Συνεντεύξεις
Στο επίπεδο των δημοκρατιών των αναπτυσσόμενων χωρών, παραμένει σε ισχύ η .... τρόπο ζωής (Μ. Δανέζης - Σ. Θεοδοσίου. Το μέλλον του παρελθόντος μας). ...
www.eleftherovima.gr/articles.shtml - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
12. 2009 Οκτωβρίου «
7 Οκτ. 2009 ... Σ. Ράμφου: Κυριακοδρόμιο, εκδόσεις Κέδρος 1985), ... (Βλ. Μ.Δανέζη - Σ. Θεοδοσίου: το Μέλλον του Παρελθόντος μας- Εκδόσεις Δίαυλος 2005). ...
gkakarel.wordpress.com/2009/10/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
13. Uncategorized «
2 Οκτ. 2009... την ψευδαίσθηση ότι η διαχείριση μπορεί να υποκαταστήσει την έννοια της κοινωνίας και της πολιτικής (Βλ. Μ.Δανέζη - Σ. Θεοδοσίου: το ...
gkakarel.wordpress.com/category/.../page/18/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
14. 2009 Οκτωβρίου « Crisis? What crisis?
Ο επιβάτης της βάρκας κατόρθωσε σε ένα απόμερο σημείο να κρεμάσει δύο σημαίες, .... Σ. Θεοδοσίου: το Μέλλον του Παρελθόντος μας- Εκδόσεις Δίαυλος 2005). ...
gbissias.wordpress.com/2009/10/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες

15. Εlias Maglinis, Τhe future is not that which was..., Kathimerini, p. 30, Sunday 21 Οκτωβρίου 2012. 

11. The cycle of the Time-Astronomy and Mysterious religions
1. Science in the era of UFO's. Elias Maglinis, KATHIMERINI, Sunday, February 20, 2005, p. 5.
2. http://atlaswik.gr, From myths to science, from the geocentric to heliocentric system.
3. Tsetsos D. and Apostolidou Ek., Studing the astronomical phenomena and referrences in the books of Pleliminary School, 6th Proccedings of Amateur Astronomy, Alexandroupolis 25-27 September 2009, pp. 271-282.

4. Φυσικά καλλυντικά, αλχημείες & ελιξίρια: Οκτώβριος 2008: Σ. Θεοδοσίου-Μ. Δανέζη, O Κύκλος του Χρόνου, Δίαυλος. Έχουμε λοιπόν έναν καρπό που είναι ελιξίριο από μόνος του και όπως θα είδατε από τις φωτό τυγχάνει να ...beautyelixirs.blogspot.com/2008_10_01_archive.html
5. Κάτι για epa^ da ye^^: Του Ευστρατιου Θεοδοσιου, αστροφυσικού, αναπληρωτη καθηγητη στο Φυσικο Τμημα του Πανεπιστημιου Αθηνων. -www.fte.org.gr/datadoc/far_12_09.doc
6. Χριστούγεννα - FemFox: Βιβλία, Γυναίκα, Λογοτεχνία, Ποίηση ...: Θεοδοσίου, Στράτος, Αστρονομία και μυστηριακές λατρείες. Εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία, Πάσχα και γιορτές του Άδωνη, θερινό ηλιοστάσιο με τον κλήδονα, ... www.femfox.gr/ProductList.asp?ITMID...
7. Σουμπασάκη Βενετία, Εαρινή Ισημερία-Τα Πάθη του Ιησού Χριστού και τα Αδώνια μυστήρια, περιοδικό Τετράπολις της Καρπάθου, τεύχ. 25, Απρίλιος 2010, σελ. 22-27.
8. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σ., ΔΑΝΕΖΗΣ Μ. - Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - 0 - plus4u
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σ., ΔΑΝΕΖΗΣ Μ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, Διαγραφή από τη λίστα Last View ... Σε ποια από τις κατηγορίες μας θα επιθυμούσατε βελτίωση (Ποικιλία, τιμές, ...
www.plus4u.gr/showitem.php?ID...t... -
9. :: Επισκόπηση Θ.Ενότητας - Να τα πούμε?
Αποσπάσματα από το βιβλίο των Σ. Θεοδοσίου- Μ. Δανέζη "O Κύκλος του Χρόνου, Αστρονομία & Μυστηριακές Λατρείες", Δίαυλος. ...
fouskoto4all.gr/...s8.../viewtopic8bc6.html?p... -
10. φυσικά καλλυντικά, αλχημείες & ελιξίρια
7 Μαρ. 2010 ... Όταν τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου, όταν σε υπερβαίνουν, μη κάνεις ..... Σαββάλας~Σ. Θεοδοσίου-Μ. Δανέζη, O Κύκλος του Χρόνου, Δίαυλος. ...
www.blogger-index.com/feed93033.html -
11. Ελληνική Πύλη Παιδείας
6 Οκτ. 2011 ... Αποσπάσματα από το βιβλίο των Σ. Θεοδοσίου- Μ. Δανέζη "O Κύκλος του Χρόνου, Αστρονομία & Μυστηριακές Λατρείες", Δίαυλος. ...
old.eduportal.gr/modules.php?name...t... -
12. Έθιμα του Πάσχα, 31 Μαρ. 2010 ... Θεοδοσίου, Στράτος και Μάνος Δανέζης. Ο κύκλος του χρόνου: αστρονομία και μυστηριακές λατρείες. Αθήνα: Δίαυλος, 2004. [394.2 ΘΕΟ ...
www.haef.gr/libraries/find_out/easter.php -

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

12. The dethronement of the Earth- An Introduction in the History and Philosophy of Sciences. Η ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΕΚΔΟΣΕΙς ΔΙΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2007
1. Books from Greece: www.booksfromgreece.gr/.../getProductDetails.asp?... - 2. 2008 February: atomakaikeno.wordpress.com/.../02/ - . -
3. Αtlaswikigr.wetpaint.com/.../
4. Theosophy: GIORDANO BRUNO theosophy-ult.blogspot.com/.../giordano-bruno.html - . - .
5. www.xaravgi-samos.gr/issueitem.php?... - . - .
6. Ζurzuras Anastassios, Masters' Dissertation in Philosophy-Philosophical Department, University of Athens: Cosmological questions according the Empedocleus' philosophy, Athens 2007, p. 102.
7. Kapogiannopoulos Stathis, A meeting in Gaggis, Diavlos Publication, Athens, 2011, p. 170.
8. International Law of Space Activities by prof. Vassilios G. Cassapoglou, 2011, http://www.unibook.com/Vassilios-G252E-Cassapoglou/International-Law-of-Space-Activities
9. International Law of Space Activities by prof. Vassilios G. Cassapoglou, 2011, http://www.unibook.com/Vassilios-G252E-Cassapoglou/International-Law-of-Space-Activities
10. Γνωσιοθεωρία και Οντολογία
Αναφορά, βιογραφικού κυρίως περιεχομένου, στον Κουζανό έχει κάνει ο Σ. Θεοδοσίου στο βιβλίο του Η εκθρόνιση της γης, καθώς και ο Μ. Β. Βέλλας στο ...
invenio.lib.auth.gr/record/113928/files/telios.pdf?version=1 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
11. Η εκθρόνιση της γης - Θεοδοσίου, Στράτος
Τελικά, τον 16ο αιώνα ο σπουδαίος Πολωνός αστρονόμος Νικόλαος Κοπέρνικος ανέσυρε από τη λήθη την ηλιοκεντρική ... Θεοδοσίου, Στράτος,, Πόλη / Χώρα έκδοσης: ...
www.allbooks.gr/book.php?TitlesID=120625 - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
12. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σ. - Η ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ - 0 - plus4u
Τελικά, τον 16ο αιώνα ο σπουδαίος Πολωνός αστρονόμος Νικόλαος Κοπέρνικος ανέσυρε από ... ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σ. Η ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, Διαγραφή από τη λίστα Last View ...
www.plus4u.gr/showitem.php?ID...t... -1. i ekthronisi tis gis - i diaplasi tou geo: theodosiou stratos / θεοδοσίου ...
www.amazon.com/ekthronisi-tis-gis-diaplasi-tou/dp/9605312018

‎13. Η εκθρόνιση της γης : Θεοδοσίου, Στράτος : 9789605312015

www.bookdepository.co.uk/...Θεοδοσίου,-Στράτος/97...‎

14. Σιμόπουλος Δ. και Δεληβοριάς, Α., Εξέλιξη, Οδηγός Παράστασης, Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011.

15. X. Moussas, The Mechanism of Antikythera, Publ. of The Hellenic Physicists Society, Athens 2011.

16. Hellas spot: http://www.hellasspot.gr/αρχαίοι-φιλόσοφοι/μέλισσος-ο-σάμιος/

17. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑΝ ΑΛΛΗ ΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΕΚΔΟΣΕΙς ΔΙΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2018. 

18. Μηνάς Παπαγεωργίου: "Ηλιοκεντρικό Σύστημα και ζωή στο Διάστημα το 1821", από τη σειρά Lux Orbis των εκδόσεων iWrite. Αναλυτικές πληροφορίες στο: www.iwrite.gr/bookstore/iliokentriko-systima-kai-zoi-sto-diastima-to-1821. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

13. The "Philosophy of Physics-From Decartes to the Theory of Everything

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΡΤΣΕΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 


1. The "Philosophy of Physics-From Decartyes to the Theory of Everything, June 21, 2009 ... Dr. Stratos Theodossiou with this book shows to us the relation of Physics with the philosophical systems... www.edugate.gr/.../21-06-09-01 - . - .
2. www.physics4u.gr › ... ›
3. A conversation with Decartes: el.wikipedia.org/...

4. See also: www.philosophicalbibliography.com/index.php?

5. Φυσική φιλοσοφία: physics4u-Η φυσική στο δίκτυο

blog.physics4u.gr/?p=243

6. www.edugate.gr/ke-dr/21-06-09-01

7. Bousoutas G. Monographies, No.4, 2010: http://www.bousoutas.gr
8. Πίσω από τις αρχές της κβαντικής μηχανικής: physics4u.wordpress.com/

9. Ο Θετικισμός « Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Επιστήμες, Παιδεία
30 Ιουν. 2010 ... Από το βιβλίο Η Φιλοσοφία της Φυσικής του Στράτου Θεοδοσίου παραδόσεις φιλοσοφίας του Μωυσή Μπουντουρίδη στο Πανεπιστήμιο της ...
sciencearchives.wordpress.com/.../ό-2/ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
10. Συζήτηση:Ρενέ Ντεκάρτ - Βικιπαίδεια
Παραπέμπω στο βιβλίο Εισαγωγή στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών του Ευστράτιου Θεοδοσίου που διδάσκεται στο τμήμα Φυσικής του ...
el.wikipedia.org/.../Συζήτηση:Ρενέ_Ντεκάρτ - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
11. Η εδραίωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας - Ευαγγελισμος της Θεοτόκου
30 Ιουλ. 2011 ... Τα πράγματα άλλαξαν και στη νέα Αστρονομία, όπως θεμελιώθηκαν από .... τον αλλάξουμε (Ε. Θεοδοσίου, Η Φιλοσοφία της Φυσικής, 2009, σελ. ...
evaggelismostheotokou.imkby.com/?p=1300 -

12. Σιμόπουλος Δ. και Δεληβοριάς, Α., Εξέλιξη, Οδηγός Παράστασης, Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011.

13. Διαμαντόπουλος, Άρης, Είναι το Σύμπαν ένα στροβιλικό φράκταλ; Physics News, No. 25, Δεκέμβριος 2018, σελ. 51 

 14. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 1ος Τόμος: Οι Μιλήσιοι, Θαλής, Αναξιμένης και Αναξίμανδρος. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

15. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 2ος Τόμος: Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

16. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 3ος Τόμος: Ο Ηράκλειτος. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

17. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 4ος Τόμος: Οι Ελεάτες. Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων, Μέλισσος. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

18. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 5ος Τόμος: Ο Εμπεδοκλής. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

19. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 5ος Τόμος: Ο Αναξαγόρας. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

20. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 6ος Τόμος: Ο Αναξαγόρας. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

21. Διαμαντόπουλος, Άρης, «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική». 7ος Τόμος: Ο Δημόκριτος. Ηλεκτρονικό βιβλίο, 2020.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

14. At the Years of Byzantium-The Byzantine scientists, 1st edition, p. 672, by E. Theodossiou and E. Danezis, Athens 2010.

1. http://exagorefsis.blogspot.com/2011/03/

2. PRENECON=Prime Energy Constructions, Energia.gr
http://www.energia.gr/article.asp?art_id=43092
3. Οι επιστήμονες στο Βυζάντιο - Αρχική σελίδα
6 Μαρ. 2011 ... ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - ΜΑΝΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ, Στα χρόνια του Βυζαντίου, Οι θετικοί επιστήμονες, ιατροί, χρονολόγοι και αστρονόμοι, εκδ. Δίαυλος ...
www.vlioras.gr/.../2011_03_06_Enet_Epistimes.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
4. ΕΝΝΕΑ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ και ΒΥΖΑΝΤΙΟ
5 Αυγ. 2011 ... Στο βιβλίο των Μάνου Δανέζη και Στράτου Θεοδοσίου, «Στα χρόνια του Βυζαντίου» (εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2010), που κυκλοφόρησε ...
enneaetifotos.blogspot.com/.../blog-post_05.html - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
5. Προέλευση της βυζαντινής μουσικής - Σελίδα 8 - Psaltologion ...
Ενδεικτικά αναφέρω τα βιβλία των καθηγητών Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου που αναφέρονται στην επιστήμη στην Αρχαία Ελλάδα -αλλά δεν είναι οι μόνοι έγκυροι ...
analogion.com/forum/showthread.php?p... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες
6. Προβλήµατα αριθµητικά και ζητήµατα κοπής νοµισµάτων στην ...
1437• Σ. Θεοδοσίου - Μ. Δανέζης, Στα χρόνια του Βυζαντίου. Οι θετικοί επιστήµονες, ιατροί, χρονολόγοι και αστρονόµοι, Αθήνα 2010 [στο εξής. Θεοδοσίου ...
www.emdiet.gr/wp-content/uploads/2011/07/Rhabdas_c..-1.pdf - Προσωρινά αποθηκευμένη -
7. Οι επιστήμονες στο Βυζάντιο | Νέα Πρωία
26 Μαρ. 2011 ... ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - ΜΑΝΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ. Στα χρόνια του Βυζαντίου. Οι θετικοί επιστήμονες, ιατροί, χρονολόγοι και αστρονόμοι. εκδ. ...
neaproia.wordpress.com/.../οι-επιστήμονες-στο-βυζάντιο/ -

8.  ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Αναρτήθηκε: 17/09/2013, Χρήστου Μαλτέζου, Δρ. Χημικού - Επιθεωρητή Ποιότητας. On-line:

http://www.enromiosini.gr/arthrografia/ 

9. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. Διπλωματική εργασία υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ. Σύμβουλος Καθηγητής κ. Βασίλειος Κουκουσάς. Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 19, 27, 88. On-line: http://ikee.lib.auth.gr/record/283344/files/GRI-2016-16718.pdf 

10. Αντώνης - Γιάννης Βερροιόπουλος. Σχολείο: Α' Αρσάκειο Λύκειο. Τάξη: Β'. Επιβλέποντες καθηγητές: Δ. Μπαλτάς - Γ. Α. Δρίλια. 2012 - 2013. On-line:

http://1lyk-arsak.att.sch.gr/wp-content/uploads/2013/06/2.pdf 

11. Aλλοτινά και τωρινά πρόσωπατου χρόνου. ΒιΒλiο για τον εκπαιδευτικo. Moυσείο Βυζαντινού πολιτισμού., σελ. 30. Οn-line:

http://www.mbp.gr/edu/images/stories/entypa/Hronos/OdigiesEkpaideftikou%CE%92.pdf

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 19. Συμπαντικές ενοράσεις.

1. Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διστημικής και Κοσμολογίας. Βόλος 2018, σελ. 8-9.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Citations to scientific articles in Greek Journals and Internationals Conferences

1. The heliocentric theory From Byzantium and Arabs to Middle Ages. Aeropos, vol. 56 (July-Αugust 2004), pp. 26-33.
1. Lazos Christos, Mechanics and Technology in Byzantium, Ι. Astronomy, instruments measuring the time. Aeolos Publications, Athens 2005.

2. ART & TECHNOLOGY: Σεπτέμβριος 2009
24 Σεπτ. 2009... τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Αθηνών. «Το ηλιοκεντρικό σύστημα από τους ορφικούς έως την καθιέρωσή του», Στράτος Θεοδοσίου αν. ...apiliotis.blogspot.com/2009_09_01_archive.html -
------------------------------------------------------------------------------------------------

From Cosmogony to modern Cosmology. 2nd Scientific Symposium: Physics in 12tst Century (E.F.E). Egoumenuitsa, 2003 (Ed. Y. Grammatikakis)

1. Prof. Stournaras Giorgios: Water-Environment Dimension and path. Ed. Tziolas, Thessalonica, 2007, p. 55.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιnternational Conferences
4. The contribution of Newton to the development of Physics and Mathematics. International Conference "The Newtonean Physics and its spread to the wider Bancan peninsula". National Research Foundation, Athens, December 17-18, 1993.
1. Karas Giannis, The adventures of the Neohellenic Science. Lyxnos EPE, Hellenic Physicist Society. Athens 2008.
2. Επικούρειες επιδράσεις στη σύγχρονη επιστήμη: 15/2/2011
http://sfang.blogspot.com/2011/

47. Christianum Stellatum Coelum and the zodiacal signs. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Theodossiou and V.N. Manimanis.
1. www.helas.gr/helasmtg/2001/sessions/Session08/S816/xristast.doc.
2. annyra.wordpress.com/.../χριστιανικός-αστερόεις-ουρανός-και-ζ/ -

88. Το αστρονομικό και αριθμητικό μυστήριο των πυραμίδων. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece
1. Μελέτες / Άρθρα / Ομιλίες - .: Όμιλος Μελετών :.
www.omilosmeleton.gr/articles.asp - 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1st International Symposium «Science and Art ».
Hellenic Physicists Society and Eugenides Foundation, Athens, 19 June 2005.

Sirius in art and astronomy of Dogon. Efstratios Theodossiou-Associate professor- University of Athens

Θέμα: Permission Request
Από: "Ibrahim Altarawneh"
Ημερομηνία: Δευ, Δεκέμβριος 21, 2020 15:52
Προς: "etheodos@phys.uoa.gr"
Περισσότερες Επιλογές...

 

200. Ο Σείριος στην Τέχνη και Αστρονομία των Dogon. Στράτος Θεοδοσίου, Αέροπος, τεύχος 62, Ιούλιος-Αύγουστος 2005, σελ. 4-7.
Dear Prof Theodossiou,
I hope my e-mail finds you well!
My name is Ibrahim and I'm a Producer with "Al Jazeera O2" digital Platform- part of Al Jazeera Media Network. We are producing a new online show featuring different political, economic and scientific topics.

I write this to ask for your kind permission to use the drawings of the Sirius star for the Dogon tribe, included in your paper:
"Sirius in art and astronomy of Dogon".
Kindly note that this will be an editorial use (non-commercial).
We look forward to your reply.

Best regards,
Ibrahim Altarawneh
Producer | Digital Content Strategy Department
Digital Innovation & Prog. Directorate
Digital Division

DOHA, QATAR
WWW.ALJAZEERA.NET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Θέμα: Re: Permission Request: YES
Από: "Efstratios Theodossiou"
Ημερομηνία: Τρι, Δεκέμβριος 22, 2020 19:08
Προς: "Ibrahim Altarawneh"
Περισσότερες Επιλογές...

 

 

Dear Ibrahim Altarawneh,
Thank you very much for your e-mail.
Of course you have the permission to use the drawings of the
Sirius star for the Dogon tribe, included in our paper:
"Sirius in art and astronomy of Dogon".


Best Regards

Stratos Theodossiou
---------------------------------------------------------------------

 

Θέμα: Re: Permission Request: YES
Από: "Ibrahim Altarawneh"
Ημερομηνία: Τετ, Δεκέμβριος 23, 2020 18:13
Προς: "Efstratios Theodossiou"
Περισσότερες Επιλογές...

 

 

Hello Prof. Theodossiou,
Thank you, your permission is much appreciated.
All the best
Ibrahim Altarawneh
Producer | Digital Content Strategy Department
Digital Innovation & Prog. Directorate
Digital Division

DOHA, QATAR
WWW.ALJAZEERA.NET

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

To άπειρον του Αναξιμάνδρου στην Κοσμογονία και η την απειρία των κόσμων στην Κοσμολογία. ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΦ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ Φ.Ε., ΝΑΥΠΛΙΟ 2007.

1. Καθηγητής Παναγιώτης Νιάρχος, Βιβλίο: Αναζητώντας μια άλλη Γη στο Σύμπαν, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2018. 

169. Τoward a new Theory of the Unification of Knowledge, 6th International Classical Symposion, September 9-11,2011 in Belgrade and Sremska Mitrovica, September 9-11, 2011.
1. Syn-Οdoiporeia http://synodoiporia.blogspot.com/


------------------------------------------------------------------------------------------------

Citations in Articles

42. The astronomical clock of Prague. Periscopio tis Epistimis, vol. 240, une 2000. E. Theodossiou, V.N Manimanis, P. Niarchos.

1. The astronomical clock of Prague. Wikipedia
.el.wikipedia.org/.../The astronomical clock of Prague. -
2. The astronomical clock of Prague : definition of, dictionary.sensagent.com/.../el-el/ -
3. Wapedia - Wiki: The astronomical clock of Prague. 8 Αug. 2010 ... The astronomical clock of Prague. wapedia.mobi/.../

4. TerritorioScuola Wiki Greek-www.territorioscuola.com/.../el.wikipedia.php?... -

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Νο. 171. The "sapere vedere" of Leonardo da Vinci. Physical World, No. 13 (172), September-November 2003:

1. http://www.physics4u.gr/blog/?p=1105
2. http://www.tmth.gr/index.php

-------------------------------------------------------------

204. Αnaximander-Birth-death-apeiron, E. Theodossiou, E. Danezis and Milan Dimitrijevic. Πεμπτουσία, τεύχος 26, Απρίλιος 2008-Ιούλιος 2008, σελ. 86-93. On line: www.pemptousia.com
1. The presocratic philosophers www.alfavita.gr/artro.php?id=12580 -

248. Νewton-The leader of the European Astronomy. E. Theodossiou. Istorika Themata, 94. pp. 106-119. Αpril 2010.

1. sfrang.blogspot.com/2011/02/blog-post_15.html -

249. ΙΣΑΑΚ ΝΕYΤΩΝ.PHYSICS NEWS, NO. 22, AΘHNA, APRILIOS 2018

1. Διαμαντόπουλος, Άρης, Είναι το Σύμπαν ένα στροβιλικό φράκταλ; Physics News, No. 25, Δεκέμβριος 2018, σελ. 51. 

 

Citation Index for the papers of History and Philosophy of Astronomy and Physical Sciences, see at the site:
Arts & Humanities Citation Index - Science - Thomson Reuters